De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

U hebt rekenhonger en besluit in een restaurant te eten

Verwante presentaties


Presentatie over: "U hebt rekenhonger en besluit in een restaurant te eten"— Transcript van de presentatie:

1 U hebt rekenhonger en besluit in een restaurant te eten
U hebt rekenhonger en besluit in een restaurant te eten. De ober begint u vragen te stellen over uw rekenhonger: “Hoe lang heeft u het al? Hoe erg is uw rekenhonger? Had u het vroeger ook al? Welke rol speelde rekenhonger in uw gezin?” Wanneer u wilt bestellen, laat de ober u eerst toetsen maken om te kijken wat u werkelijk wilt. Vervolgens krijgt u een rekenmenu voorgeschoteld waar u niet om gevraagd heeft, maar waarvan de ober zegt dat het goed voor u is en dat veel rekenhongerige mensen heeft geholpen. Verlaat u tevreden dit restaurant?

2 Oorzaken rekenproblemen
Onderwijsgebonden oorzaken Methodegebonden oorzaken Situatiegebonden oorzaken Kindgebonden oorzaken 1: ziekte leerkracht, geen kennis over rekenproblemen, RT is vaak re-teaching, te weinig instructie ivm drukte, weinig didaktische kennis over voorkeurstrategieen, weinig bijscholing en geen uptodate kennis 2: steeds taliger methode, stimuleren meerdere oplossingsstrategieen leidt tot verwarring, geen structuur in layout, teweinig oefening voor automatiseren van basiskennis 3:geen motivatie, geen aandacht kunnen hebben voor instructie 4: beperkte capaciteiten , ziekte kind, scheiding/dood ouders, slecht zien, slecht horen

3 Soorten dyscalculie visueel-ruimtelijke type procedurele type
verbaal geheugen type getalinzicht type Soms ook combinatie van de 4 types

4 Positieve virtuoze cirkel Butterworth, 1999
Begrip Succeservaring Aanmoediging van buiten Aanmoediging van binnenuit Rekenplezier Meer rekenen Beter begrip

5 rekenen is leuk!

6 Sticordi-maatregelen
STImuleren COmpenseren Remediëren Dispenseren

7 FASEN RECONSTRUCTIEDIDACTIEK
Verdieping uitbreiding Memoriseren Reconstructie Begripsvorming

8 FASE 1 : BEGRIPSVORMING Probleemsituaties als uitgangspunt voor begripsvorming: wanneer kom je … tegen? Wat voor een handelingen voer je dan uit?

9 Modellen als hulpmiddel, bij vermenigvuldigen bijvoorbeeld: Groepjes
FASE 1 : BEGRIPSVORMING Modellen als hulpmiddel, bij vermenigvuldigen bijvoorbeeld: Groepjes Rooster / rechthoek Getallenlijn

10 FASE 2 : RECONSTRUCTIEFASE
Zelf de antwoorden van bijvoorbeeld keersommen kunnen reconstrueren met behulp van: Strategieën Steunpunten / ankers

11 FASE 3: MEMORISEERFASE Didactische richtlijnen
Regelmatig mondeling oefenen Voortgang in volgende jaren Variatie in oefenvormen Tijd nemen Verder ondersteunen van strategieën Systematisch uitbreiden van steunpunten Aandacht voor tafelrijen bij vermenigvuldigen

12 Toepassing in nieuwe contexten
FASE 4: VERDIEPING EN UITBREIDING Inzichten verdiepen: blijven oefenen met strategieën en complexere strategieën aanbieden Toepassing in nieuwe contexten Vermenigvuldigen met grotere factoren dan 10

13 Rekenkundig begaafd… Ze zijn goed in het leggen van verbanden
Ze zijn goed in het analyseren van problemen Ze maken grote denksprongen Ze hebben interesse in rekenen / wiskunde Ze hebben oog voor structuren en patronen Ze zijn geneigd tot visualisatie van wiskundige problemen Ze bezitten convergent én divergent denkvermogen Ze bedenken creatieve oplossingen Convergent: kennis gebruiken in vergelijkbare situaties Divergent: kennis toepassen in nieuwe situaties

14 Taxonomie van Bloom

15 Leerbehoeften (hoog)begaafde leerlingen
Open opdrachten Complexe opdrachten Betekenisvolle opdrachten Beroep doen op creativiteit Uitlokken tot onderzoekende houding Uitnodigen tot reflectie Uitdagen tot denken op een hoger abstractieniveau Beroep doen op metacognitieve vaardigheden Beroep doen op zelfstandig leren  leren leren Behoefte aan topdown leren Hoe kom je hieraan tegemoet?

16

17 1. OEFENMATERIAAL Kritisch omgaan met routeboekje
Maatwerk per leerling : hiaten Voeg voldoende oefenmateriaal toe: memoriseren! Automatiseren ≠ memoriseren Oefenen met helder einddoel Oefen CITO-taal

18 2. Leerlingen bij betrekken
Poster als basis voor portfolio Vergroot motivatie en eigenaarschap (relatie – autonomie – competentie) Onderwerpen / onderzoeksvragen laten inbrengen Creatieve ideeën: Kieskast

19 3. Ruimte voor keuzes Welk domein eerst? Welke opdrachten?
Wanneer toetsen? Welke leerstijl? Welke vorm van het portfolio?

20 4. Passende instructie Denkactiviteit als kern van de instructie (zelf ontdekkend leren) in combinatie met volledige instructiemodel Aandacht voor horizontaal én verticaal mathematiseren Aansluiten op belevingswereld van de leerling : rekenrijke opdrachten Aandacht voor verschillen in o.a. leerstijlen

21 Model Volledige instructie
J.A. Alberdingk Thijm - Hilversum 31 mei 2012 Model Volledige instructie Wat moet je doen? En waartoe? Hoe moet je het aanpakken? Hulp, bij wie of waar? Tijd; hoeveel tijd krijg je? Uitkomst; wat gaan we ermee doen? Eerder klaar? wat dan te doen? Geeft kaders , zo tijd voor overige rekenaars om instructie te geven, instructie voor hb-ers daarna, eerst zelfontdekkend leren Maurice van Werkhooven


Download ppt "U hebt rekenhonger en besluit in een restaurant te eten"

Verwante presentaties


Ads door Google