De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

U hebt rekenhonger en besluit in een restaurant te eten. De ober begint u vragen te stellen over uw rekenhonger: “Hoe lang heeft u het al? Hoe erg is uw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "U hebt rekenhonger en besluit in een restaurant te eten. De ober begint u vragen te stellen over uw rekenhonger: “Hoe lang heeft u het al? Hoe erg is uw."— Transcript van de presentatie:

1 U hebt rekenhonger en besluit in een restaurant te eten. De ober begint u vragen te stellen over uw rekenhonger: “Hoe lang heeft u het al? Hoe erg is uw rekenhonger? Had u het vroeger ook al? Welke rol speelde rekenhonger in uw gezin?” Wanneer u wilt bestellen, laat de ober u eerst toetsen maken om te kijken wat u werkelijk wilt. Vervolgens krijgt u een rekenmenu voorgeschoteld waar u niet om gevraagd heeft, maar waarvan de ober zegt dat het goed voor u is en dat veel rekenhongerige mensen heeft geholpen. Verlaat u tevreden dit restaurant?

2 OORZAKEN REKENPROBLEMEN •Onderwijsgebonden oorzaken •Methodegebonden oorzaken •Situatiegebonden oorzaken •Kindgebonden oorzaken

3 SOORTEN DYSCALCULIE •visueel-ruimtelijke type •procedurele type •verbaal geheugen type •getalinzicht type Soms ook combinatie van de 4 types

4 POSITIEVE VIRTUOZE CIRKEL BUTTERWORTH, 1999 BegripSucceservaring Aanmoediging van buiten Aanmoediging van binnenuit RekenplezierMeer rekenenBeter begrip

5 REKENEN IS LEUK!

6 STICORDI-MAATREGELEN •STImuleren •COmpenseren •Remediëren •Dispenseren

7 FASEN RECONSTRUCTIEDIDACTIEK Verdieping uitbreiding Memoriseren Reconstructie Begripsvorming

8 FASE 1 : BEGRIPSVORMING •Probleemsituaties als uitgangspunt voor begripsvorming: wanneer kom je … tegen? Wat voor een handelingen voer je dan uit?

9 FASE 1 : BEGRIPSVORMING Modellen als hulpmiddel, bij vermenigvuldigen bijvoorbeeld: •Groepjes •Rooster / rechthoek •Getallenlijn

10 FASE 2 : RECONSTRUCTIEFASE Zelf de antwoorden van bijvoorbeeld keersommen kunnen reconstrueren met behulp van: 1.Strategieën 2.Steunpunten / ankers

11 FASE 3: MEMORISEERFASE •Didactische richtlijnen •Regelmatig mondeling oefenen •Voortgang in volgende jaren •Variatie in oefenvormen •Tijd nemen •Verder ondersteunen van strategieën •Systematisch uitbreiden van steunpunten •Aandacht voor tafelrijen bij vermenigvuldigen

12 FASE 4: VERDIEPING EN UITBREIDING •Inzichten verdiepen: blijven oefenen met strategieën en complexere strategieën aanbieden •Toepassing in nieuwe contexten •Vermenigvuldigen met grotere factoren dan 10

13 REKENKUNDIG BEGAAFD… •Ze zijn goed in het leggen van verbanden •Ze zijn goed in het analyseren van problemen •Ze maken grote denksprongen •Ze hebben interesse in rekenen / wiskunde •Ze hebben oog voor structuren en patronen •Ze zijn geneigd tot visualisatie van wiskundige problemen •Ze bezitten convergent én divergent denkvermogen •Ze bedenken creatieve oplossingen

14 TAXONOMIE VAN BLOOM

15 LEERBEHOEFTEN (HOOG)BEGAAFDE LEERLINGEN •Open opdrachten •Complexe opdrachten •Betekenisvolle opdrachten •Beroep doen op creativiteit •Uitlokken tot onderzoekende houding •Uitnodigen tot reflectie •Uitdagen tot denken op een hoger abstractieniveau •Beroep doen op metacognitieve vaardigheden •Beroep doen op zelfstandig leren  leren leren •Behoefte aan topdown leren

16 www.excellentrekenen.nl

17 1. OEFENMATERIAAL •Kritisch omgaan met routeboekje •Maatwerk per leerling : hiaten •Voeg voldoende oefenmateriaal toe: memoriseren! •Automatiseren ≠ memoriseren •Oefenen met helder einddoel •Oefen CITO-taal

18 2. LEERLINGEN BIJ BETREKKEN •Poster als basis voor portfolio •Vergroot motivatie en eigenaarschap (relatie – autonomie – competentie) •Onderwerpen / onderzoeksvragen laten inbrengen •Creatieve ideeën: Kieskast

19 3. RUIMTE VOOR KEUZES •Welk domein eerst? •Welke opdrachten? •Wanneer toetsen? •Welke leerstijl? •Welke vorm van het portfolio?

20 4. PASSENDE INSTRUCTIE •Denkactiviteit als kern van de instructie (zelf ontdekkend leren) in combinatie met volledige instructiemodel •Aandacht voor horizontaal én verticaal mathematiseren •Aansluiten op belevingswereld van de leerling : rekenrijke opdrachten •Aandacht voor verschillen in o.a. leerstijlen

21 Wat moet je doen? En waartoe? Hoe moet je het aanpakken? Hulp, bij wie of waar? Tijd ; hoeveel tijd krijg je? Uitkomst; wat gaan we ermee doen? Eerder klaar? wat dan te doen? MODEL VOLLEDIGE INSTRUCTIE


Download ppt "U hebt rekenhonger en besluit in een restaurant te eten. De ober begint u vragen te stellen over uw rekenhonger: “Hoe lang heeft u het al? Hoe erg is uw."

Verwante presentaties


Ads door Google