De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De overheid biedt scholen en scholengemeenschappen een relatieve autonomie zodat zij aan hun eigen schoolontwikkeling kunnen werken. Zij biedt daartoe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De overheid biedt scholen en scholengemeenschappen een relatieve autonomie zodat zij aan hun eigen schoolontwikkeling kunnen werken. Zij biedt daartoe."— Transcript van de presentatie:

1 De overheid biedt scholen en scholengemeenschappen een relatieve autonomie zodat zij aan hun eigen schoolontwikkeling kunnen werken. Zij biedt daartoe ook beleidsruimte. Dit veronderstelt dat scholen beschikken over voldoende vermogen om een eigen beleid te voeren (BVV). SDL… SG BELEIDSVOEREND VERMOGEN

2 -Aangesproken op hun vermogen om een beleid te voeren! d.w.z. eigen ontwikkeling en zorg voor kwaliteit zelf in handen nemen. -Niet meer alleen “Wat doen we?” -Maar vooral “Waarom kiezen we hiervoor?” -BVV = keuzes maken en verantwoordelijkheden ontwikkelen binnen de ruimte, die de overheid geeft! SG BELEIDSVOEREND VERMOGEN

3 -De term “beleidsvoerend vermogen” dekt soms verschillende ladingen! -Dus: instrumenten stemmen en afstemmen. -Belangrijke vraag voor vandaag: “Als wij spreken over beleidsvoerend vermogen, waarover hebben we het dan precies? “ “En hoe gaan we om met dit begrip?” We zoeken dit nu samen uit. SG BELEIDSVOEREND VERMOGEN

4 Beleidsvoerend vermogen kunnen we bekijken vanuit enkele indicatoren. Deze indicatoren zijn perspectieven van waaruit men de eigen beleidsvoering onder de loep kan leggen en bijsturen waar nodig. SG BELEIDSVOEREND VERMOGEN

5 SG BELEIDSVOEREND VERMOGEN Visie en doelgerichtheid Samenwerking Reflecterend vermogen Innovatief vermogen Professionalisering Gezamenlijke verantwoordelijkheid Leiderschap Responsief vermogen Betrokkenheid

6 SG BELEIDSVOEREND VERMOGEN HET LEREN VAN DE KINDEREN BEVORDERE N! OVERKOEPELEND DOEL Het verhaal is nog niet af!

7 SG BELEIDSVOEREND VERMOGEN Tot slot … BVV en OKB!

8 SG BELEIDSVOEREND VERMOGEN PAUZE KOFFIE !

9 -Zoektocht naar partners. -Zoek de strip, de indicator of de uitspraak. -Vorm je groepje aan de juiste tafel. SG BELEIDSVOEREND VERMOGEN INSTAP

10 -Opdracht 1 -Verwoord de bindende linken. -Opdracht 2: -Verdieping van de indicatoren. -Opdracht 3: -Eigen invulling van de indicator. -Opdracht 4: -Vat samen wat jullie concreet onder deze indicator verstaan.’ SG BELEIDSVOEREND VERMOGEN INSTAP

11 -Kies één indicator waar je als codi met je college en/of CASS wil aan werken. -Tracht tegen een volgend college/ CASS enkele initiatieven, die bij deze indicator aansluiten, op te lijsten. -Beschrijf hierbij kort welke stappen alle betrokkenen al hebben gezet. SG BELEIDSVOEREND VERMOGEN UITNODIGING

12 Beleidsvoerend vermogen van scholen ondersteunen. Wolters-Plantyn Het beleidsvoerend vermogen van de school als referentiekader voor schoolontwikkeling en –begeleiding. PBDKO 2008 SG BELEIDSVOEREND VERMOGEN Meer weten ?

13 Flob: volgt info vanuit VVKBaO Plato … Varia

14 …. Volgende bijeenkomst ?

15 Dank voor uw medewerking en behouden thuiskomst Directeurs coördinatie scholengemeenschappen februari 2009


Download ppt "De overheid biedt scholen en scholengemeenschappen een relatieve autonomie zodat zij aan hun eigen schoolontwikkeling kunnen werken. Zij biedt daartoe."

Verwante presentaties


Ads door Google