De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

01_Titeldia Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl Doorlopende presentatie 30 november 2015 1 van 19.

Verwante presentaties


Presentatie over: "01_Titeldia Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl Doorlopende presentatie 30 november 2015 1 van 19."— Transcript van de presentatie:

1 01_Titeldia Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl Doorlopende presentatie 30 november 2015 1 van 19

2 02 Titel + Object Uw veiligheid staat voorop! Zeedijk voldoet niet bij toetsing Aardbevingen Bodemdaling 2 Waarom verbeteren?

3 02 Titel + Object Stabiliteit binnenzijde -/- Resultaat toetsing Bekleding zeezijde -/- 3

4 02 Titel + Object Bijzondere omstandigheden  Nieuwe veiligheidsnormen  Dijk grenst aan Natura2000 Forse veiligheidsopgave over 11,7 km Ontwerpvrijheid voor de markt Ambitieuze planning Een uitdagend project! 4

5 02 Titel + Object Hoog water bescherming programma (HWBP): Gewenste planning: geen 8 jaar maar 4,5 jaar! Verkenning: geen 3 maar 1 jaar Planvoorbereiding: geen 2 maar 1 jaar Uitvoering: start najaar 2016 Wat is de ambitie? 5

6 02 Titel + Object Zorg voor een dijk die voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen, die aardbevingsbestendig is. Houd rekening met de bodemdaling. Wat is de opgave van het waterschap? 6

7 02 Titel + Object Natura2000 Vaargeul 7

8 02 Titel + Object Verhoging 0,5 tot 2 meter Verbreding binnenkant circa 25 meter Nieuwe bekleding zeezijde (deels) Verbeteren verweekte lagen in de dijk Wat gaat er gebeuren? 8

9 02 Titel + Object Nieuwe dijkconcepten: Dubbele dijk Rijke dijk Marconi Buitendijks Fietspad ‘Kiek over Diek’ Windturbines Welke koppelprojecten? 9

10 02 Titel + Object De komende maanden… De aannemer selecteren 10

11 02 Titel + Object De aannemer selecteren Contractvorm met oplossingsvrijheid voor de markt Koppelprojecten mee in ‘contract aannemer’ Marconi Buitendijks Rijke dijk fietspad Voorgeschreven transportroutes 11

12 02 Titel + Object De komende maanden… Afronden voorbereiding procedures 12

13 02 Titel + Object Procedures en vergunningen door waterschap / provincie door aannemer Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Milieu Effect Rapportage (MER) Natuurbeschermings- wet (Nb wet) Waterwet- vergunning Flora- en Faunawet Uitvoerings- vergunningen, zoals kappen, slopen, aanleggen, ontgronden, etc. 13

14 02 Titel + Object Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Milieu Effect Rapportage (MER) Natuurbeschermingswet (Nb) Inclusief onderliggende rapporten Welke plannen gaan eerst inspraak in? 14

15 02 Titel + Object De komende maanden… Bijzondere aandacht! 15

16 02 Titel + Object Vuilstort Nieuwstad Kabels en leidingen Bijzondere aandacht 16

17 02 Titel + Object Jan-mrt:Plannen in procedure Start inspraak Start aanbesteding Voorjaar:Vaststelling plannen Gunning aannemer Najaar:Start uitvoering Spoorboekje 2016 17

18 02 Titel + Object Informatiebijeenkomsten Inloopmomenten voor flatbewoners Website Nieuwsbrieven Social media Hoe houden we u op de hoogte? 18

19 02 Titel + Object Beleef het mee! 19


Download ppt "01_Titeldia Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl Doorlopende presentatie 30 november 2015 1 van 19."

Verwante presentaties


Ads door Google