De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Baggeren: Tien jaar besteksvoorbereiding Baggernet 22 juni 2007 Paul Vermeer Projectleider Realisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Baggeren: Tien jaar besteksvoorbereiding Baggernet 22 juni 2007 Paul Vermeer Projectleider Realisatie."— Transcript van de presentatie:

1 Baggeren: Tien jaar besteksvoorbereiding Baggernet 22 juni 2007 Paul Vermeer Projectleider Realisatie

2 Vroegâh …..Voorbereiding Direct op de kant Monsteren en volume-inschatting Eindbestemming (o.a. Slufter) Werkomschrijving (offerteaanvraag)

3 Vroegâh….. Aanbesteden Onderhands of één op één Huisaannemers Makkelijke relatie opdrachtgever/opdrachtnemer

4 Belangrijke veranderingen Veranderend beleid Europese wetgeving Belang van de flora en fauna Asbest Bouwfraude

5 Nu…. Meer en uitgebreidere vergunningen- en ontheffingstrajecten Toename voorbereidingstijd Kostenverhoging Uitvoeringsfase is “harder”

6 Voorbereidingsfase (1) Waterbodemonderzoek Historisch onderzoek Kabels en leidingen Profielen inmeten Bemonsteren Asbestinventarisatie Natuurtoets Explosievenonderzoek Bodemvreemde materialen

7 Locatie-inspectie Verspreidingsmogelijkheden Vaartuigen en woonboten Steigers en aanbouwen Oevers en beschoeiingen Kunstwerken Begroeiing Uitvoeringsmogelijkheden Voorbereidingsfase (2) Locatie- inspectie Quickscan flora- en faunawet

8 Voorbereidingsfase (3) Gevolgen onderzoek en inspectie Ontheffing Flora- en faunawet Werk- saneringsplan en Wbb-melding Keurvergunning Wvo-vergunning (o.a. proceswater) Wm-vergunning (o.a. inrichting) Kapvergunning Overleg met overheden Overleg aangelande eigenaren

9 Besteksfase (1) Eindbestemming(en) zekeren Bestek schrijven V&G-plan ontwerpfase Directieraming Tijdlijn aanbesteding en uitvoering afspreken Advertentie plaatsen of aannemers uitnodigen Inlichtingen houden

10 Besteksfase (2) Nota van inlichtingen opstellen Aanbesteding organiseren

11 Einde voorbereiding Dan moet de eerste schep nog in de grond……… Start- overleg En ben je in het gunstigste geval al vier maanden bezig. Planning halen!

12 Aanbesteden Onpersoonlijk Laagste prijs gunningscriteria Veelal openbaar Inschrijvingen beoordelen Gunningsadvies schrijven Opdracht verlenen Startoverleg houden

13 En voordat we gaan baggeren…. Gaan we eerst weer VISSEN! En bij voorkeur alléén baggeren in september en oktober

14 Een harde uitvoering ‘Mes op tafel overleggen’

15 Uitvoering Dagelijks toezicht op: Besteksrandvoorwaarden V&G-aspecten Gemaakte afspraken Verkeersveiligheid Afvalstromen Ecologische aspecten

16 Waarom doen we het allemaal ? Risico’s uitsluiten, typisch Nederlands Tuurlijk niet ! Lukt dat altijd ?

17 Het zou allemaal wel wat minder kunnen Besparen we geld?

18 Het zou allemaal wel wat minder kunnen Besparen we geld? Verbeteren we het milieu?

19 Het zou allemaal wel wat minder kunnen Besparen we geld? Verbeteren we het milieu? Sparen we de natuur?

20 Het zou allemaal wel wat minder kunnen Besparen we geld? Verbeteren we het milieu? Sparen we de natuur? Houden we droge voeten?

21 Eindstelling Moeten we het baggerproces versimpelen? Of missen we nog zaken?


Download ppt "Baggeren: Tien jaar besteksvoorbereiding Baggernet 22 juni 2007 Paul Vermeer Projectleider Realisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google