De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waterschap Rivierenland: Dijkversterking Schoonhovenseveer – Langerak (SLA) Informatieavond 4 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waterschap Rivierenland: Dijkversterking Schoonhovenseveer – Langerak (SLA) Informatieavond 4 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Waterschap Rivierenland: Dijkversterking Schoonhovenseveer – Langerak (SLA)
Informatieavond 4 juni 2014

2 Informatiebijeenkomst dijkversterking SLA
Inleiding door het Waterschap Voorstel combinatie en teamleden (Jauk) Waarom moet de dijk versterkt? (Pauline ) Hoe ziet het ontwerp er uit? (Paul) Contacten met u (Hubert) Gelegenheid voor vragen

3 Voorstellen de Vries en van de Wiel & partners
Voorstellen dVvdW Rollen opdrachtgever en opdrachtnemer Introductie team

4 Waarom moet de dijk worden verbeterd?
Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier (2005): dijkverbetering Schoonhovenseveer – Langerak nodig ten behoeve van nieuwe veiligheidsnorm ( m3 bij Lobith en veiligheidsnorm van 1 / 2000 jaar) Toetsing Deltares: m dijk voldoet niet

5 Waarom moet de dijk verbeterd worden?
Veersedijk: te laag, niet stabiel : 890 m Langerak West: niet stabiel: 485 m Het Wiel: niet stabiel: 90 m Waal Oost: niet stabiel: 1780 m Erosiegeul in de rivier ondermijnt schaardijk

6 Alweer verbeteren? Veersedijk: rond de eeuwwisseling verzwaring en verhoging Langerak – Waal: idem Nieuwe inzichten: waterdruk tast via zandlaag de binnenzijde van de dijk aan In 2015: niet zwaarder maken maar de waterdruk verminderen

7 Veersedijk / Langerak West

8 Het Wiel / Waal Oost

9 Wat doen wij? Ontwerpen van de verbetermaatregel:
rekening houdend met de omgeving: bewoners en belangenorganisaties binnen de normen van het waterschap binnen alle andere normen en regels Aanvragen van de vergunningen Bouwen

10 Planning Hoogwaterveilig in 2015:
Komende weken: nader onderzoek bodem en ontwerpen Vanaf begin september 2014: vergunningen aanvragen Vanaf mei 2015 tot december 2015: uitvoering: dijkverhoging, aanleg bronnen, vullen erosiegeul

11 Hoe ziet het ontwerp er uit?
Nadere uitleg project: Paul

12 Waardoor ontstaat instabiliteit
‘Macro-instabiliteit binnenwaarts’ door de druk van het grondwater bij extreem hoog rivierwater Oplossing: grondwaterdruk bij hoge rivierstanden verminderen Onze keuze: ‘waterontspanners’ of bronnen

13 Met techniek reeds ervaring
Drinkwaterwinning en koude/warmte opslag Kleinschalig toegepast in Jaarsveld (overzijde Lek)

14 Hoe zien de waterontspanners er uit?
Bronnen in de bodem: grindfilter in de bodem met een buis omhoog Filter zit tussen 5 en 10 m onder maaiveld Aan binnenzijde van de dijk Op maaiveld zie je een betonplaat (1 bij 1 m) met een putdeksel

15 Hoe zien de waterontspanners er uit?
Onderlinge afstand: circa 20 m (huidige beeld) Locaties van de bronnen worden nog nader bepaald Bronnen worden onderling verbonden met een leiding (onder de grond) Bij bepaalde rivierstanden komt er kwelwater uit de bronnen Kwelwater wordt geloosd op sloten

16 Voordelen van de waterontspanners boven traditionele oplossingen
Geen nieuwe verzwaring Relatief weinig effecten op omgeving Snelle aanlegtijd Weinig hinder bij de aanlegwerkzaamheden Is alleen actief als het nodig is bij extreme omstandigheden Aanpasbaar aan klimaatverandering

17 Verbetering bij Veersedijk
Kruin wordt ruim een halve meter hoger Kruin wordt niet breder (teen blijft liggen op de huidige locatie) Nieuwe asfaltweg op de dijk Bronnen aan de binnenzijde van de dijk Schanskorven aan de buitenzijde bocht bij Nieuwpoort Weg tijdelijk afgesloten tijdens uitvoering ophoging Bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven blijft gewaarborgd

18 Verbetering bij Langerak West
Bronnen aan de binnenzijde van de dijk Tijdens plaatsen van bronnen blijft de weg open Een beperkte zone wordt tijdelijk ontruimd Nieuwe asfaltlaag (beperkte verkeershinder)

19 Verbetering bij Het Wiel
Plaatsen van een steunberm Nieuwe asfaltlaag (beperkte verkeershinder)

20 Verbetering bij Waal Oost
Bronnen aan de binnenzijde van de dijk Tijdens plaatsen van bronnen blijft de weg open Nieuwe asfaltlaag (beperkte verkeershinder) Enkele trappen aan de buitenzijde van de dijk Bodem herstellen van de erosiegeul in de rivier

21 Contact met u Introductie Hubert van Renterghem als contactpersoon voor vragen over uw woning en uw grond. Contact met u over lozingspunten. Uw gebiedskennis delen met de technici. Onze eerste vraag: contact met enkele perceelseigenaren ivm grondonderzoek.

22 Vragen? Gelegenheid tot het stellen van vragen


Download ppt "Waterschap Rivierenland: Dijkversterking Schoonhovenseveer – Langerak (SLA) Informatieavond 4 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google