De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda informatieavond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda informatieavond"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst uitvoering dijkverbetering Westdijk Eemdijk-Noord (WEN) 23 november 2015

2 Agenda informatieavond
Opening Frans ter Maten (Heemraad) 2. Doel dijkverbetering en terugblik Winfried van Kleef 3. Introductie aannemerscombinatie en toelichting uitvoering Fred Doodeman 4. Afsluiting plenair deel / Start informatiemarkt Frans ter Maten

3 Doel en afbakening informatiebijeenkomst
Plenair deel Bewoners informeren over de uitvoering dijkverbetering Na presentaties ruimte voor vragen die voor iedereen van belang zijn Informatiemarkt Combinatie de Vries & van de Wiel/F.L. Liebregts en Waterschap Voldoende ruimte voor individuele vragen GEEN individuele grondverwerving- of onteigeningszaken

4 Te verbeteren dijktrajecten
Te verbeteren dijktrajecten (dijkring 45, primair totaal 42 km waarvan ca. 22 km verbeteren)

5 Doel Dijkverbeteringsproject
Dijken langs Randmeer en Eem zijn uiterlijk 2017: Veilig Beheerbaar Toekomstvast (50 jaar) Meerwaarde op/aan de dijk (meeliftmodel) Randvoorwaarden: Rijk betaalt veiligheid: sober en doelmatig DijkVerbeteringsPlan onherroepelijk

6 Terugblik (1) 2002: Wijziging Wet op de Waterkering (Eem en Randmeer: hoog water bij NW-storm windkracht 11 => Veiligheidsnorm 1/1.250 ) 2002 – 2006: Veiligheidstoetsing dijken: 22 km onvoldoende => opstarten MER 2004 – 2013: Opstellen MER (2 fasen) en Dijkverbeterplan Okt 2013: Goedkeuring Dijkverbeterplan door Provincie Dec 2013: Subsidiebeschikking door het Rijk Apr 2014: ‘Definitief ontwerp’ WEN Mei 2014: DVP onherroepelijk na uitspraak Raad van State Nov 2014: Laatste informatieavond WEN

7 Terugblik (2) Wat is er het afgelopen jaar gebeurd?
Intensivering grondverwerving Afronding vergunningen en vooronderzoeken Kap bomen langs de dijk Uitvoering; Zeedijken, Jericho, EES en Kern Spakenburg Uitgevoerd; Grebbelinie, Kunstwerken en natuurontwikkeling Wolkenberg en Bruggematen KEZ Volgt Aanbesteding uitvoering WEN

8 Aanbesteding/SVZ Gestart in februari 2015
Gunning niet alleen op basis van inschrijfprijs, maar ook EMVI Robuuste planning en fasering Technische robuustheid in relatie tot omgeving Aanbesteding april 2015 Eerste keukentafelgesprekken, depot en proefterp (Vitens) Start uitvoering (planning)

9 Vragen ?


Download ppt "Agenda informatieavond"

Verwante presentaties


Ads door Google