De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitbreiding passantenhaven Voorburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitbreiding passantenhaven Voorburg"— Transcript van de presentatie:

1 Uitbreiding passantenhaven Voorburg
Informatiebijeenkomst 8 december 2014

2 Agenda Plenaire introductie Aanleiding en doel Proces tot nu toe
Planning Individuele vragen en toelichting Doel van de avond is omwonenden en belanghebbenden te informeren over de plannen, wensen en behoeften op te halen. Plenaire introductie en daarna kunt u individueel vragen stellen aan mij en mijn collega’s van Stadsbeheer. Vragen die we niet direct kunnen beantwoorden, noteren we en koppelen wij later terug.

3 Veelgebruikte recreatieve vaarweg
De Vliet is een veelgebruikte recreatieve vaarweg; per jaar passeren circa recreatievaartuigen de sluis. Alle aanlegplaatsen in de gemeente zijn tijdens het vaarseizoen (april t/m oktober) altijd maximaal bezet. Er is daarom behoefte aan uitbreiding en verbetering van de aanlegplaatsen zodat meer recreanten de lokale horeca, winkels en bezienswaardigheden nabij de Vliet kunnen bezoeken. Uitbreiding van aanlegmogelijkheden levert ook een bijdrage aan de investeringen van de gemeente in de kwaliteit en toegankelijkheid van de Vlietoevers. Daarnaast draagt het bij aan het versterken van de beleving van de groen-blauwe kwaliteiten van de Vliet. Daarmee sluit uitbreiden en verbeteren van aanlegplaatsen aan bij provinciale en regionale doelstellingen. De provincie en regio hebben aangegeven deze ontwikkeling te ondersteunen. [Besluit raad bij Kadernota 2013: Om gebruik te kunnen maken van de aanwezige subsidies van provincie Zuid-Holland en Stadsgewest Haaglanden en werk met werk te maken met geplande projecten, zijn eenmalige middelen van € nodig. In de dekking van de kosten wordt voorzien door het primair aanwenden van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing met als achtervang de onderuitputting op de kapitaallasten.]

4 Doel Structuurvisie Ruimte voor Wensen 2040, herijking 2012:
Vergroten recreatieve beleving Vliet, door o.a. uitbreiding vaarverbindingen en aanlegplaatsen. Kadernota 2013: Eenmalige middelen voor (cofinanciering) uitbreiden en verbeteren aanlegplaatsen in de Vliet Achtergrondinfo om te benutten voor verhaal: De gemeente wil de recreatieve voorzieningen en informatie aan de Vliet en de kwaliteit van de Vlietoevers verbeteren. Daarom wordt onder andere de passantenhaven in Voorburg uitgebreid richting buitenplaats Vreugd en Rust. Deze locatie is regionaal bekend en veelgebruikt. Bijpassende voorzieningen en informatie moeten het tijdelijke verblijf in de passantenhaven comfortabeler en aantrekkelijker maken voor waterrecreanten Door uitbreiding en verbetering van de openbare aanlegplaatsen in het recreatief basisroutenetwerk Zuid-Holland, is de locatie straks beter toegankelijk en bereikbaar voor meer mensen, en het groen en de cultuurhistorie worden beter beleefbaar. De aantrekkelijkheid en bekendheid van de locatie en het recreatieve netwerk krijgen daarmee een impuls. Het project draagt hiermee bij aan de doelstelling van de provincie, de regio en de gemeente om voldoende goede recreatiemogelijkheden bij de stad te realiseren. Ook maken de aanlegplaatsen de geschiedenis beter bereikbaar, de informatiedragers maken de geschiedenis beter bekend. Recreanten zien en horen wat er bijzonder is aan deze locaties. Zij kunnen terugkomen, anderen meenemen en het doorvertellen, wat een impuls betekent voor de recreatie bij de stad. Het gaat concreet om extra aanlegplaatsen en voorzieningen voor waterrecreanten: aanbrengen nieuw stuk kade, plaatsen bolders en verlichting, aanbrengen omliggende verharding, aanleggen walstroom voor de waterrecreanten, en plaatsen van een cultuurhistorische informatiedrager.

5 Bestemmingsplan Oude Dorpskern Voorburg 2011
(pah) passantenhaven; WA water; WR-C Waarde cultuurhistorie Uitbreiding ca 50 meter richting Park, dat is een deel van de mogelijke lengte conform bestemmingsplan

6 Proces Tot nu Vooronderzoek Subsidieaanvragen
Informeren omwonenden en belanghebbenden Vervolg Vergunningaanvragen Aanbesteding Uitvoering Vooronderzoek i.v.m. kostenraming en inzicht in kabels, leidingen en hergebruik materialen. Eerste schetsontwerp. Subsidieaanvragen omdat het eenmalige geld vanuit de Kadernota niet voldoende is om de uitbreiding te realiseren. Nu is er zicht op subsidie vanuit de provincie (maatregelenpakket erfgoedlijnen 2015) en haaglanden (fonds groen Haaglanden). Nu informeren van u als omwonenden en belanghebbenden. Uitvoering binnen bestemmingsplan, in lijn met bestaande vormgeving en inrichting passantenhaven. Opvragen ideeën over groene inrichting gebied. Ideeën worden meegenomen in VO en teruggekoppeld voordat aanbestedingsfase start.

7 Planning Opstellen VO Q4 2014 Informatiebijeenkomst VO Q4 2014
Bijstellen VO Q4 2014 Terugkoppeling omwonenden Q1 2015 Aanbestedingsfase Q1 2015 Gunning Q1 2015 Start werkzaamheden Q2 2015 Einde werkzaamheden Q2 2015 Oplevering & ingebruikname Q2 2015 We streven naar oplevering en ingebruikname begin mei 2015, zo kort mogelijk na de start van het vaarseizoen (half april).

8 Dit is het einde van het plenaire gedeelte
Dit is het einde van het plenaire gedeelte. U kunt nu individueel informatie ophalen en vragen stellen. Aangeven bij wie met welke vragen.


Download ppt "Uitbreiding passantenhaven Voorburg"

Verwante presentaties


Ads door Google