De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beperkt onbeperkt beschikbaar aspirant-werknemers met karakter: Project Boris Monique Mol.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beperkt onbeperkt beschikbaar aspirant-werknemers met karakter: Project Boris Monique Mol."— Transcript van de presentatie:

1 Beperkt onbeperkt beschikbaar aspirant-werknemers met karakter: Project Boris Monique Mol

2

3 Richard Branson - Virgin Steve Jobs - Apple Bris Rocher - Yves Rocher Bill Gates - Microsoft Mark Zuckerberg - Facebook Michael Dell - Dell

4

5 Deelnemers met karakter  Arbeidskrachten met enige afstand tot de arbeidsmarkt  Mensen met een arbeidsbeperking lichamelijk of verstandelijk Ook te herkennen via:  Wajong  WSW  WIA  Mensen met een doelgroep-verklaring volgens de Participatiewet  Voortgezet speciaal onderwijs, Praktijkonderwijs, Entree (mbo 1)

6 Op weg naar een participatiesamenleving De klassieke verzorgingsstaat verdwijnt, leve de participatiesamenleving!

7 Sociaal akkoord Bij alle bedrijven met meer dan 25 medewerkers moet 5% van het personeelbestand bestaan uit medewerkers met een arbeidsbeperking (25 uur per week). (Quotumwet)

8 Iedereen een plek op de arbeidsmarkt!  Participatiewet  Participatie-afspraken bedrijfsleven, overheid  Onderwijswetgeving  Kwaliteit vso  Passend onderwijs

9 Maatregelen om participatie te waarborgen vanuit de overheid Participatiewet, uit te voeren door de gemeente: Samenvoegen WWB (bijstand), WSW (sociale werkvoorziening) en voormalige Wajong-doelgroep Beperking instroom Wajong: alleen voor langdurig zieken Afbouw sociale werkvoorziening, introductie Werkbedrijven Participatiemogelijkheden vaststellen Participatie naar vermogen organiseren / ondersteunen Invoering loonkostensubsidie voor mensen met verminderd loonvormend vermogen

10 Maatregelen om participatie te waarborgen bij bedrijven Participatie-afspraken bedrijfsleven Kabinet: -Burgers moeten naar vermogen kunnen deelnemen aan arbeid -Bedrijven moeten ook burgers met een beperking arbeid bieden -Bedrijven moeten voor adequate begeleiding zorgen en risico’s voor de doelgroep beperken -Op termijn moet arbeidspotentieel afspiegeling zijn van samenleving (anti- discriminatie maatregel) -Tegemoetkoming in arbeidskosten en afdekken risico, ondersteuning beschikbaar -Quotumwet: 5% omvat doelgroep (voor bedrijven >25 werknemers) -Sectorplannen: 1/3 gericht op doelgroepen

11 Maatregelen om participatie te waarborgen vanuit onderwijs Onderwijswetgeving: -Passend onderwijs bieden; voorbereiden op optimale participatie. (in samenwerkingsverbanden organiseren) -Kwaliteit Vso; 3 leerwegen onderscheiden op basis van participatiemogelijkheden: 1) dagbesteding, 2) doorstroom en 3) arbeid -Entree-opleiding: doorstroomroute en vakmanschapsroute niveau rekenen en taal

12 Doelgroepen van het sociaal akkoord 1. Mensen met een doelgroepverklaring gemeente 2. Wajong (oud, tot 2015)UWV 3. Sociale werkvoorzieninggemeente Quotumwet & Doelgroepregister

13 De aspirant-werknemers van het vso/pro Voortgezet speciaal onderwijs 1. blinden en slechtzienden 2. doven en slechthorenden 3. lichamelijke/verstandelijke beperking 4. stoornis en gedragsproblemen Praktijkonderwijs Leerlingen die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen. Overeenkomst: Niet in staat een startkwalificatie te behalen Toeleiden naar arbeid “Mensen met een doelgroep-verklaring”

14 Kenmerken van de doelgroep  Behoefte aan structuur  Moeite met organiseren (van zichzelf en materiaal of taken/werkzaamheden)  Vragen om directe aanwijzingen  Loyaal  Eenvoudige, repeterende, ondersteunende werkzaamheden  Gebrekkig zelfvertrouwen en mager zelfbeeld, moeite met reflecteren  Moeite met emoties  Specialistisch vs generalistisch

15 Oplossing: werkend leren volgens Boris  Toepassen van werkend leren (zoals BBL in het mbo, met stagecontract)  Rechtstreekse aansluiting van onderwijs in werk  Opleiding van de leerling tot productieve werknemer met loonwaarde  Gebruik maken van bestaande infrastructuur (leerbedrijven)  Opleiden volgens landelijke standard van beroepsonderwijs (kwalificatiestructuur)  Certificering van behaalde resultaten  Beperken arbeidsrisico’s voor werkgever en aspirant-werknemer

16

17 Certificering van de branche: Branchecertificaat Praktijkonderwijs KCH  Erkend door de branche  Gaat uit van de benodigde beroepsvaardigheden  Entree-dossier  Bewijs van bekwaamheid  Goede basis voor doorontwikkeling

18 Certificering van maatwerk: Boris Praktijkverklaring  gaat uit van de werkprocessen uit de kwalificatiestructuur  die de leerling beheerst  én die loonwaarde vertegenwoordigen  erkend leerbedrijf  bekwame praktijkopleider+

19 Ondersteuning van het bedrijf  Organiseren instroom vso/pro-leerling in bedrijf  Inventarisatie takenpakket (ev. jobcarving)  Training voor praktijkopleider / Interne Jobcoach (regeling Interne jobcoach)  Inventariseren arbeidsrisico’s  No-risk polis  Loonkostensubsidie  Externe jobcoach

20 Een praktijkvoorbeeld Suzanne Wijers Libert Link van Invito van vso-school Kristallis Wessel Sprong

21 Bedankt voor uw aandacht! www.kchhcm.nl www.trainingpraktijkopleider.nl www.borisbaan.nl Meer informatie: Monique Mol E m.mol@kchhcm.nlm.mol@kchhcm.nl M 06-51856048


Download ppt "Beperkt onbeperkt beschikbaar aspirant-werknemers met karakter: Project Boris Monique Mol."

Verwante presentaties


Ads door Google