De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beperkt onbeperkt beschikbaar aspirant-werknemers met karakter: Project Boris Monique Mol.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beperkt onbeperkt beschikbaar aspirant-werknemers met karakter: Project Boris Monique Mol."— Transcript van de presentatie:

1 Beperkt onbeperkt beschikbaar aspirant-werknemers met karakter: Project Boris Monique Mol

2

3 Richard Branson - Virgin
Steve Jobs - Apple Bris Rocher - Yves Rocher Bill Gates - Microsoft Mark Zuckerberg - Facebook Michael Dell - Dell

4

5 Deelnemers met karakter
Arbeidskrachten met enige afstand tot de arbeidsmarkt Mensen met een arbeidsbeperking lichamelijk of verstandelijk Ook te herkennen via: Wajong WSW WIA Mensen met een doelgroep-verklaring volgens de Participatiewet Voortgezet speciaal onderwijs, Praktijkonderwijs, Entree (mbo 1)

6 Op weg naar een participatiesamenleving
De klassieke verzorgingsstaat verdwijnt, leve de participatiesamenleving!

7 Sociaal akkoord Bij alle bedrijven met meer dan 25 medewerkers moet 5% van het personeelbestand bestaan uit medewerkers met een arbeidsbeperking (25 uur per week). (Quotumwet)

8 Iedereen een plek op de arbeidsmarkt!
Participatiewet Participatie-afspraken bedrijfsleven, overheid Onderwijswetgeving Kwaliteit vso Passend onderwijs

9 Maatregelen om participatie te waarborgen vanuit de overheid
Participatiewet, uit te voeren door de gemeente: Samenvoegen WWB (bijstand), WSW (sociale werkvoorziening) en voormalige Wajong-doelgroep Beperking instroom Wajong: alleen voor langdurig zieken Afbouw sociale werkvoorziening, introductie Werkbedrijven Participatiemogelijkheden vaststellen Participatie naar vermogen organiseren / ondersteunen Invoering loonkostensubsidie voor mensen met verminderd loonvormend vermogen

10 Maatregelen om participatie te waarborgen bij bedrijven
Participatie-afspraken bedrijfsleven Kabinet: Burgers moeten naar vermogen kunnen deelnemen aan arbeid Bedrijven moeten ook burgers met een beperking arbeid bieden Bedrijven moeten voor adequate begeleiding zorgen en risico’s voor de doelgroep beperken Op termijn moet arbeidspotentieel afspiegeling zijn van samenleving (anti-discriminatie maatregel) Tegemoetkoming in arbeidskosten en afdekken risico, ondersteuning beschikbaar Quotumwet: 5% omvat doelgroep (voor bedrijven >25 werknemers) Sectorplannen: 1/3 gericht op doelgroepen

11 Maatregelen om participatie te waarborgen vanuit onderwijs
Onderwijswetgeving: Passend onderwijs bieden; voorbereiden op optimale participatie. (in samenwerkingsverbanden organiseren) Kwaliteit Vso; 3 leerwegen onderscheiden op basis van participatiemogelijkheden: 1) dagbesteding, 2) doorstroom en 3) arbeid Entree-opleiding: doorstroomroute en vakmanschapsroute niveau rekenen en taal

12 Doelgroepen van het sociaal akkoord
1. Mensen met een doelgroepverklaring gemeente 2. Wajong (oud, tot 2015) UWV 3. Sociale werkvoorziening gemeente Quotumwet & Doelgroepregister

13 De aspirant-werknemers van het vso/pro
Voortgezet speciaal onderwijs 1. blinden en slechtzienden 2. doven en slechthorenden 3. lichamelijke/verstandelijke beperking 4. stoornis en gedragsproblemen Praktijkonderwijs Leerlingen die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen. Overeenkomst: Niet in staat een startkwalificatie te behalen Toeleiden naar arbeid “Mensen met een doelgroep-verklaring”

14 Kenmerken van de doelgroep
Behoefte aan structuur Moeite met organiseren (van zichzelf en materiaal of taken/werkzaamheden) Vragen om directe aanwijzingen Loyaal Eenvoudige, repeterende, ondersteunende werkzaamheden Gebrekkig zelfvertrouwen en mager zelfbeeld, moeite met reflecteren Moeite met emoties Specialistisch vs generalistisch

15 Oplossing: werkend leren volgens Boris
Toepassen van werkend leren (zoals BBL in het mbo, met stagecontract) Rechtstreekse aansluiting van onderwijs in werk Opleiding van de leerling tot productieve werknemer met loonwaarde Gebruik maken van bestaande infrastructuur (leerbedrijven) Opleiden volgens landelijke standard van beroepsonderwijs (kwalificatiestructuur) Certificering van behaalde resultaten Beperken arbeidsrisico’s voor werkgever en aspirant-werknemer

16

17 Certificering van de branche: Branchecertificaat Praktijkonderwijs KCH
Erkend door de branche Gaat uit van de benodigde beroepsvaardigheden Entree-dossier Bewijs van bekwaamheid Goede basis voor doorontwikkeling

18 Certificering van maatwerk: Boris Praktijkverklaring
gaat uit van de werkprocessen uit de kwalificatiestructuur die de leerling beheerst én die loonwaarde vertegenwoordigen erkend leerbedrijf bekwame praktijkopleider+

19 Ondersteuning van het bedrijf
Organiseren instroom vso/pro-leerling in bedrijf Inventarisatie takenpakket (ev. jobcarving) Training voor praktijkopleider / Interne Jobcoach (regeling Interne jobcoach) Inventariseren arbeidsrisico’s No-risk polis Loonkostensubsidie Externe jobcoach

20 Een praktijkvoorbeeld
Suzanne Wijers Libert Link van Invito van vso-school Kristallis Wessel Sprong

21 Bedankt voor uw aandacht!
Meer informatie: Monique Mol E M


Download ppt "Beperkt onbeperkt beschikbaar aspirant-werknemers met karakter: Project Boris Monique Mol."

Verwante presentaties


Ads door Google