De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van Kenniscentra in het Onderwijs »Peter Weisscher »Regioconsultant PMLF.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van Kenniscentra in het Onderwijs »Peter Weisscher »Regioconsultant PMLF."— Transcript van de presentatie:

1 De rol van Kenniscentra in het Onderwijs »Peter Weisscher »Regioconsultant PMLF

2 Wie is PMLF »Onderdeel van Vapro »Kenniscentrum PMLF is het kenniscentrum dat bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van het beroepsonderwijs in de sectoren Procesindustrie, Operationele Techniek, Milieutechniek, Laboratoriumtechniek en Fotonica. Kenniscentra voeren wettelijke taken uit en ontvangen daarvoor financiering van de overheid.

3 Colo als samenwerkingpartner in de regio De kracht van samen Peter Weisscher maart 2011

4 Wie is Colo?  Centraal Orgaan Landelijke Organen Beroepsonderwijs  Vereniging van 17 kenniscentra beroepsonderwijs en bedrijfsleven  In het leven geroepen door het georganiseerd bedrijfsleven en verankerd in de branches (34 sectoren)  Bestuurd door werknemers- en werkgeversorganisaties, vaak ook onderwijs

5 Wat doet Colo? De wettelijke taken.  Onderhoud van de kwalificatiestructuur  Schrijven van de kwalificatiedossiers  Erkennen en kwaliteitsbevordering van erkende leerbedrijven  Zorgt voor voldoende stageplaatsen (BOL en BBL).  Opstellen van sectorale en regionale arbeidsmarktinformatie t.b.v. een evenwichtige arbeidsmarkt

6 Onderhoud kwalificatiestructuur »niveau 1: assistent beroepsbeoefenaar (geen startkwalificatie) »niveau 2: medewerker, uitvoerend praktisch werk (startkwalificatie) »niveau 3: zelfstandig medewerker, brede inzetbaarheid »niveau 4: middenkader functionaris, volledig zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid

7 Schrijven van de kwalificatiedossiers »Werkgeversverenigingen stellen de beroepscompetentieprofielen op (vakvolwassen beroepsbeoefenaar). »De beroepscompetentieprofielen worden door de kenniscentra vertaald in kwalificatiedossiers (beginnend beroepsbeoefenaar). »De inhoud van de kwalificatiedossiers vormen de basis voor het onderwijs. »Kenniscentra ondersteunen in een regionale inkleuring van de kwalificatiedossiers. »Werkgeversverenigingen en onderwijs zijn in dit proces betrokken.

8 Erkennen en kwaliteitsbevordering van erkende leerbedrijven »Ondersteuning/advisering opleidings- en personele vraagstukken. »Rapportage van branchespecifieke arbeidsmarktinformatie »Instroom, doorstroom en uitstroom (EVC, BBL, cursussen, trainingen) »Registratie bpv-plaatsen (meldpunt, stagemarkt.nl) »Ondersteuning en kwaliteitsbevordering van de leerbedrijven (leren in de praktijk) door o.a.: »Inzet instrumenten ter ondersteuning kwaliteitsverbetering bpv »Trainingen/workshops voor leermeester/praktijkopleiders »Scholingsarrangementen »Kennis van regionaal/sectoraal scholingsaanbod »Kennis van subsidies en landelijke regelingen »Faciliteren van netwerkbijeenkomsten »Relatienetwerk voor plaatsing en begeleiding »Werving van leerwerkbanen

9 Zorgdragen voor voldoende stageplaatsen (BOL en BBL). »Presentatie van het bedrijf via stagemarkt »Specifieke ondersteuning en instrumenten voor AKA ( Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent ) - leerlingen »Initiëren van instroomprojecten

10 Ondersteunen van een evenwichtige arbeidsmarkt »De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn leidend voor de activiteiten van de kenniscentra. »Sectoraal en regionaal arbeidsmarktonderzoek »Beroepenvoorlichting- en imagoactiviteiten gericht op werkzoekenden en vmbo-leerlingen, b.v. kom in het leerbedrijf, met de monteur op pad, de vmbo Carrousel.

11 De kracht van samen Met een goede analyse aan de slag!

12 Colo……  17 kenniscentra werkzaam in alle 34 sectoren waarvoor op MBO niveau wordt opgeleid  800 opleidingsadviseurs in de regio  6 regiocoördinatoren en 30 contactpersonen voor gemeenten  250.554 leerbedrijven: PMLF +/- 2300  507.000 mbo deelnemers waarvan 50% de opleidingstijd in een leerbedrijf doorbrachten  40.000 AKA bedrijven voor kwetsbare jongeren en WAJONG

13 De thema’s van Colo? Aan het werk in 2011  Vergroting participatie  Transparantie arbeidsmarkt  Beroepen en competenties (harmonisering beroepbenamingen en koppeling functies)  Regionale samenwerking  Leerwerkloketten en loopbaanoriëntatie  Mobiliteitscentra  Internationale diplomawaardering


Download ppt "De rol van Kenniscentra in het Onderwijs »Peter Weisscher »Regioconsultant PMLF."

Verwante presentaties


Ads door Google