De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. PRESTATIEAFSPRAKEN NIEUWE STIJL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. PRESTATIEAFSPRAKEN NIEUWE STIJL."— Transcript van de presentatie:

1 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. PRESTATIEAFSPRAKEN NIEUWE STIJL

2 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. WAT IS NIEUW? Cyclus -Gemeente stelt, samen met stakeholders (corporaties, huurders, commerciële vastgoedeigenaren, bewoners…) een woonvisie op -Zonder woonvisie, geen verplichting tot het maken van prestatieafspraken -1 juli: bod corporatie klaar (afgestemd met huurdersorganisatie) -Corporatie nodigt huurders en gemeenten uit voor overleg over prestatieafspraken -15 december: prestatieafspraken gereed

3 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. BODCORPORATIE -Artikel 39 BTIV: Liberalisatie en verkoop Nieuwbouw en aankoop van woningen Betaalbaarheid/bereikbaarheid Huisvesting specifieke doelgroepen Kwaliteit en duurzaamheid Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed -Volkshuisvestelijke prioriteiten MinBZK (2016-2019) Betaalbaarheid/beschikbaarheid Realiseren energiezuinige sociale voorraad Huisvesten urgente doelgroepen Wonen met zorg en ouderen huisvesting (langer thuiswonen)

4 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. ROL CORPORATIES -Corporaties brengen op basis van de woonvisie een bod uit: meer samenhang met gemeentelijk beleid -Corporaties moeten hun financiën meer inzichtelijk maken -Meer draagvlak voor beleid corporaties

5 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. ROL HUURDERS -Huurders werden al via overlegwet (WOHV) betrokken -Nu ook formeel bij het maken van prestatieafspraken -Volwaardige informatiepositie -Dus volwaardig partner

6 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. ROL GEMEENTEN -Gemeenten geven de kaders voor de prestatieafspraken in de woonvisie -Meer stakeholders betrokken bij woonvisie -De raad stemt in met de Woonvisie, democratische legitimatie -In veel gemeenten werden al prestatieafspraken gemaakt

7 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. DISCUSSIEPUNTEN Hoe zien jullie de rol van gemeenten en huurders? Oude wijn in nieuwe zakken of een compleet nieuw speelveld? Hebben jullie goede voorbeelden uit jullie regio met betrekking tot het maken van prestatieafspraken? Hoe denken jullie dat het proces rondom het maken van prestatieafspraken in jullie gemeenten/regio zal verlopen? Zijn huurders voldoende geëquipeerd om met de gemeente en corporatie prestatieafspraken te maken?

8 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. VERVOLG DISCUSSIE Hebben jullie voorbeelden van (innovatieve) manieren van het betrekken van huurders? Bijvoorbeeld bij het maken van beleid? Geldt de wederkerigheid van prestatieafspraken voor alle partijen? Welke acties kunnen gemeenten en huurders in prestatieafspraken inbrengen?

9 Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. EINDE BEDANKT VOOR UW AANDACHT


Download ppt "Opsomming Gebruik de knoppen op het Start-lint in de sectie ‘Alinea’. PRESTATIEAFSPRAKEN NIEUWE STIJL."

Verwante presentaties


Ads door Google