De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door Peter van Os (Rigo) en paneldiscussie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door Peter van Os (Rigo) en paneldiscussie"— Transcript van de presentatie:

1 Door Peter van Os (Rigo) en paneldiscussie
WORKSHOP transparantie-tool EN PANELDISCUSSIE Door Peter van Os (Rigo) en paneldiscussie

2 Spoorboekje Doel en functie van het model
Korte impressie van het model Een kort kijkje ‘onder de motorkap’

3 Doelstelling Doel van het te ontwikkelen model:
Faciliteren gesprek met stakeholders (gemeente, huurdersorganisatie) over strategische beleidskeuzen (aan de ‘voorkant’ van de beleidscyclus; prognose-fase) Door: bieden van meer transparantie m.b.t. financiële ruimte o.b.v. beleid (output – input; productie en besteding van middelen) en effecten van beleid (outcome) Met het oog op: wezenlijke beïnvloedingsruimte

4 Functionele eisen Geeft inzicht in:
Financiële positie en randvoorwaarden woningcorporatie o.b.v. vigerend beleid Volkshuisvestelijke effecten van vigerend beleid Financiële effecten van alternatieve beleidskeuzen Volkshuisvestelijke effecten van alternatieve beleidskeuzen ‘Real time’ inzetbaar Betrouwbaar maar niet ‘achter de komma’

5 Uitgangspunten Het model maakt gebruik van basisgegevens van corporaties, van de gegevens die zij aan WSW en CFV verstrekken en van de rekenuitkomsten van WSW en CFV. Alleen de beleidsaanpassingen worden ‘real time’ doorgerekend. De opzet en werking van het model is – behalve uiteraard met de corporaties – zoveel mogelijk afgestemd met BZK, de Woonbond, CFV en WSW. Het beleid van de corporatie moet op orde zijn! (zonder leemten en met onderbouwing).

6 Dashboard en ‘onder de motorkap’
‘Gelaagd’ knoppen-model: ‘Onder de motorkap Alternatief beleid in te stellen op vhe-niveau en complexniveau > voor intern gebruik … op programmatisch niveau (aantallen nieuwbouw, renovatie, verkoop etc.) > voor extern gebruik Voor extern gebruik: een ‘knoppen’-tableau (dashboard)

7

8

9

10

11

12 Spoorboekje rekenmodel IVW XIX
Integrale vastgoedsturing, beleidsachtbaan

13 EINDE BEDANKT VOOR UW AANDACHT


Download ppt "Door Peter van Os (Rigo) en paneldiscussie"

Verwante presentaties


Ads door Google