De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DOOR PETER VAN OS (RIGO) EN PANELDISCUSSIE WORKSHOP TRANSPARANTIE- TOOL EN PANELDISCUSSIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DOOR PETER VAN OS (RIGO) EN PANELDISCUSSIE WORKSHOP TRANSPARANTIE- TOOL EN PANELDISCUSSIE."— Transcript van de presentatie:

1 DOOR PETER VAN OS (RIGO) EN PANELDISCUSSIE WORKSHOP TRANSPARANTIE- TOOL EN PANELDISCUSSIE

2 Spoorboekje 1.Doel en functie van het model 2.Korte impressie van het model 3.Een kort kijkje ‘onder de motorkap’

3 Doelstelling Doel van het te ontwikkelen model: Faciliteren gesprek met stakeholders (gemeente, huurdersorganisatie) over strategische beleidskeuzen (aan de ‘voorkant’ van de beleidscyclus; prognose-fase) Door: bieden van meer transparantie m.b.t. financiële ruimte o.b.v. beleid (output – input; productie en besteding van middelen) en effecten van beleid (outcome) Met het oog op: wezenlijke beïnvloedingsruimte

4 Functionele eisen Geeft inzicht in: – Financiële positie en randvoorwaarden woningcorporatie o.b.v. vigerend beleid – Volkshuisvestelijke effecten van vigerend beleid – Financiële effecten van alternatieve beleidskeuzen – Volkshuisvestelijke effecten van alternatieve beleidskeuzen ‘Real time’ inzetbaar Betrouwbaar maar niet ‘achter de komma’

5 Uitgangspunten Het model maakt gebruik van basisgegevens van corporaties, van de gegevens die zij aan WSW en CFV verstrekken en van de rekenuitkomsten van WSW en CFV. Alleen de beleidsaanpassingen worden ‘real time’ doorgerekend. De opzet en werking van het model is – behalve uiteraard met de corporaties – zoveel mogelijk afgestemd met BZK, de Woonbond, CFV en WSW. Het beleid van de corporatie moet op orde zijn! (zonder leemten en met onderbouwing).

6 Dashboard en ‘onder de motorkap’ ‘Gelaagd’ knoppen-model: ‘Onder de motorkap Alternatief beleid in te stellen op vhe-niveau en complexniveau > voor intern gebruik … op programmatisch niveau (aantallen nieuwbouw, renovatie, verkoop etc.) > voor extern gebruik Voor extern gebruik: een ‘knoppen’-tableau (dashboard)

7

8

9

10

11

12 rekenmo del S POORBOEKJE

13 BEDANKT VOOR UW AANDACHT EINDE


Download ppt "DOOR PETER VAN OS (RIGO) EN PANELDISCUSSIE WORKSHOP TRANSPARANTIE- TOOL EN PANELDISCUSSIE."

Verwante presentaties


Ads door Google