De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VISITATIERAPPORT WOONGOED ZEEUWS- VLAANDEREN Toelichting 21 januari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VISITATIERAPPORT WOONGOED ZEEUWS- VLAANDEREN Toelichting 21 januari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 VISITATIERAPPORT WOONGOED ZEEUWS- VLAANDEREN Toelichting 21 januari 2011

2 Samenvattend stelt de commissie dat Woongoed Zeeuws- Vlaanderen in het algemeen de juiste dingen doet en zich binnen haar mogelijkheden voldoende inzet om haar ambities, doelstellingen en opgaven te realiseren.

3

4 Woongoed presteert niet altijd even doelmatig en kostenbewust. Dit blijkt uit het feit dat de corporatie wordt geconfronteerd met onverwachte kostenoverschrijdingen zowel op projectmatig- als uitvoeringsniveau. Het blijkt voor Woongoed lastig inzichtelijk te maken wat hiervan de oorzaken zijn. Daarnaast is Woongoed momenteel bezig met een heroriëntatie op haar interne organisatie met als doel deze slagvaardiger en efficiënter te positioneren.

5

6 In haar beleidsvorming en bewustwording van de consequenties van haar activiteiten stelt Woongoed zich reactief op. Dit blijkt onder andere uit het ontbreken van een integraal sturingsmechanisme en een algemeen strategische visie. Dit maakt het voor de corporatie en daarmee ook voor de Raad van Commissarissen lastig om de gevolgen van beleidskeuzes en (toekomstige) ontwikkelingen in te schatten. Omdat het einde van de financiële polsstok momenteel in zicht is, stelt de corporatie zich meer dan voorheen terughoudend op in de realisering van haar ambities. Gepland onderhoud wordt over een langere periode gespreid en planontwikkelingen worden in de ijskast gezet of vertraagd.

7

8 Woongoed is zich bewust van haar rol op het gebied van volkshuisvesting. Woongoed maakt zich sterk voor goede, gevarieerde woningen, een plezierige woonomgeving,voorzieningen, keuze mogelijkheden voor ouderen, maar ook voor financieel minder draagkrachtigen en mensen die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien.

9

10 De oriëntatie van Woongoed op haar opgaven is breed. Woongoed dekt middels haarbeleid alle BBSH-velden af. Woongoed zorgt voor haar primaire doelgroep en zet daarnaast in op maatschappelijke investeringen en leefbaarheid.

11

12 De corporatie stelt zich steeds open voor haar omgeving en heeft interactie met haar stakeholders. Deze interactie is vooral op operationeel niveau. De beleidsmatige invloed van stakeholders is beperkt. Conform de statuten wordt de belanghoudersraad betrokken bij de beleidsvorming. De leden van de belanghoudersraad hebben echter op persoonlijke titel zitting en kunnen dan ook niet als vertegenwoordiging van de stakeholders worden gezien. Het is nodig dat Woongoed op het gebied van beleidsvorming en het hierbij betrekken van stakeholders zich interactiever en transparanter opstelt. Dit helpt de corporatie bij het bepalen van haar koers en het inspelen op de eisen en wensen van haar belangrijkste stakeholders.

13


Download ppt "VISITATIERAPPORT WOONGOED ZEEUWS- VLAANDEREN Toelichting 21 januari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google