De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche voor de kinderen tot en met 5 jaar. Tijdens de dienst en bij de uitgang wordt er gecollecteerd.

3 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e Zuid Afrika / Roemenië uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. woensdag 25 november is het Dankdag. Ds. Weststrate hoopt om 15:00 uur en om 19:30 uur voor te gaan. D.V. zondag 29 november hoopt Ds. Schenau in beide diensten voor te gaan.

4 Mededelingen Maandag 7 december 2015, om 19.30 uur is het gemeenteavond. Alleen de catechisatie groep van Ds. Weststrate vervalt deze week, de andere groepen gaan gewoon door.

5 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 84: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 2 Lezing van de wet Ps. 103: 1 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Ps. 138: 2 NB Tekst: Genesis 22: 9-14 Verkondiging JdH. 543: 1 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *LvK. 259: 1 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 84: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 2 Lezing van de wet Ps. 103: 1 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Ps. 138: 2 NB Tekst: Genesis 22: 9-14 Verkondiging JdH. 543: 1 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *LvK. 259: 1 *Zegen * Staande

7 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 84: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 2 Lezing van de wet Ps. 103: 1 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Ps. 138: 2 NB Tekst: Genesis 22: 9-14 Verkondiging JdH. 543: 1 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *LvK. 259: 1 *Zegen * Staande

8 Ps. 84: 1 Hoe lief`lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegen- heên, om ’s HEEREN voorhof in te treên! Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; mijn hart roept uit tot God, die leeft, en aan mijn ziel het leven geeft.

9 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 84: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 2 Lezing van de wet Ps. 103: 1 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Ps. 138: 2 NB Tekst: Genesis 22: 9-14 Verkondiging JdH. 543: 1 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *LvK. 259: 1 *Zegen * Staande

10 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 84: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 2 Lezing van de wet Ps. 103: 1 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Ps. 138: 2 NB Tekst: Genesis 22: 9-14 Verkondiging JdH. 543: 1 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *LvK. 259: 1 *Zegen * Staande

11 Ps. 84: 2 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, de zwaluw legt haar jongskens neer in ’t kunstig nest, bij Uw altaren. Bij U, mijn Koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot; geduchte HEER der legerscharen, welzalig hij, die bij U woont, gestaâg U prijst en eerbied toont.

12 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 84: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 2 Lezing van de wet Ps. 103: 1 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Ps. 138: 2 NB Tekst: Genesis 22: 9-14 Verkondiging JdH. 543: 1 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *LvK. 259: 1 *Zegen * Staande

13 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 84: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 2 Lezing van de wet Ps. 103: 1 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Ps. 138: 2 NB Tekst: Genesis 22: 9-14 Verkondiging JdH. 543: 1 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *LvK. 259: 1 *Zegen * Staande

14 Ps. 103: 1 NB Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

15 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 84: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 2 Lezing van de wet Ps. 103: 1 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Ps. 138: 2 NB Tekst: Genesis 22: 9-14 Verkondiging JdH. 543: 1 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *LvK. 259: 1 *Zegen * Staande

16 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 84: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 2 Lezing van de wet Ps. 103: 1 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Ps. 138: 2 NB Tekst: Genesis 22: 9-14 Verkondiging JdH. 543: 1 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *LvK. 259: 1 *Zegen * Staande

17 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 84: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 2 Lezing van de wet Ps. 103: 1 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Ps. 138: 2 NB Tekst: Genesis 22: 9-14 Verkondiging JdH. 543: 1 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *LvK. 259: 1 *Zegen * Staande

18 Ps. 138: 2 NB Ten dage dat ik riep hebt Gij gehoord naar mij en kracht gegeven. Als ik welhaast ten offer viel, hebt Gij mijn ziel weer doen herleven. Al wat op aarde macht bezit, eenmaal aanbidt het U, o Here! Als Gij hun 't woord van uw verbond met eigen mond hebt willen leren.

19 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 84: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 2 Lezing van de wet Ps. 103: 1 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Ps. 138: 2 NB Tekst: Genesis 22: 9-14 Verkondiging JdH. 543: 1 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *LvK. 259: 1 *Zegen * Staande

20 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 84: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 2 Lezing van de wet Ps. 103: 1 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Ps. 138: 2 NB Tekst: Genesis 22: 9-14 Verkondiging JdH. 543: 1 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *LvK. 259: 1 *Zegen * Staande

21 Verkondiging Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Tekst: Genesis 22: 9-14 >>> JdH. 543: 1 Alleen Christus zien 1)Heilig zoekplaatje 2)Heilige oogkleppen

22

23

24

25 Verkondiging Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Tekst: Genesis 22: 9-14 >>> JdH. 543: 1 Alleen Christus zien 1)Heilig zoekplaatje 2)Heilige oogkleppen

26 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 84: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 2 Lezing van de wet Ps. 103: 1 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Ps. 138: 2 NB Tekst: Genesis 22: 9-14 Verkondiging JdH. 543: 1 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *LvK. 259: 1 *Zegen * Staande

27 JdH. : 543: 1 'k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena, van ontferming en verlossing, door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik U, die stervend, alles, alles hebt volbracht, Lam Gods dat de zonde wegneemt, Lam van God, voor ons geslacht.

28 JdH. : 543: 1 Ja, 'k geloof en daarom zing ik, daarom zing ik U ter eer; 's werelds Heiland, Hogepriester, aller heren Opperheer. Zoon van God en Zoon des mensen, o kom spoedig in uw kracht, op des hemels wolken weder, kom Heer Jezus, kom, ik wacht.

29 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 84: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 2 Lezing van de wet Ps. 103: 1 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Ps. 138: 2 NB Tekst: Genesis 22: 9-14 Verkondiging JdH. 543: 1 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *LvK. 259: 1 *Zegen * Staande

30 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier LvK. 358: 1, 2 Ps. 8: 4 Ps. 40: 4 Ps. 17: 4 Afsluiting avondmaal

31 Gemeente van onze Here Jezus Christus Instelling In de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam de Here Jezus een brood, sprak de dankzeg- ging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden.

32 Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood van de Here totdat Hij komt. Zelfonderzoek en nodiging Wanneer wij aan deze opdracht gehoor geven, vieren we de gemeenschap met onze Heiland die zichzelf gegeven heeft voor onze redding. In zijn licht vieren we ook de gemeenschap met met elkaar. Zondaren worden aan zijn maaltijd genodigd.

33 Voordat we avondmaal vieren, moeten we ons toetsen of we berouw hebben over onze zonden, of we geloven dat onze zonden verge- ven zijn vanwege het lijden en sterven van Christus en of we bereid zijn God van harte en oprecht te dienen. Want wie achteloos eet en drinkt en niet beseft dat het om de gemeen- schap met het lichaam van de Here gaat, roept een oordeel van God over zichzelf af. Erken dan uw diepe schuld voor God en verwacht alle heil alleen van Jezus Christus en verklaar van harte

34 bereid te zijn om dankbaar voor God en de naaste te leven. Dan bent u van harte uitgeno- digd. Vier dan de maaltijd van de Here met een oprecht hart. Ontvang in geloof het brood en de wijn, en verheug u over uw redding door Christus. Wie Christus Jezus erkennen als hun Here en Heiland en Hem hartelijk liefhebben, worden genodigd aan de maaltijd van de Here om dankbaar en gelovig in te stemmen met de lofprijzing van God, onze hemelse Vader.

35 Gedachtenis van Christus Wij prijzen U omwille van Jezus, uw Zoon. Hij heeft het pad van uw geboden voor ons gelo- pen ten einde toe; Hij heeft in de hof van Gethsémané de last van onze zonden getorst zodat zijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde vielen; Hij werd gebonden opdat wij zouden worden bevrijd; Hij werd diep gesmaad opdat wij nooit meer te schande zouden worden; Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij voor uw rechterstoel vrijgesproken zouden worden;

36 Hij heeft aan het kruis de felheid van uw toorn gevoeld en de angst van het geheel door U verlaten zijn opdat wij door U aangenomen en nooit meer door U verlaten zouden worden; Hij heeft het genadeverbond bekrachtigd toen Hij zei: ‘Het is volbracht’. Hij is om onze recht- vaardiging uit de doden opgewekt, opgenomen in de hemel en gezeten aan uw rechterhand, ons ten goede. Vandaar zal Hij terugkomen om met ons de vrucht van de wijnstok nieuw te drinken in het Koninkrijk van zijn Vader dat geen einde heeft.

37 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier LvK. 358: 1, 2 Ps. 8: 4 Ps. 40: 4 Ps. 17: 4 Afsluiting avondmaal

38 LvK. 358: 1, 2 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, wil mij vergeven wat ik U misdeed; verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

39 LvK. 358: 1, 2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, het heilig feest van uw gedachtenis; schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

40 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier LvK. 358: 1, 2 Ps. 8: 4 Ps. 40: 4 Ps. 17: 4 Afsluiting avondmaal

41 Avondmaalsviering >>> Ps. 8: 4

42 Ps. 8: 4 Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde! De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt; En 's mensen zoon Uw teerste liefde schenkt!

43 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier LvK. 358: 1, 2 Ps. 8: 4 Ps. 40: 4 Ps. 17: 4 Afsluiting avondmaal

44 Avondmaalsviering >>> Ps. 40: 4

45 Ps. 40: 4 Brandofferen, noch offer voor de schuld, voldeden aan Uw eis, noch eer. Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER'; de rol des boeks is met Mijn Naam vervuld, mijn ziel, U opgedragen, wil U alleen behagen. Mijn liefd' en ijver brandt; ik draag Uw heilge wet, die Gij den stervling zet, in 't binnenst' ingewand."

46 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier LvK. 358: 1, 2 Ps. 8: 4 Ps. 40: 4 Ps. 17: 4 Afsluiting avondmaal

47 Avondmaalsviering >>> Ps. 17: 4

48 Ps. 17: 4 Maak Uwe weldaan wonderbaar, Gij, die Uw kindren wilt behoeden. Voor 's vijands macht en vreeslijk woeden, en hen beschermt in 't grootst gevaar. Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; Uw zorg bewaak' mij van omhoog; bewaar m' als d' appel van het oog; wil mij met Uwe vleuglen dekken.

49 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier LvK. 358: 1, 2 Ps. 8: 4 Ps. 40: 4 Ps. 17: 4 Afsluiting avondmaal

50 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 84: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 2 Lezing van de wet Ps. 103: 1 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Ps. 138: 2 NB Tekst: Genesis 22: 9-14 Verkondiging JdH. 543: 1 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *LvK. 259: 1 *Zegen * Staande

51 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 84: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 2 Lezing van de wet Ps. 103: 1 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Ps. 138: 2 NB Tekst: Genesis 22: 9-14 Verkondiging JdH. 543: 1 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *LvK. 259: 1 *Zegen * Staande

52 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Zuid Afrika / Roemenië Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

53 ZAF 071 Zuid-Afrika Hiv-/aidsvoorlichting HEAL-foundation

54 ZAF 071 Slachtoffer Bij aids denken wij misschien: eigen schuld. Maar waarom spreekt men van aidsslachtoffers? Omdat ze slachtoffer zijn …

55 ZAF 071 Cultuur … slachtoffer van een cultuur waarin vrouwen geen recht hebben, waarin jongens jong geleerd wordt hun macht te gebruiken (misbruiken).

56 ZAF 071 Jongeren Voorlichting aan jongeren vindt plaats op scholen. De reacties zijn enthousiast: men is blij dat het stilzwijgen wordt doorbroken!

57 ZAF 071 Ouderen Voorlichting aan ouderen vindt plaats via de ‘stamhoofden’. Zij zijn huiverig, maar steeds vaker zien zij de noodzaak in en … komen in actie!

58 ZAF 071 Kerken Het initiatief van de HEAL-foundation ligt bij de kerken daar. Bijzonder! Zij laten zien dat niemand te ‘min’ is om naar om te zien.

59 ZAF 071 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Helpt u, help jij mee? Bedankt! Bedrag: € 10.000,-

60 ROM 083 Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

61 Badeni is een afgelegen dorp in Roemenië. Verlaten door de jeugd. Naar de vele ouderen die er wonen, kijkt de overheid niet om. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

62 Gelukkig de kerk wel! Een predikant nam het initiatief, met de vereniging ‘Huis van barmhartigheid’ (= Misericordia) als resultaat. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

63 Deze vereniging heeft met Nederlandse hulp twee huizen gebouwd, waar elk zo’n tien ouderen wonen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

64 Er is ruimte voor meer, maar elk persoon meer kost geld. De familie is niet altijd bereid een deel te betalen… de ouderen worden ook door hen vaak aan hun lot overgelaten. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

65 De kerk probeert hier verandering in te brengen, maar dit gaat moeizaam. Ondertussen gaat het belangrijke werk door: helpen die geen helper heeft. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

66 Met onze bijdrage steunen wij de beide tehuizen om deze ouderen te kunnen opvangen en verzorgen… met goede zorg, liefde en respect. ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

67 ROM 083 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

68 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 84: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 2 Lezing van de wet Ps. 103: 1 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Ps. 138: 2 NB Tekst: Genesis 22: 9-14 Verkondiging JdH. 543: 1 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *LvK. 259: 1 *Zegen * Staande

69 LvK. 259: 1 Halleluja! Lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd; die dood geweest is, en Hij leeft; die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt!

70 Liturgie zondag 22 november Mededelingen Ps. 84: 1 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 2 Lezing van de wet Ps. 103: 1 NB Gebed Schriftlezing: Genesis 22: 9-14 Ps. 138: 2 NB Tekst: Genesis 22: 9-14 Verkondiging JdH. 543: 1 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte *LvK. 259: 1 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google