De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wegwijs in Cijfers Daniëlle Kramer Epidemioloog Resi Mangunkusumo Adviseur Publieke Gezondheid GGD Kennemerland Deelsessie 2 Opvoedingsondersteuning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wegwijs in Cijfers Daniëlle Kramer Epidemioloog Resi Mangunkusumo Adviseur Publieke Gezondheid GGD Kennemerland Deelsessie 2 Opvoedingsondersteuning."— Transcript van de presentatie:

1 Wegwijs in Cijfers Daniëlle Kramer Epidemioloog Resi Mangunkusumo Adviseur Publieke Gezondheid GGD Kennemerland Deelsessie 2 Opvoedingsondersteuning

2 Gezondheid inwoners Kennemerland De Kindermonitor resultaten voor het thema opvoedingsondersteuning

3 Onderzoekscyclus GGD Kennemerland Gezondheid inwoners Kennemerland Gezondheid inwoners Wet publieke gezondheid

4 Onderzoekscyclus GGD Kennemerland Gezondheid inwoners Kennemerland Verzamelen 2014 voor het eerst de 3 t/m 11-jarigen Steekproef van 27.000 kinderen Online vragenlijst ouders

5 Onderzoekscyclus GGD Kennemerland Gezondheid inwoners Kennemerland Verzamelen Data Ruim 10.000 ouders deden mee Gegevens over o.a.: Ervaren gezondheid Beweging Voeding Pesten Sociaal-emotioneel functioneren Opvoeding Opvoedings- ondersteuning Data

6 Onderzoekscyclus GGD Kennemerland Gezondheid inwoners Kennemerland Verzamelen Analyseren Syntaxen Weging Statistiek Indicatoren Data Analyseren

7 Onderzoekscyclus GGD Kennemerland Gezondheid inwoners Kennemerland Verzamelen Informatie Alle indicatoren in Gezondheidsatlas Selectie gemaakt met belangrijkste informatie voor regio en gemeenten  factsheets Data Analyseren Informatie

8 4 thema’s Informatie

9

10

11

12

13 Onderzoekscyclus GGD Kennemerland Gezondheid inwoners Kennemerland Verzamelen Interpreteren Verdieping o.b.v. literatuur, uitsplitsingen, dwarsverbanden Vergelijking met andere GGD-en (of met regio in geval van gemeente) Afstemmen op lokale situatie Data Analyseren Informatie Interpreteren Kennis

14

15 Interpreteren Verdiepend onderzoek op thema voedingspraktijken en eetgedrag

16 Onderzoekscyclus GGD Kennemerland Gezondheid inwoners Kennemerland Verzamelen O.b.v. kennis gemeenten en ketenpartners adviseren over invulling van beleid- en praktijk Multidiscplinaire aanpak belangrijk Data Analyseren Informatie Interpreteren Kennis Gezondheid beleid en activiteiten Adviseren

17

18 Gezondheid inwoners Kennemerland Aan de slag Spel over multidisciplinaire aanpak opvoedingsondersteuning

19 4 settings: 1.Gemeente 2.School 3.Centrum voor Jeugd en Gezin 4.Ouder Opdracht 1 Verdeel je als groep evenredig over de 4 settings Informatie Multidisciplinaire aanpak opvoedingsondersteuning Kennis Ouders van 4 t/m 11- jarigen hebben met name behoefte aan deskundige hulp en advies bij angst, onzekerheid en faalangst. Doel Deze ouders helpen om te gaan met de angst, onzekerheid en /of faalangst van hun kind

20 4 settings: 1.Gemeente 2.School 3.Centrum voor Jeugd en Gezin 4.Ouder Opdracht 2 Verzin minstens 5 acties die je vanuit jouw setting in kunt zetten om het doel te bereiken. Schrijf elke setting op een aparte kaart 10 min Informatie Multidisciplinaire aanpak opvoedingsondersteuning Kennis Ouders van 4 t/m 11- jarigen hebben met name behoefte aan deskundige hulp en advies bij angst, onzekerheid en faalangst. Doel Deze ouders helpen om te gaan met de angst, onzekerheid en /of faalangst van hun kind

21 4 settings: 1.Gemeente 2.School 3.Centrum voor Jeugd en Gezin 4.Ouder Opdracht 3 Schrijf voor de andere settings 2 acties per setting op die je van hun nodig hebt om het doel te bereken. 10 min Informatie Multidisciplinaire aanpak opvoedingsondersteuning Kennis Ouders van 4 t/m 11- jarigen hebben met name behoefte aan deskundige hulp en advies bij angst, onzekerheid en faalangst. Doel Deze ouders helpen om te gaan met de angst, onzekerheid en /of faalangst van hun kind

22 4 settings: 1.Gemeente 2.School 3.Centrum voor Jeugd en Gezin 4.Ouder Opdracht 4 Ruil je eigen acties met die van de andere settings en verzamel zo zoveel mogelijk acties uit verschillende settings. Om de beurt; gemeente begint. 20 min Informatie Multidisciplinaire aanpak opvoedingsondersteuning Kennis Ouders van 4 t/m 11- jarigen hebben met name behoefte aan deskundige hulp en advies bij angst, onzekerheid en faalangst. Doel Deze ouders helpen om te gaan met de angst, onzekerheid en /of faalangst van hun kind

23 Gezondheid inwoners Kennemerland Opbrengst Spel over multidisciplinaire aanpak opvoedingsondersteuning

24 Informatie Acties voortkomend uit opdracht 2 en 3 om doel te behalen Gemeente Acties voor setting: Gemeente Keuzes maken. Snijden in bestande aanbod of gaten opvullen. Verbindingen aanbrengen in aanbod. In kaart brengen van het bestaande aanbod. Wie doet wat? En hoe doen ze dat? Behoeftepeiling onder ouders via scholen, instellingen en consultatiebureau Bekendheid geven aan het nieuwe, optimale aanbod Ervaringen van andere gemeenten Partijen bij elkaar brengen Coördinator Integraal scholen (financieel) kennis, regie aanbieden aan alle schoolbesturen Overzicht met aanbod in de gemeente: cursus, workshop, training, vrijetijds Toegankelijk en betaalbaar aanbod

25 Informatie Acties voortkomend uit opdracht 2 en 3 om doel te behalen Gemeente Acties voor setting: School Informeren bij de docent of zij het probleem herkennen Sociale vaardigheden integreren in naschoolse opvang Ouders uitnodigen voor een gesprek met als doel waar vraag vandaan komt Sociale vaardigheden integreren in lesprogramma Praten met de kinderen Maatjes op school/buddy systeem Triple P voor leerkrachten Juiste informatie over beschikbare voorzieningen om te kunnen toeleiden Flexibiliteit Openheid Helpen in kaart brengen behoeften ouders Intermediair tussen ouders en aanbieders (hulp) Overleg, afstemming, begrip. Gezamenlijk plan van aanpak Praktische ondersteuning op school

26 Informatie Acties voortkomend uit opdracht 2 en 3 om doel te behalen Gemeente Acties voor setting: Centrum voor Jeugd en Gezin Sociale vaardigheidstraining voor kinderen promoten bij ouders en scholen Ouders die ouders adviseren Opvoedspreekuren Informatie avond/middag organiseren voor ouders met verschillende instanties Informatie & advies team ‘naar buiten’; school, sportclubs, zwemles, speeltuin Aanschrijven ouders in de wijk om behoefte te inventariseren Helpen in kaart brengen van aanbod en behoeften van ouders Laagdrempeligheid, toegankelijk Bundelen van signalen om met een ondersteuningsvraag naar de gemeente te gaan, financiering Informatie, advies en ondersteuning

27 Informatie Acties voortkomend uit opdracht 2 en 3 om doel te behalen Gemeente Acties voor setting: Ouder/kind In gesprek met jezelf en partner Vrije tijdsbesteding inzetten ter versterking: sport, scouting, club Google In gesprek met kind In gesprek met school en omgeving Deskundige hulp inschakelen Ouders voor ouders (ervaringsdeskundigen) Inzicht in behoeften geven Ambassadeur voor ouders (namens ouders spreken) Openheid over hulpvraag Medewerking Herkenning, erkennen Accepteren van kennisvergroting

28 Tijd om na te praten Wat was voor jou vanmiddag het meest waardevol?


Download ppt "Wegwijs in Cijfers Daniëlle Kramer Epidemioloog Resi Mangunkusumo Adviseur Publieke Gezondheid GGD Kennemerland Deelsessie 2 Opvoedingsondersteuning."

Verwante presentaties


Ads door Google