De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Algemene informatie * Artikel * Auteurs  Inhoud artikel * Inhoudsopgave * Korte schets.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Algemene informatie * Artikel * Auteurs  Inhoud artikel * Inhoudsopgave * Korte schets."— Transcript van de presentatie:

1

2  Algemene informatie * Artikel * Auteurs  Inhoud artikel * Inhoudsopgave * Korte schets

3  Artikel uit vaktijdschrift : Jeugd en Co nummer 19 oorsprong: Nederland  Auteurs * Marije Kesselring * Mireille Gemmeke * Mieke Geschiere

4  Auteurs Marije Kesselring als onderzoeker van de Universiteit Utrecht betrokken bij het onderzoek naar Allemaal Opvoeders Mireille Gemmeke werkt bij het Nederlands Jeugd- instituut en is projectleider van Allemaal Opvoeders Mieke Geschiere medewerkster in het Kenniscentrum van het Nederlandse Jeugdinstituut

5  Inhoudsopgave: Verschuiving van perspectief Allemaal Opvoeders - CJG-aanbod richten op bevorderen in ontmoeting, dialoog en steun - Bestaand aanbod versterken en verduurzamen Praktijk - Het creëren van kansen voor ontmoeting en netwerkvorming - Het stimuleren van de dialoog over opvoeden - Het bevorderen van een pedagogisch buurtklimaat - De denkwijze en houding van beroepskrachten Leerervaringen

6  CJG = Centrum voor Jeugd en Gezin

7  Rouvout : (minister van Jeugd en Gezin) “Ouders doen te snel beroep op professionele hulp”  Verschuiving : gezin zelf + sociale netwerkt zorgen voor opvoeding  Gevolg : gunstig opgroei en opvoed-klimaat voor alle kinderen (niet alleen voor kinderen met problemen)  !! Betekend niet dat professionele hulp overbodig wordt, beide vormen van opvoedingshulp kunnen naast elkaar bestaan

8 = project om rol v/h CJG te onderzoeken en concretiseren Hoe? Ontwikkelt & ondersteunt activiteiten Gericht op ? - versterken van pedagogische steun - stimuleren van pedagogisch buurtklimaat - vergroten van pedagogische verantw. Heid Doel? Door deelname werken gemeenten aan de ontwikkeling van hun CJG (door samenwerking met voorzieningen & bestaande initiatieven te versterken)

9  CJG-aanbod is gericht op bevorderen van ontmoeting, dialoog en steun Ontmoeting is een voorwaarde voor het ontstaan van netwerken & netwerken zijn een voorwaarde voor het ontstaan van gemeenschap CJG speelt rol bij de kansen tot ontmoeting  Bestaand aanbod versterken en verduurzamen CJG overlegt met initiatiefnemers om aanbod te versterken en verduurzamen door o.a. : praktische hulp, ondersteuning, ontspanning, … (ontspanning is een doel, zo ervaringen delen)

10 Hoe? Een plek vormen waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en alledaagse opvoedzaken kunnen bespreken (vooral praktische ondersteuning) Wie? Ouders : belangrijke rol bij organisatie en invulling v/d activiteit Volgens behoeften bepalen ze welke thema’s aan de orde komen

11  Het creëren van kansen voor ontmoeting en netwerkvorming CJG wordt plek waar mensen graag samenkomen om iets samen te doen bevordert onderlinge steun  Het stimuleren van de dialoog over opvoeden Ontstaan van gesprekken over opvoedproblemen, tips, …  De denkwijze en houding van beroepskrachten De activiteiten helpen om ‘een andere bril’ op te zetten & sociale netwerk bij de opvoedingsvragen te betrekken  Het bevorderen vaneen pedagogisch buurt- klimaat Doel : onderlinge contacten te versterken, zo in problemen en overlast zelf / onderling op te lossen

12  Neem belang v/d sociale opvoedomgeving mee i/d visie op het CJG en de visie op het integrale jeugdbeleid  Trek samen op met ouders en jeugd uit de buurt  Inventariseer bestaande activiteiten, netwerken en verenigingen in de buurt die de onderlinge betrokkenheid versterken  Houd initiatieven concreet ( geen ingewikkelde plannen opstellen) Volg de praktijk in de wijk


Download ppt " Algemene informatie * Artikel * Auteurs  Inhoud artikel * Inhoudsopgave * Korte schets."

Verwante presentaties


Ads door Google