De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Adviesrecht in de praktijk. Caroline van den Berg, trainer BOinK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Adviesrecht in de praktijk. Caroline van den Berg, trainer BOinK."— Transcript van de presentatie:

1 Adviesrecht in de praktijk. Caroline van den Berg, trainer BOinK

2 Programma Wettelijk Kader OC Adviesrechten Adviesprocedure Aan de slag! Terugkoppeling opdracht Reactie van de organisatie Vragen en afsluiten

3 Kennismaking

4 Wettelijk kader OC In de Wet kinderopvang m.b.t. de OC, het volgende: Organisaties zijn verplicht op elke locatie een oudercommissie te hebben Gelegenheid tot uitbrengen gevraagd en ongevraagd advies Oudercommissiereglement Het reglement bevat tenminste het aantal leden van de OC, de wijze waarop leden worden gekozen en de zittingsduur van de leden. De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze en werkplan Modelreglement oudercommissie beschikbaar via www.boink.infowww.boink.info

5 Adviesrechten Uitvoering van het kwaliteitsbeleid: Aantal kinderen per beroepskracht Groepsgrootte Opleidingseisen beroepskrachten Wanneer beroepskrachten in opleiding mogen worden ingezet

6 Adviesrechten Beleid op gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid Openingstijden Beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten, waaronder VVE Klachtenregeling en aanwijzen leden klachtencommissie Wijziging van de prijs van kinderopvang

7 Verloop adviesprocedure Voorgenomen besluit tijdig voorleggen Heldere afspraken over termijnen? Tijdig en desgevraagd schriftelijk alle benodigde informatie Schriftelijk advies oudercommissie Reactie van de organisatie Ouders informeren

8 Aan de slag!

9 Reactie organisatie Het advies wordt overgenomen Afwijken van het advies: dit kan alleen indien de organisatie schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet Afwijken zonder motivatie (geen reactie of niet doorvoeren)  Organisatie aanspreken Brief met vermelding van artikelen uit de Wet Contact GGD Klachtenkamer Naar de rechter

10 Wet Versterking Positie Ouders Per 1 januari 2016: Eén landelijke geschillencommissie Aansluiten is verplicht, uitspraak is bindend Adviesrecht Pedagogisch beleidsplan 2x per jaar bespreken. Medezeggenschap KO en PSZ gelijk getrokken Alternatieve OC (bij minder dan 50 kinderen) Toezicht en handhaving Bespreken van definitief inspectierapport met de OC Handhavingsstatus wordt opgenomen in het LRKP (= openbaar)

11 Contact & producten BOinK Dagelijks spreekuur voor inhoudelijke vragen Telefonisch bereikbaar via: 030 – 231 79 14 Of per mail: boink@boink.infoboink@boink.info Website BOinK: www.boink.infowww.boink.info Actueel kinderopvangnieuws Diverse brochures en informatie voor ouders en OC’s Digitale nieuwsbrief: inschrijven via www.boink.infowww.boink.info Magazine (enkel voor leden)


Download ppt "Adviesrecht in de praktijk. Caroline van den Berg, trainer BOinK."

Verwante presentaties


Ads door Google