De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het project. Vandaag Tussenstand projecten Hoofdstuk 3 Projectvoorstel SWOT begin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het project. Vandaag Tussenstand projecten Hoofdstuk 3 Projectvoorstel SWOT begin."— Transcript van de presentatie:

1 P.VAN.SCHAJIK@HR.NL Het project

2 Vandaag Tussenstand projecten Hoofdstuk 3 Projectvoorstel SWOT begin

3 Hoe staat het ervoor…

4 fasen Project start up Verkenning van de opdracht/idee Definitie van de inhoudelijke uitgangspunten Ontwikkelen van een basisconcept Toetsen van de haalbaarheid Ontwikkelen communicatiestrategie Bezinning op projectaanpak Bezinning op zakelijke randvoorwaarden Analyseren van de risico’s Schrijven projectvoorstel Sluiten projectovereenkomst

5 Project start up Projectinhoudelijk;welke activiteiten, wie gaat wat doen Communicatief;duidelijk beeld van de doelgroep, gewenste effect,promotie,fondswerving Beheersmatig; Kwaliteit Organisatie Faciliteit Tijd Informatie Geld

6 Verkenning van de opdracht/idee stap 1 Bepalen van de startsituatie Doelstelling, vraagstelling, wie is gebaat bij.. Samenwerkingspartners Andere projecten Uniek, groot risico project (zie swot) 5xW+h

7 Definitie van de inhoudelijke uitgangspunten/ stap 2 Wat wil je bereiken, wat is de doelstelling Vraagstelling..hoe kunnen we etc. Projectmissie Imago: http://www.youtube.com/watch?v=owGykVbfgUE http://www.youtube.com/watch?v=owGykVbfgUE Legitimiteit project Onderscheiden doelgroep wie wel wie niet.. http://www.rotterdam.nl/noord

8 Formulering van de inhoudelijke doelstelling Afbakenen projectfases/lengte onderdelen/breedte Eisen citeria projectresultaat vaak % ???

9 Ontwikkelen van een basisconcept Concept bedenken wat voldoet aan de criteria Inventariseren mogelijke ontwerpoplossingen Kiezen meest geschikte vorm Inventariseren kritische succesfactoren;bv bepaalde methodiek,rechten, vergunningen Inventarisatie spin-off;neveneffecten bedenken Deelproducten vaststellen(niet nodig) Basisconcept projectresultaat..eindproduct Sfeerschets..funfactor…

10

11 Toetsen van de haalbaarheid Swot.. SWOT-analyse Met een SWOT-analyse onderzoek je de toekomstmogelijkheden van een product in een markt. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In gewoon Nederlands: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Het idee is om deze elementen systematisch te analyseren om de toekomstmogelijkheden inzichtelijk te maken en kansrijke doelen te stellen. Om een goede SWOT-analyse te maken heb je commercieel inzicht nodig: inzicht in de marktmechanismen binnen en buiten het eigen bedrijf.analyserendoelen te stellen commercieel inzicht Een SWOT-analyse wordt vaak gemaakt als onderdeel van een ondernemingsplan of marketingplan. Het wordt ook gebruikt voor andersoortige analyses, zoals de positie van een afdeling op de interne ‘markt’ binnen een organisatie. Je zou een persoonlijke SWOT-analyse kunnen maken van je carrièremogelijkheden en positie op de arbeidsmarkt.ondernemingsplan persoonlijke SWOT-analyse De sterke en zwakke punten betreffen de kenmerken van de organisatie of het product ten opzichte van de concurrentie. De kansen en bedreigingen betreffen ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de markt, waar de organisatie of het product mee te maken heeft. SWOT = sterkte/zwakte-analyse + marktanalyse

12 Voorbeeld SWOT Sterkten zijn bijvoorbeeld: Middelen, kennis en vaardigheden die beter zijn dan gemiddeld. Groot marktaandeel. Goed imago of grote naamsbekendheid. Zwakten zijn bijvoorbeeld: Middelen, kennis en vaardigheden die slechter zijn dan gemiddeld. Slecht of beschadigd imago. Te hoge kosten en daardoor een lage marge. Kansen zijn bijvoorbeeld: Nieuwe klanten of nieuwe behoeften bij klanten. Problemen bij de concurrentie. Verplaatsen van productie naar een laag-loonland. Nieuwe markten door internationale verdragen of landen die toetreden tot de EU. Bedreigingen zijn bijvoorbeeld: Nieuwe concurrenten, nieuwe producten van concurrenten, nieuwe substituten. Veroudering van het product door technische, economische of maatschappelijke ontwikkelingen. Economische recessie. Nadelige veranderingen in wet- en regelgeving. http://www.youtube.com/watch?v=GNXYI10Po6A

13 Ontwikkelen communicatiestrategie Met welke boodschap moet je naar wie communiceren om welk doel te bereiken dus: Communicatiedoelgroep/ communicatiedoelstelling/ communicatieboodschap

14 bezinning http://www.youtube.com/watch?v=yQVeCxtuP14&f eature=fvwrel http://www.youtube.com/watch?v=yQVeCxtuP14&f eature=fvwrel Even een rust moment wil je doorgaan op deze voet Terugkijken Zakelijk gezien (KOFTIG) doorlopen

15 Analyseren van de risico’s Swot bekijken Wat zijn de belangrijkste risico’s Welke maatregelen zijn er nodig om deze risico’s te verminderen..

16 Schrijven projectvoorstel Blz.84/85 Huiswerk voor volgende week inleveren aanleveren projectvoorstel


Download ppt "Het project. Vandaag Tussenstand projecten Hoofdstuk 3 Projectvoorstel SWOT begin."

Verwante presentaties


Ads door Google