De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond toekomst basisscholen Sluis/Schoondijke Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond toekomst basisscholen Sluis/Schoondijke Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond toekomst basisscholen Sluis/Schoondijke Welkom

2 Programma 1.Opening – Vicky Leegsma, adj. directeur/schoolleider Prinses Irene 2.Informatie – Raymond de Jong, Directeur Bestuurder Stichting Escaldascholen 1.Wat vooraf ging 2.Waar willen we naar toe? 3.Waarom willen we dat? 3.Informatie - Leny Tuinhof, Onderwijs Adviescentrum RPCZ 1.Hoe gaan we te werk? 2.Welke stappen zijn er gepland? 3.Hoe wordt u er bij betrokken? 4.Vragen, aandachtspunten en tips - Leny Tuinhof 5. Afsluiting - Vicky Leegsma

3 De belangrijkste redenen: Daling van het aantal leerlingen: Krimp. Wens van de leden van de medezeggenschapsraden en schoolleiding om tot 1 school te komen.

4 Om u een indruk te geven, met betrekking tot de Krimp: Aantal leerlingen in de Gemeente Sluis in 2002 en 2015: Escaldascholen: van 1127 naar 712. Scoba: van 958 naar 696. Samen: van 2085 naar 1408. (32,5% minder dan in 2002). 677 minder in 13 jaar !

5 In de kern Schoondijke: Prinses Irene: van 69 naar 38. Sint Petrus-de Wegwijzer: van 88 naar 79. (Sint Petrus + de Wegwijzer) Samen: van 157 naar 117. (25,5% minder dan in 2002). De Krimp gaat volgens de prognoses nog jaren door…….

6 Hoe zou die school in Schoondijke er dan uit zien? Groep 1:14 + 0 =14 Groep 2:16 + 6 =22 Groep 3:16 + 1 = 17 Groep 4: 9 + 5 =14 Groep 5:12 + 9 =21 Groep 6: 8 + 0 = 8 Groep 7: 7 + 5 =12 Groep 8: 9 + 5 =14 + Totaal:91 + 31 = 122

7 Gevolgen: Scholen dalen richting de opheffingsnorm (voor Sluis 26 leerlingen) en moeten sluiten. Wie het eerst bij de opheffingsnorm is heeft pech. Of kunnen we in dit proces ook sturen in het belang van goed en duurzaam onderwijs?

8 Overleg: Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ). Gemeente Sluis. Met elkaar. Binnen de eigen organisatie. Gebiedsplan: In de kernen Sluis en Schoondijke kan een levensvatbare school ontstaan van ruim 100 leerlingen als we scholen “uitruilen”.

9 Naar toekomstbestendig onderwijs

10 Oriëntatiefase; verkenning Samenvoegingsbesluit Voorbereiding samenvoeging

11 Hoe gaan we te werk? Projectgroep: Wie? - de directeuren - enkele leerkrachten - RPCZ-begeleider (procesleiding) Wat? - projectleiding - planopstellen en voortgang bewaken - samenvoegingsrapport opstellen (i.s.m. bestuur) - informatie en communicatie - opdrachten voor werkgroepen

12 Hoe gaan we te werk? Werkgroep identiteit: Wie? De directeuren 2 leden oudergeleding MR 2 teamleden Wat? - verkent de mogelijkheden - werkt dit verder uit na het samenvoegingsbesluit - betrekt de teams en ouders daar dan bij

13 Hoe gaan we te werk? Klankbordgroep: Wie? 2 leerkrachten 2 leden oudergeleding MR 2 extra ouders (+ afvaardiging van leden van de projectgroep) Wat? - Informeert de projectgroep over wat er leeft. - Denkt mee. - Adviseert de projectgroep.

14 Hoe gaan we te werk na het samenvoegings- besluit? Werkgroepen: Wie?Afhankelijk van het onderwerp -leerkrachten -ouders Wat? Voorbereiding van de samenvoeging op onderdelen uitwerken, b.v.:identiteit methodes pedagogisch klimaat schooltijden enzovoorts … Rapporteren aan de projectleider

15 Communicatie: Begrijpen en begrepen worden … Overleg projectgroep Overleg klankbordgroep Bijeenkomsten schoolteams Ouderavonden Samenvoegingsflits

16 septoktober Okt-novnovemberdecemberjan – julijuli1 augustus 2016 Project- plan / - structuur inrichten Planning maken Ouder Avond Project- plan / - inrichting klaar Uitvoer project- plan Visie bepalen met teams Samenvoeg ings- rapport klaar Samenvoeg ings-besluit bekrach- tigd door MR-en Uitvoering plan van aanpak Plan van aanpak 1e samen- voegings- jaar Beoogde samenvoeg ings-datum Uitvoering plan van aanpak 1e samenvoeg ingsjaar planning

17 Vragen?

18 Stelling & tips  Ik sta overwegend positief t.o.v. de plannen om tot één school voor de kinderen van Schoondijke te komen.  Wat vindt u belangrijk om nog mee te geven bij dit verkenningstraject?


Download ppt "Ouderavond toekomst basisscholen Sluis/Schoondijke Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google