De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marlies Dupont Line De Vriendt Lien De Vleesschauwer Vanessa Smet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marlies Dupont Line De Vriendt Lien De Vleesschauwer Vanessa Smet"— Transcript van de presentatie:

1 Marlies Dupont Line De Vriendt Lien De Vleesschauwer Vanessa Smet
HANDELINGSPLANNING Marlies Dupont Line De Vriendt Lien De Vleesschauwer Vanessa Smet

2 NIET TE VERWARREN MET HPW
PUZZELRONDE STIMULEREN LEERLING CENTRAAL COMPENSEREN BEGINSITUATIE BASIS NIET TE VERWARREN MET HPW ZORGVRAAG DISPENSEREN DOELEN Sticordi (stimuleren, compenseren, dispenseren): wie kent de andere? (remediëren) IHP (doelen, zorgvraag, beginsituatie) HGW (niet te verwarren met HPW, basis, leerling centraal)

3 oplossingen  STICORDI (MAATREGELEN)

4  HANDELINGSGERICHT WERKEN (HGW)

5  INDIVIDUEEL HANDELINGSPLAN (IHP)

6 INLEIDING EN VOORSTELLINGSRONDJE

7 PROGRAMMA 10u00 – 10u10 INLEIDING VOORSTELLINGSRONDJE 10u10 – 11u10
DEEL 1: HANDELINGSPLANNING BINNEN EEN RUIMER KADER: Begrippenkader (wie bedoel wat, waarmee en waarom?) Is alles wel duidelijk? de leerling centraal de context Doelgroepen Organisatie Communicatie en taakverdeling 11u10u - 12u00 DEEL 2 Praktijkvoorbeelden Ziekenhuisschool Gent Ziekenhuisschool Antwerpen Valkuilen Evaluatie

8 DEEL 1 HET BREDERE PLAATJE

9 BEGRIPPENKADER Een oefening op het begrippenkader
Duidelijke afspraken binnen eigen organisatie! Spreken we allemaal wel dezelfde taal??? Enkele veel voorkomende begrippen: HP, IOHP, OHP, IHP, … STICORDI M-decreet Zorgvraag/hulpvraag Cyclus Orthopedagogisch kader

10 DE LEERLING CENTRAAL (onderwijsbehoeften)
Wat kunnen we hieronder verstaan voor onze doelgroep ‘de zieke leerling’ ? Ontmoeting op de grens van 3 werelden: thuiscontext + schoolse context + context van hulpverlening 3 zeer verschillende werelden: doelstellingen, kader, werkwijzen, taal…

11 GEVOLG: Belang van een gemeenschappelijke, heldere en goed gefundeerde visie op leren en leerzorg
Ondersteunend in : Handelingsplanmatig werken en KR Overleg en samenwerking met MDT/TS Betrekken / motiveren van de leerling

12 Een mogelijke vertaling : leerprofiel
Wat ? Model gebaseerd op de samenhang tussen ontwikkeling, leren en omgeving probeert om onderwijs, leerzorg en hulpverlening te integreren instrument bruikbaar op verschillende domeinen: beeldvorming, handelen, overleg, evalueren, …

13 Opbouw 2 grote blokken : Kindgerichte factoren (5 domeinen)
Lichamelijk functioneren Cognitief functioneren Leer- en werkhouding Leerbereidheid Groepsfunctioneren De schoolse context (2 domeinen) Directe leeromgeving : klas, school Ruimere leeromgeving : gezin, cultuur, …

14

15 1. Ondersteuning voor het handelingsplanmatig werken en KR
Er is gemeenschappelijke, gefundeerde en brede visie op leren een ordeningskader voor alle info over de leerlingen Instrument (GPS) om effectief en efficiënt te werken en samenwerken binnen de fasen van handelingsplanmatig werken : cfr brede beeldvorming + snel een gemeenschappelijke focus vinden voor IHP en klaswerking

16 Leerprofiel doorheen de fasen van HPM werken
De beginsituatie Leerprofiel = ordeningskader voor alle relevante info + leggen van de zorgfocus De doelenfase Eigen doelencluster/set binnen het leerprofiel Uitvoeringsfase Leidraad voor observaties/beeldvorming vanuit leerprofiel Evaluatie/KR Evaluatie en rapportering adhv een sjabloon gebaseerd op het leerprofiel

17 2. Ondersteuning in het overleg/samenwerking met MDT en TS
Het inbrengen van info/observaties vanuit de klaswerking in ‘begrijpbare’ taal Integratie van doelstellingen en samenwerking in de behandeling Fundering van adviezen/handvatten vanuit de klaswerking aan het multidisciplinaire behandelteam en de thuisschool

18 3. Betrekken van de leerling bij handelingsplanning
WAAROM ? zelfdeterminatietheorie : 3 basisbehoeften onderliggend aan motivatie : Ik kan wat, competentie. Ik ben iemand, autonomie. Ik hoor erbij, betrokkenheid. Ik kan wat, competentie. Vertaling naar de praktijk: empowerment : we vertrekken vanuit een fundamenteel geloof in de eigen krachten van de leerling. Hun sterke punten worden naar de voorgrond getrokken, ze worden gesterkt in wat ze al kunnen. Ik ben iemand, autonomie. Vertaling naar de praktijk: De jongeren hebben de regie in eigen handen, ze krijgen inspraak in hun eigen unieke leerproces/onderwijs. Ze zijn zelf verantwoordelijk hierover en hebben hierin een vrije keuze, er wordt hen niets opgelegd. Iedereen is anders. Ik hoor erbij, betrokkenheid. Vertaling naar de praktijk: Leerling voelt zich verbonden met de leerkrachten en de school. Ze voelen zich gezien, gehoord, gesteund en gewaardeerd. Door zowel medeleerlingen als de leerkrachten.

19 Hoe ? Hoe kunnen we de leerling daadwerkelijk betrekken doorheen de verschillende fasen van HPM werken ? Beeldvormingsfase Doelenfase Uitvoeringsfase Evaluatie (Opdracht : uitwisseling rond werkvormen en goede voorbeelden)

20 CONTEXT Plaats van je organisatie binnen een groter geheel Doelgroepen
Ziekenhuis Divisie Onderwijsnet Stad Doelgroepen

21 School binnen een ziekenhuis… er kan wel wat mislopen…
Visie ZHS??? Is er wel één visie?? Wat zijn de verwachtingen? Voldoen aan verwachtingen vs. Eigenheid en eigen visie bewaken Bv. uniformiteit

22 DEEL 2 PRAKTIJKVOORBEELDEN

23 PRAKTIJKVOORBEELD ZHS SG
BASIS uitwerken digitale handelingsplan: Doorlichtingsverslag inspectie Drie vestigingsplaatsen worden één school: nood aan één manier van werken.  Oprichting WG IHP: vertegenwoordiging verschillende vestigingsplaatsen, afdelingen, niveaus. Handelingsplanmatig werken M-decreet WG IHP °2013 Leden van verschillende VP’en, afdelingen en graden. Opgericht om te werken aan één handelingsplan voor één school Verschillende vergaderingen over verschillende schooljaren Samenleggen van documenten en bijwerken tot centrale documenten, schoolbreed Uitdenken visie handelingsplannen in de ziekenhuisschool Uitproberen Telraam + eerste feedback Doorlichtingsverslag (2008) Nood aan: Duidelijke focus na beginsituatie Aandacht voor krachten en beperkingen Duidelijke selectie doelen o.b.v. beginsituatie Gezamenlijke selectie doelen (samen gedragen) Meer duidelijke concretisering en evaluatie van de doelen Krachtige evaluatie o.b.v. beginsituatie M-decreet Zorgcontinuüm Redelijke aanpassingen  STICORDI

24 Waarom Telraam? Schoolbrede uniformiteit in visie en werkwijze binnen handelingsplanmatig werken en IHP Flexibel aanpasbaar aan de verschillen binnen onze school Beantwoordend aan actuele wettelijke en inhoudelijke kwaliteitscriteria ( IHP als ondersteunend werkinstrument, niet als doel) Aangepast aan de specifieke noden van onze leerlingen Aangepast aan de specifieke werking van een ziekenhuisschool digitaal systeem (hiaten en valkuilen van Dokeos wegwerken) Eenvoudig (altijd en overal) te gebruiken en efficiënt (tijdbesparend) Veilig (beroepsgeheim) betaalbaar

25 IHP binnen Telraam  doorgaan naar site Telraam + tonen praktijkvoorbeeld Eduard Dupont

26 PRAKTIJKVOORBEELD De Leerexpert Ziekenhuisschool Antwerpen
Pediatrie – psychiatrie – basisonderwijs – secundair onderwijs Uniformiteit in grote lijnen (theoretisch kader) Specifieke invullingen Enkele voorbeelden… 

27

28 Waarom BS? Rust Voorspelbaarheid Doelgerichte OBSERVATIE
Investeren in RELATIE

29

30

31

32 Extra uitleg over de opdracht
Wat kan je met deze opdracht observeren?

33 Doelen ifv observatie

34 Andere voorbeelden van opdrachten
Mijn krachten Maak een Avatar Stel jezelf voor adhv een muziekstuk The room Monument Valley Stellingenspel Interesses/voorkeuren leerlingen + observatiedoelen

35

36

37

38

39

40 VALKUILEN efficiënt Gedeelde visie Hulplijnen + ondersteuning
Welk gevaarsborden zien jullie en wat houdt dit in? trap: stap voor stap, soms een stap terug om dan terug samen vooruit te kunnen gaan Communiceren Één lijn Efficiënt Hulp: extra nascholingen, ondersteuning op de werkvloer, feedback momenten… Gebaseerd op een gedeelde visie communiceren stapsgewijs duidelijk

41 AFSTEMMING OP DE SPECIFIEKE CONTEXT doelgroepen, organisatie…
EVALUATIE AFSTEMMING OP DE SPECIFIEKE CONTEXT doelgroepen, organisatie… Zie A3


Download ppt "Marlies Dupont Line De Vriendt Lien De Vleesschauwer Vanessa Smet"

Verwante presentaties


Ads door Google