De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HANDELINGSPLANNING Marlies Dupont Line De Vriendt Lien De Vleesschauwer Vanessa Smet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HANDELINGSPLANNING Marlies Dupont Line De Vriendt Lien De Vleesschauwer Vanessa Smet."— Transcript van de presentatie:

1 HANDELINGSPLANNING Marlies Dupont Line De Vriendt Lien De Vleesschauwer Vanessa Smet

2 PUZZELRONDE STIMULEREN LEERLING CENTRAALCOMPENSEREN BEGINSITUATIEBASIS NIET TE VERWARREN MET HPW ZORGVRAAGDISPENSERENDOELEN

3 oplossingen  STICORDI (MAATREGELEN)

4  HANDELINGSGERICHT WERKEN (HGW)

5  INDIVIDUEEL HANDELINGSPLAN (IHP)

6 INLEIDING EN VOORSTELLINGSRONDJE

7 PROGRAMMA 10u00 – 10u10INLEIDING VOORSTELLINGSRONDJE 10u10 – 11u10DEEL 1: HANDELINGSPLANNING BINNEN EEN RUIMER KADER: Begrippenkader (wie bedoel wat, waarmee en waarom?) Is alles wel duidelijk? de leerling centraal de context Doelgroepen Organisatie Communicatie en taakverdeling 11u10u - 12u00DEEL 2 Praktijkvoorbeelden Ziekenhuisschool Gent Ziekenhuisschool Antwerpen Valkuilen Evaluatie

8 DEEL 1 HET BREDERE PLAATJE

9 BEGRIPPENKADER Een oefening op het begrippenkader Duidelijke afspraken binnen eigen organisatie! Spreken we allemaal wel dezelfde taal??? Enkele veel voorkomende begrippen: – HP, IOHP, OHP, IHP, … – STICORDI – M-decreet – Zorgvraag/hulpvraag – Cyclus – Orthopedagogisch kader – …

10 DE LEERLING CENTRAAL (onderwijsbehoeften) Wat kunnen we hieronder verstaan voor onze doelgroep ‘de zieke leerling’ ? Ontmoeting op de grens van 3 werelden: thuiscontext + schoolse context + context van hulpverlening 3 zeer verschillende werelden: doelstellingen, kader, werkwijzen, taal…

11 GEVOLG: Belang van een gemeenschappelijke, heldere en goed gefundeerde visie op leren en leerzorg Ondersteunend in : ‐ Handelingsplanmatig werken en KR ‐ Overleg en samenwerking met MDT/TS ‐ Betrekken / motiveren van de leerling

12 Een mogelijke vertaling : leerprofiel Wat ? Model gebaseerd op de samenhang tussen ontwikkeling, leren en omgeving probeert om onderwijs, leerzorg en hulpverlening te integreren instrument bruikbaar op verschillende domeinen: beeldvorming, handelen, overleg, evalueren, …

13 Opbouw 2 grote blokken : – Kindgerichte factoren (5 domeinen) Lichamelijk functioneren Cognitief functioneren Leer- en werkhouding Leerbereidheid Groepsfunctioneren – De schoolse context (2 domeinen) Directe leeromgeving : klas, school Ruimere leeromgeving : gezin, cultuur, …

14

15 1. Ondersteuning voor het handelingsplanmatig werken en KR Er is gemeenschappelijke, gefundeerde en brede visie op leren een ordeningskader voor alle info over de leerlingen Instrument (GPS) om effectief en efficiënt te werken en samenwerken binnen de fasen van handelingsplanmatig werken : cfr brede beeldvorming + snel een gemeenschappelijke focus vinden voor IHP en klaswerking

16 Leerprofiel doorheen de fasen van HPM werken De beginsituatie Leerprofiel = ordeningskader voor alle relevante info + leggen van de zorgfocus De doelenfase Eigen doelencluster/set binnen het leerprofiel Uitvoeringsfase Leidraad voor observaties/beeldvorming vanuit leerprofiel Evaluatie/KR Evaluatie en rapportering adhv een sjabloon gebaseerd op het leerprofiel

17 2. Ondersteuning in het overleg/samenwerking met MDT en TS Het inbrengen van info/observaties vanuit de klaswerking in ‘begrijpbare’ taal Integratie van doelstellingen en samenwerking in de behandeling Fundering van adviezen/handvatten vanuit de klaswerking aan het multidisciplinaire behandelteam en de thuisschool

18 3. Betrekken van de leerling bij handelingsplanning WAAROM ? zelfdeterminatietheorie : 3 basisbehoeften onderliggend aan motivatie : – Ik kan wat, competentie. – Ik ben iemand, autonomie. – Ik hoor erbij, betrokkenheid.

19 Hoe ? Hoe kunnen we de leerling daadwerkelijk betrekken doorheen de verschillende fasen van HPM werken ? – Beeldvormingsfase – Doelenfase – Uitvoeringsfase – Evaluatie (Opdracht : uitwisseling rond werkvormen en goede voorbeelden)

20 CONTEXT Plaats van je organisatie binnen een groter geheel – Ziekenhuis – Divisie – Onderwijsnet – Stad – … Doelgroepen

21 School binnen een ziekenhuis… er kan wel wat mislopen… Visie ZHS??? – Is er wel één visie?? – Wat zijn de verwachtingen? Voldoen aan verwachtingen vs. Eigenheid en eigen visie bewaken – Bv. uniformiteit

22 DEEL 2 PRAKTIJKVOORBEELDEN

23 PRAKTIJKVOORBEELD ZHS SG BASIS uitwerken digitale handelingsplan: Doorlichtingsverslag inspectie Drie vestigingsplaatsen worden één school: nood aan één manier van werken.  Oprichting WG IHP: vertegenwoordiging verschillende vestigingsplaatsen, afdelingen, niveaus. Handelingsplanmatig werken M-decreet

24 Waarom Telraam? Schoolbrede uniformiteit in visie en werkwijze binnen handelingsplanmatig werken en IHP Flexibel aanpasbaar aan de verschillen binnen onze school Beantwoordend aan actuele wettelijke en inhoudelijke kwaliteitscriteria ( IHP als ondersteunend werkinstrument, niet als doel) Aangepast aan de specifieke noden van onze leerlingen Aangepast aan de specifieke werking van een ziekenhuisschool digitaal systeem (hiaten en valkuilen van Dokeos wegwerken) Eenvoudig (altijd en overal) te gebruiken en efficiënt (tijdbesparend) Veilig (beroepsgeheim) betaalbaar

25

26 PRAKTIJKVOORBEELD De Leerexpert Ziekenhuisschool Antwerpen Pediatrie – psychiatrie – basisonderwijs – secundair onderwijs – Uniformiteit in grote lijnen (theoretisch kader) – Specifieke invullingen Enkele voorbeelden…

27

28 Waarom BS? Rust Voorspelbaarheid Doelgerichte OBSERVATIE Investeren in RELATIE

29

30

31

32 Extra uitleg over de opdracht Wat kan je met deze opdracht observeren?

33 Doelen ifv observatie

34 Andere voorbeelden van opdrachten Mijn krachten Maak een Avatar Stel jezelf voor adhv een muziekstuk The room Monument Valley Stellingenspel … Interesses/voorkeuren leerlingen + observatiedoelen

35

36

37

38

39

40 VALKUILEN efficiënt stapsgewijs Hulplijnen + ondersteuning duidelijk communiceren Gedeelde visie

41 EVALUATIE AFSTEMMING OP DE SPECIFIEKE CONTEXT doelgroepen, organisatie…


Download ppt "HANDELINGSPLANNING Marlies Dupont Line De Vriendt Lien De Vleesschauwer Vanessa Smet."

Verwante presentaties


Ads door Google