De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wegenis- en rioleringswerken Leugenberg – Marconistraat – Edisonlaan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wegenis- en rioleringswerken Leugenberg – Marconistraat – Edisonlaan"— Transcript van de presentatie:

1 Wegenis- en rioleringswerken Leugenberg – Marconistraat – Edisonlaan

2 Inhoud Voorstelling panel Projectvoorstelling Wat doet Rio-link?
Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren? Afkoppelingswerken Hoe zal de bovenbouw eruit zien? Werkwijze : Wat gaat er allemaal voor uw deur gebeuren? Vragen?

3 Inhoud Voorstelling panel Projectvoorstelling Wat doet Rio-link?
Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren? Afkoppelingswerken Hoe zal de bovenbouw eruit zien? Werkwijze : Wat gaat er allemaal voor uw deur gebeuren? Vragen?

4 Inhoud Voorstelling panel Projectvoorstelling Wat doet Rio-link?
Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren? Afkoppelingswerken Hoe zal de bovenbouw eruit zien? Werkwijze : Wat gaat er allemaal voor uw deur gebeuren? Vragen?

5 Wat doet Rio-Link in Antwerpen?
Uitbouw en beheer van de gemeentelijke riolering Opbouw visie en opmaak studies (inventarisatie bestaande infrastructuur en visie geplande infrastructuur) Uitvoeren van rioleringsprojecten Onderhoud bestaande rioleringsinfrastructuur Plaatsen nieuwe huisaansluitingen Begeleiding afkoppelingswerken op privédomein

6 Inhoud Voorstelling panel Projectvoorstelling Wat doet Rio-link?
Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren? Afkoppelingswerken Hoe zal de bovenbouw eruit zien? Werkwijze : Wat gaat er allemaal voor uw deur gebeuren? Vragen?

7 Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren?
Bestaande toestand : gemengd stelsel

8 Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren?
Geplande toestand : Gescheiden stelsel

9 Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren?
Geplande toestand : Gescheiden stelsel Droogweerafvoer (DWA) loost via een pomp + persleiding op een Aquafincollector  waterzuiveringsinstallatie Antwerpen Noord Regenwaterafvoer (RWA) rechtstreeks naar de Groot Schijn. Huisaansluitingen : verbinding tussen de riool in de straat en jullie huis Afkoppelingswerken

10 Inhoud Voorstelling panel Projectvoorstelling Wat doet Riolink?
Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren? Afkoppelingswerken Hoe zal de bovenbouw eruit zien? Werkwijze : Wat gaat er allemaal voor uw deur gebeuren? Vragen?

11 Inhoud Afkoppelingswerken
Doelstellingen Project Wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is een gescheiden stelsel ? Scheiden op huisniveau voorbeeld Rol afkoppelingsdeskundige Kosten en subsidieregeling Contactpersonen

12 Doelstellingen project
Europa Voldoen aan de Europese kaderrichtlijnen voor afval- en oppervlaktewater Vlaams Voldoen aan de VLAREM II wetgeving (BS ) “Een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij het anders bepaald is in het uitvoeringsplan.”

13 Doelstellingen project
Antwerpen Zoneringsplan: collectief te zuiveren gebied versus individueel te zuiveren gebied Project Maximaal gebruik maken van maatregelen aan de bron, dus op privé terrein Afkoppelen afvalwater van bestaande afvalwater riolering Herbruik, buffering en infiltratie van regenwater

14 Wat is afkoppelen? Gemengd rioleringsstelsel

15 Wat is afkoppelen? Werking overstort
Droog weer Overstort Waterloop Collector Riolering Regenweer Overstort Waterloop Collector Riolering

16 Wat is afkoppelen? Gescheiden rioleringsstelsel

17 Afvalwater Wat is afkoppelen? Scheiden tot op huisniveau
Rioleringen (geen zink- of sterfputten)

18 Wat is afkoppelen? Scheiden tot op huisniveau
Regenwater (hemelwater) Opvang voor hergebruik Leidingen/gracht in de straat Infiltratie op eigen terrein Buffering (grachten/vijver)

19 Waarom afkoppeling op privé?
Wat is afkoppelen? Scheiden tot op huisniveau Waarom afkoppeling op privé? Beter voor u en het milieu Betere zuiveringsresultaten Vlarem verplicht de afkoppelingen

20 Scheiden tot op huisniveau voorbeeld
20

21 Rol afkoppelingsdeskundige
Inventarisatie bestaande toestand Plan van de woning en de leidingen (info eigenaar/bewoner) Opmeting, analyse ter plaatse

22 Rol afkoppelingsdeskundige
Geplande toestand Opmaak plan Overleg met eigenaar

23 Rol afkoppelingsdeskundige
Beschrijving uit te voeren werken

24 Rol afkoppelingsdeskundige
Overeenkomst

25 Na de werken Vanaf 1 juli 2011: Keuring van privé-riolering

26 Afkoppelingswerken tlv rio-link
Subsidies Afkoppelingswerken tlv rio-link Deze werken worden bij voorkeur door de aannemer uitgevoerd, aangesteld door rio-link Indien er werken aan de afvalwaterriolering op privé dienen uitgevoerd te worden, zijn deze ten laste van de eigenaar Aannemer aangesteld door Rio-Link Of door de eigenaar zelf

27 Inhoud Voorstelling panel Projectvoorstelling Wat doet Riolink?
Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren? Afkoppelingswerken Hoe zal de bovenbouw eruit zien? Werkwijze : Wat gaat er allemaal voor uw deur gebeuren? Vragen?

28 Hoe zal de bovenbouw eruit zien?
Bestaande toestand

29 Hoe zal de bovenbouw eruit zien?
Geplande toestand Algemene toelichting: asfalt en waar woonzone met bss werfweg

30 Hoe zal de bovenbouw eruit zien?
Uitleg: rijweg asfalt, voetpad bss en parkeerstroken in kasseien Nieuwe bomen Fietspad voor aansluiting bestaand fietspad in rode bss

31 Hoe zal de bovenbouw eruit zien?
Sorteerstraatje Parkeerstraatje bss en onderaan in betonnen grasdallen Onderaan woonzone: zone waar voetgangers en auto’s samen gebruik maken van de rijweg. Hier is geen voetpad voorzien

32 Hoe zal de bovenbouw eruit zien?
Dit gedeelte is woonzone, zone waar auto’s en voetgangers samen komen. Er is dus geen voetpad voorzien, auto’s mogen maar 30km/u Basketbalpleintje en speelstraatje worden afgesloten door paaltjes Basketbalpleintje: fietsstallingen en vuilnisbakken Speelstraatje: rubbervloer

33 Inhoud Voorstelling panel Projectvoorstelling Wat doet Riolink?
Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren? Afkoppelingswerken Hoe zal de bovenbouw eruit zien? Werkwijze : Wat gaat er allemaal voor uw deur gebeuren? Vragen?

34 Werkwijze Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren?
Duur project ≠ hinder voor jou = > Fasering Minder - Hinder maatregelen : Eventuele ontsluitingsweg via landbouwperceel Minder - Hinder steenslag Positionering riolering In ontwerp worden deze verder uitgewerkt!

35 Werkwijze Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren?
Nutsleidingen

36 Werkwijze Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren?
Opbraak wegenis

37 Werkwijze Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren?
Aanleg riolering

38 Werkwijze Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren?
=> Minder-hindersteenslag.

39 Werkwijze Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren?
Huisaansluitingen

40 Werkwijze Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren?
Voetpaden en parkeervakken

41 Werkwijze Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren?
Asfalteren

42 Vragenronde

43 Contactpersonen Medewerkers stedelijk wijkoverleg – stad Antwerpen
tel: Contactcenter - Aquafin tel: Frank Van den Eynde – Afkoppelingsdeskundig tel: Julie Huygelen – Leidend ingenieur studiebureau tel:


Download ppt "Wegenis- en rioleringswerken Leugenberg – Marconistraat – Edisonlaan"

Verwante presentaties


Ads door Google