De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Wegenis- en rioleringswerken Leugenberg – Marconistraat – Edisonlaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Wegenis- en rioleringswerken Leugenberg – Marconistraat – Edisonlaan."— Transcript van de presentatie:

1 1 Wegenis- en rioleringswerken Leugenberg – Marconistraat – Edisonlaan

2 Inhoud Voorstelling panel Projectvoorstelling Wat doet Rio-link? Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren? Afkoppelingswerken Hoe zal de bovenbouw eruit zien? Werkwijze : Wat gaat er allemaal voor uw deur gebeuren? Vragen? 2

3 Inhoud Voorstelling panel Projectvoorstelling Wat doet Rio-link? Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren? Afkoppelingswerken Hoe zal de bovenbouw eruit zien? Werkwijze : Wat gaat er allemaal voor uw deur gebeuren? Vragen? 3

4 Inhoud Voorstelling panel Projectvoorstelling Wat doet Rio-link? Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren? Afkoppelingswerken Hoe zal de bovenbouw eruit zien? Werkwijze : Wat gaat er allemaal voor uw deur gebeuren? Vragen? 4

5 5 Wat doet Rio-Link in Antwerpen? Uitbouw en beheer van de gemeentelijke riolering Opbouw visie en opmaak studies (inventarisatie bestaande infrastructuur en visie geplande infrastructuur) Uitvoeren van rioleringsprojecten Onderhoud bestaande rioleringsinfrastructuur Plaatsen nieuwe huisaansluitingen Begeleiding afkoppelingswerken op privédomein

6 Inhoud Voorstelling panel Projectvoorstelling Wat doet Rio-link? Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren? Afkoppelingswerken Hoe zal de bovenbouw eruit zien? Werkwijze : Wat gaat er allemaal voor uw deur gebeuren? Vragen? 6

7 Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren? Bestaande toestand : gemengd stelsel 7

8 Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren? Geplande toestand : Gescheiden stelsel 8

9 Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren? Geplande toestand : Gescheiden stelsel Droogweerafvoer (DWA) loost via een pomp + persleiding op een Aquafincollector  waterzuiveringsinstallatie Antwerpen Noord Regenwaterafvoer (RWA) rechtstreeks naar de Groot Schijn. Huisaansluitingen : verbinding tussen de riool in de straat en jullie huis Afkoppelingswerken 9

10 Inhoud Voorstelling panel Projectvoorstelling Wat doet Riolink? Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren? Afkoppelingswerken Hoe zal de bovenbouw eruit zien? Werkwijze : Wat gaat er allemaal voor uw deur gebeuren? Vragen? 10

11 Inhoud Afkoppelingswerken Doelstellingen Project Wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is een gescheiden stelsel ? Scheiden op huisniveau voorbeeld Rol afkoppelingsdeskundige Kosten en subsidieregeling Contactpersonen 11

12  Europa  Voldoen aan de Europese kaderrichtlijnen voor afval- en oppervlaktewater  Vlaams  Voldoen aan de VLAREM II wetgeving (BS 23-06-2008) 12 Doelstellingen project “Een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij het anders bepaald is in het uitvoeringsplan.”

13  Antwerpen  Zoneringsplan: collectief te zuiveren gebied versus individueel te zuiveren gebied  Project  Maximaal gebruik maken van maatregelen aan de bron, dus op privé terrein  Afkoppelen afvalwater van bestaande afvalwater riolering  Herbruik, buffering en infiltratie van regenwater 13 Doelstellingen project

14 14 Wat is afkoppelen? Gemengd rioleringsstelsel

15 15 Droog weer Overstort Waterloop Collector Riolering Overstort Waterloop Collector Riolering Wat is afkoppelen? Werking overstort Regenweer

16 16 Wat is afkoppelen? Gescheiden rioleringsstelsel

17  Afvalwater  Rioleringen (geen zink- of sterfputten) 17 Wat is afkoppelen? Scheiden tot op huisniveau

18  Regenwater (hemelwater) 18 Wat is afkoppelen? Scheiden tot op huisniveau  Infiltratie op eigen terrein  Buffering (grachten/vijver)  Leidingen/gracht in de straat  Opvang voor hergebruik

19  Waarom afkoppeling op privé?  Beter voor u en het milieu  Betere zuiveringsresultaten  Vlarem verplicht de afkoppelingen 19 Wat is afkoppelen? Scheiden tot op huisniveau

20 20 Scheiden tot op huisniveau voorbeeld 20

21 Rol afkoppelingsdeskundige 21  Inventarisatie bestaande toestand  Plan van de woning en de leidingen (info eigenaar/bewoner)  Opmeting, analyse ter plaatse

22 Rol afkoppelingsdeskundige 22  Geplande toestand  Opmaak plan  Overleg met eigenaar

23 Rol afkoppelingsdeskundige 23  Beschrijving uit te voeren werken

24 Rol afkoppelingsdeskundige 24  Overeenkomst

25 Na de werken 25 Vanaf 1 juli 2011: Keuring van privé-riolering

26  Afkoppelingswerken tlv rio-link  Deze werken worden bij voorkeur door de aannemer uitgevoerd, aangesteld door rio-link  Indien er werken aan de afvalwaterriolering op privé dienen uitgevoerd te worden, zijn deze ten laste van de eigenaar  Aannemer aangesteld door Rio-Link  Of door de eigenaar zelf 26 Subsidies

27 Inhoud Voorstelling panel Projectvoorstelling Wat doet Riolink? Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren? Afkoppelingswerken Hoe zal de bovenbouw eruit zien? Werkwijze : Wat gaat er allemaal voor uw deur gebeuren? Vragen? 27

28 Hoe zal de bovenbouw eruit zien? Bestaande toestand 28

29 Hoe zal de bovenbouw eruit zien? Geplande toestand 29

30 Hoe zal de bovenbouw eruit zien? 30

31 Hoe zal de bovenbouw eruit zien? 31

32 Hoe zal de bovenbouw eruit zien? 32

33 Inhoud Voorstelling panel Projectvoorstelling Wat doet Riolink? Welke rioleringswerken gaan we hier uitvoeren? Afkoppelingswerken Hoe zal de bovenbouw eruit zien? Werkwijze : Wat gaat er allemaal voor uw deur gebeuren? Vragen? 33

34 Werkwijze Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren? Duur project ≠ hinder voor jou = > Fasering Minder - Hinder maatregelen : Eventuele ontsluitingsweg via landbouwperceel Minder - Hinder steenslag Positionering riolering In ontwerp worden deze verder uitgewerkt! 34

35 Werkwijze Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren? Nutsleidingen 35

36 Werkwijze Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren? Opbraak wegenis 36

37 Werkwijze Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren? Aanleg riolering 37

38 Werkwijze Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren? => Minder-hindersteenslag. 38

39 Werkwijze Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren? Huisaansluitingen 39

40 Werkwijze Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren? Voetpaden en parkeervakken 40

41 Werkwijze Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren? Asfalteren 41

42 42 Vragenronde

43 43 Contactpersonen Medewerkers stedelijk wijkoverleg – stad Antwerpen wijkoverleg.2030@stad.antwerpen.be tel: 03 338 33 10 Contactcenter - Aquafin contact@aquafin.be tel: 03 450 45 11 Frank Van den Eynde – Afkoppelingsdeskundig frank.vandeneynde@avlop.be tel: 0496 24 92 36 Julie Huygelen – Leidend ingenieur studiebureau julie.huygelen@grontmij.be tel: 015 45 13 00


Download ppt "1 Wegenis- en rioleringswerken Leugenberg – Marconistraat – Edisonlaan."

Verwante presentaties


Ads door Google