De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzoeken tot machtigingen gesloten plaatsingen in vrijwillig kader

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzoeken tot machtigingen gesloten plaatsingen in vrijwillig kader"— Transcript van de presentatie:

1 Verzoeken tot machtigingen gesloten plaatsingen in vrijwillig kader
Lisanne van Eck (beleidsmedewerker) Erik Hendriks (jurist) Verzoeken tot machtigingen gesloten plaatsingen in vrijwillig kader - Invulling van een nieuwe collegebevoegdheid

2 Inhoud Proces Werkwijze Knelpunten/openstaande vragen

3 Eind 2014 vragen gaan stellen:
1. Proces - start Eind 2014 vragen gaan stellen: “Gesloten plaatsingen in vrijwillig kader? Komt vrijwel nooit voor”… Begin 2015: Start beleidsontwikkeling – andere steden? Eerste jurisprudentie in het land Eerste casus in regio Rotterdam

4 1. Proces – eerste Rotterdamse casus
Jeugdbescherming inhoudelijk betrokkenen (drang) & college formeel verantwoordelijk Stukken: wie dient in? Hoe zit het met de bepaling jeugdhulp? Wie mag wat tekenen? Regelen vervoer, tolk

5 1. Proces - jurisprudentie
Meer helderheid door jurisprudentie: Bepaling jeugdhulp = college (letterlijk of mandateren?) Indienen verzoekschrift (incl. bepaling jeugdhulp, instemmingsverklaring) mag worden gemachtigd 5 6 maart 2014 5

6 2. Werkwijze - invulling bepaling jeugdhulp
Verwijzing naar wetsartikelen (6.1.2 lid 5 Jeugdwet regulier, (6.1.2 lid 5 en) Jeugdwet bij spoed, lid 3 Jeugdwet bij voorwaardelijk) Opnemen plek van gesloten plaatsing & duur Ondertekening concerndirecteur (mandaat college) Afgifte praktisch: BackOffice

7 2. Werkwijze - machtigen GI
Wijkteam of GI voorbereiden/indienen verzoekschriften? Keuze GI: GI heeft ervaring mbt verzoekschriften (OTS/voogdij) Casusregie bij zeer complexe problematiek GI zal regelmatig al betrokken zijn Gedragen besluit door zowel GI als wijkteams

8 2. Werkwijze - GI betrekken
GI-betrokkenheid = casusregie in JB-team: GI is reeds ihkv drang óf jeugdreclassering GI moet betrokken worden ihkv drang: Spoed/buiten kantooruren: route CIT Geen spoed: route JB-plein Bekend?

9 Jeugdbeschermingsplein

10 Jeugdbeschermingstafel

11 Jeugdbeschermingsteam

12 2. Werkwijze: de GI is betrokken
Belangrijkste stappen door casusregisseur GI: Overlegt indien mogelijk- met JB-team (incl wijkteam) Zoekt passende plek binnen ingekocht jeugdhulpaanbod Vraagt Bepaling Jeugdhulp op bij BackOffice Stuurt complete verzoekschrift naar rechtbank Verzoekschrift met motivering, bepaling jeugdhulp, instemmingsverklaring en -bij voorwaardelijk- hulpverleningsplan) 12 6 maart 2014 12

13 2. Werkwijze – Scenario 1. Vervolg
Is aanwezig tijdens de zitting Draagt zorg voor vervoer, tolk, plaatsing in de voorziening Stemt af hoe hulpverlening aan gezin&jeugdige verder wordt vormgegeven: Overdracht casusregie aan wijkteam is mogelijk (problematiek, inschatting verzoek verlenging) 13 6 maart 2014 13

14 2. Werkwijze: zittingsvertegenwoordiging
In gemeente Rotterdam: naast jeugdbeschermer jurist van gemeente Praktisch: stukken aan rechtbank in CC aan JD Rechtbank nodigt zowel indiener als JD uit Overdreven of niet?

15 3. Knelpunten Tijd: Informatie:
Collegebehandeling voor aanpassing mandaat- en volmacht register tbv structureel regelen In tussentijd: ad hoc volmacht/machtiging (gedwongen kader als tussenoplossing zeer onwenselijk!) Implementatie: andere rol GI (besef: handelen namens college) Informatie: Zelf uitvinden Hoe omgaan met bepaling jeugdhulp indien in 1 zaak zowel verzoek college (vrijwillig gesloten)als RvdK (dwang muhp)?

16 Bedankt voor jullie aandacht!
Vragen? Opmerkingen? Tips? Lisanne van Eck Erik Hendriks


Download ppt "Verzoeken tot machtigingen gesloten plaatsingen in vrijwillig kader"

Verwante presentaties


Ads door Google