De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzoeken tot machtigingen gesloten plaatsingen in vrijwillig kader - Invulling van een nieuwe collegebevoegdheid Lisanne van Eck (beleidsmedewerker) Erik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzoeken tot machtigingen gesloten plaatsingen in vrijwillig kader - Invulling van een nieuwe collegebevoegdheid Lisanne van Eck (beleidsmedewerker) Erik."— Transcript van de presentatie:

1 Verzoeken tot machtigingen gesloten plaatsingen in vrijwillig kader - Invulling van een nieuwe collegebevoegdheid Lisanne van Eck (beleidsmedewerker) Erik Hendriks (jurist)

2 Inhoud 1.Proces 2.Werkwijze 3.Knelpunten/openstaande vragen

3 1. Proces - start Eind 2014 vragen gaan stellen: “Gesloten plaatsingen in vrijwillig kader? Komt vrijwel nooit voor”… Begin 2015: Start beleidsontwikkeling – andere steden? Eerste jurisprudentie in het land Eerste casus in regio Rotterdam

4 1. Proces – eerste Rotterdamse casus Eerste Rotterdamse casus: Jeugdbescherming inhoudelijk betrokkenen (drang) & college formeel verantwoordelijk Stukken: wie dient in? Hoe zit het met de bepaling jeugdhulp? Wie mag wat tekenen? Regelen vervoer, tolk

5 1. Proces - jurisprudentie Meer helderheid door jurisprudentie: Bepaling jeugdhulp = college (letterlijk of mandateren?) Indienen verzoekschrift (incl. bepaling jeugdhulp, instemmingsverklaring) mag worden gemachtigd 5

6 2. Werkwijze - invulling bepaling jeugdhulp Bepaling jeugdhulp Verwijzing naar wetsartikelen (6.1.2 lid 5 Jeugdwet regulier, (6.1.2 lid 5 en) 6.1.3 Jeugdwet bij spoed, 6.1.4 lid 3 Jeugdwet bij voorwaardelijk) Opnemen plek van gesloten plaatsing & duur Ondertekening concerndirecteur (mandaat college) Afgifte praktisch: BackOffice

7 2. Werkwijze - machtigen GI Wijkteam of GI voorbereiden/indienen verzoekschriften? Keuze GI: GI heeft ervaring mbt verzoekschriften (OTS/voogdij) Casusregie bij zeer complexe problematiek GI zal regelmatig al betrokken zijn Gedragen besluit door zowel GI als wijkteams

8 2. Werkwijze - GI betrekken GI-betrokkenheid = casusregie in JB-team: GI is reeds ihkv drang óf jeugdreclassering GI moet betrokken worden ihkv drang: Spoed/buiten kantooruren: route CIT Geen spoed: route JB-plein Bekend?

9 Jeugdbeschermingsplein

10 Jeugdbeschermingstafel

11 Jeugdbeschermingsteam

12 2. Werkwijze: de GI is betrokken Belangrijkste stappen door casusregisseur GI: Overlegt indien mogelijk- met JB-team (incl wijkteam) Zoekt passende plek binnen ingekocht jeugdhulpaanbod Vraagt Bepaling Jeugdhulp op bij BackOffice Stuurt complete verzoekschrift naar rechtbank Verzoekschrift met motivering, bepaling jeugdhulp, instemmingsverklaring en -bij voorwaardelijk- hulpverleningsplan) 12

13 2. Werkwijze – Scenario 1. Vervolg Is aanwezig tijdens de zitting Draagt zorg voor vervoer, tolk, plaatsing in de voorziening Stemt af hoe hulpverlening aan gezin&jeugdige verder wordt vormgegeven: Overdracht casusregie aan wijkteam is mogelijk (problematiek, inschatting verzoek verlenging) 13

14 2. Werkwijze: zittingsvertegenwoordiging In gemeente Rotterdam: naast jeugdbeschermer jurist van gemeente Praktisch: stukken aan rechtbank in CC aan JD Rechtbank nodigt zowel indiener als JD uit Overdreven of niet?

15 3. Knelpunten Tijd: Collegebehandeling voor aanpassing mandaat- en volmacht register tbv structureel regelen In tussentijd: ad hoc volmacht/machtiging (gedwongen kader als tussenoplossing zeer onwenselijk!) Implementatie: andere rol GI (besef: handelen namens college) Informatie: Zelf uitvinden Hoe omgaan met bepaling jeugdhulp indien in 1 zaak zowel verzoek college (vrijwillig gesloten)als RvdK (dwang muhp)?

16 Bedankt voor jullie aandacht! Vragen? Opmerkingen? Tips? Lisanne van Eck LC.vanEck@rotterdam.nl Erik Hendriks E.Hendriks@rotterdam.nl


Download ppt "Verzoeken tot machtigingen gesloten plaatsingen in vrijwillig kader - Invulling van een nieuwe collegebevoegdheid Lisanne van Eck (beleidsmedewerker) Erik."

Verwante presentaties


Ads door Google