De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federale Overheidsdienst Financiën

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federale Overheidsdienst Financiën"— Transcript van de presentatie:

1 Federale Overheidsdienst Financiën
Welkom bij de Federale Overheidsdienst Financiën Juristen – Economisten - Masters oktober 2015

2 -Personenbelasting -tax on web: online belasting aangifte doorsturen. Wie van jullie heeft dit gedaan? -Muntstukken geslagen in de Koninklijke Munt -BTW -Finto: gebouw van de FOD Fin aan de Kruidtuinlaan *

3 De FOD Financiën als organisatie
De grootste FOD => Meer dan personeelsleden Ongeveer 200 werklocaties verspreid over het gehele Belgische grondgebied Talrijke opdrachten en bevoegdheden Noodzaak zich permanent aan te passen aan de juridische en economische ontwikkeling - Een organisatie in beweging Philipstoren Leuven North Galaxy Building Brussel Finto Brussel

4 De FOD Financiën als organisatie
Minister Voorzitter directiecomité Fiscaliteit Douane & accijnzen Inning & invordering BBI Patrimonium documentatie Thesaurie Stafdiensten P&O B&B ICT Logistiek Organogram: de grote lijnen... Johan VAN OVERTVELDT

5 Opdrachten van de FOD Financiën
Inzamelen en beheren van een belangrijk deel van de financiële middelen om te voldoen aan de collectieve noden van de maatschappij

6 Opdrachten van de FOD Financiën
Een tijdige en juiste heffing van de belastingen verzekeren Op een rechtvaardige en juiste manier de belastingen innen Bijdragen tot het voorkomen en bestrijden van elke vorm van fraude

7 via ontleningen de nodige middelen zoeken om deficieten weg te werken
Opdrachten van de FOD Financiën Verzekeren van het evenwicht tussen de ontvangsten en uitgaven voor rekening van de Federale Staat: via ontleningen de nodige middelen zoeken om deficieten weg te werken instaan voor de betaling van de uitgaven van de overheid

8 Opdrachten van de FOD Financiën
Voeren van de strijd tegen drugs, namaak en mensenhandel,….. Toezicht houden op de in-, door- en uitvoer van de goederenstromen

9 Opdrachten van de FOD Financiën
Bepalen van het kadastraal inkomen van onroerende goederen Het bijwerken van het kadastraal plan, het afleveren van kadastrale uittreksels en attesten van erfopvolging

10 De waarden van de FOD Financiën
Het Directiecomité bepaalde in 2012 onze vier kernwaarden: correct, integer, dienstbaar en gedreven. Deze vier waarden werden bepaald op basis van 4 verschillende invalshoeken: de regelgeving (correct) die we moeten naleven, het individuele gedrag van de medewerkers (integer), onze dienstverlening naar belanghebbenden (dienstbaar), en de FOD Financiën als continu evoluerende organisatie (gedreven).

11 De waarden van de FOD Financiën
Laat onze waarden leven! Waarden zijn pas zinvol als de medewerkers deze waarden uitdragen Om te onderzoeken wat onze waarden concreet betekenen voor de medewerkers op de werkvloer, werden er in focusgroepen georganiseerd verspreid over het hele land, met medewerkers uit alle administraties, alle niveaus, enz. Op basis van deze focusgroepen werd een brochure met gedragsindicatoren opgesteld. Deze brochure is een bron van inspiratie om na na te denken over onze waarden en hoe deze aan bod komen bij het uitvoeren van onze opdrachten. Tijdens de stage zullen deze waarden ook aan bod komen in een gesprek met de functionele chef (en eventueel de lokale P&O vertegenwoordiger). Verschillende initiatieven zullen worden genomen om continu aandacht te besteden aan onze kernwaarden. Alle informatie bevindt zich op de intranetsite waarden.

12 De FOD Financiën in cijfers
Aantal medewerkers per entiteit 9,73 % 39,29 % 23.370 16,66 % 12,01 % 15,63 % Toestand op 31/12/2014

13 De FOD Financiën in cijfers
Aantal medewerkers per werkplaats 30,30 % 12,99 % 10,13 % 8,25 % 5,83 % 4,9 % Toestand op 31/12/2014

14 De FOD Financiën in cijfers
Aantal medewerkers per niveau 31,64 % 30,40 % 10,30 % 27,62 % Toestand op 31/12/2014

15 De FOD Financiën in cijfers
Aantal medewerkers per geslacht 49,33 % 50,67 % Toestand op 31/12/2014

16 Werken bij de Federale Overheidsdienst Financiën

17 Onze troeven Evenwicht tussen beroepsleven en privé
Loopbaanmogelijkheden Doelgerichte opleiding Een interessante verloning

18 De FOD Financiën wil een goede “werk/privé”- balans”
mogelijk maken voor zijn medewerkers door steeds meer flexibiliteit aan te bieden via een systeem van variabele arbeid. Bij Fod Financiën wordt een 38uren-week gehanteerd. Dat houdt in dat een gemiddelde werkdag bestaat uit 7u en 36 minuten. Bij sommige diensten zoals de douane wordt er continu gewerkt. Bij Douane en Accijnzen is recuperatie of vergoeding mogelijk voor werken op zaterdag, zon- en feestdagen Er wordt gebruik gemaakt van een systeem van variabele arbeidstijd. Hierdoor krijg je de vrijheid om je werk en privéleven te combinern. De glijtijden zijn de periodes waartussen men in principe elke dag vrij het uur van aankomst, middagpauze en vertrek kiest. Dus je mag je werkdag starten tussen 7u30 en 9u. De middagpauze verloopt tussen kwart voor twaalf en 14u. Je bent verplicht een halfuur pauze te nemen. Je kan natuurlijk ook langer pauzeren als je boodschappen moet doen bijvoorbeeld. Maar je moet om 14u terug op kantoor zijn. De uren die dan niet gewerkt hebt, kan je later eens inhalen, zodat je voldoende uren maakt per week. Dit zal snel duidelijk worden in de dagdagelijkse werkcontext. De stamtijden zijn de periodes waarin je moet aanwezig zijn op het werk. Elke afwezigheid tijdens de stamtijd moet worden verantwoord tegenover uw diensthoofd. 18

19 Anders werken (TAW) 38-uren werkweek bij voltijdse tewerkstelling
Gemiddelde werkdag = 7u36 Maximum: 11u werken/dag 50u werken/week Bij sommige diensten (D&A): 24u/24, 7 dagen/7 Bij Fod Financiën wordt een 38uren-week gehanteerd. Dat houdt in dat een gemiddelde werkdag bestaat uit 7u en 36 minuten. Bij sommige diensten zoals de douane wordt er continu gewerkt. Bij Douane en Accijnzen is recuperatie of vergoeding mogelijk voor werken op zaterdag, zon- en feestdagen Er wordt gebruik gemaakt van een systeem van variabele arbeidstijd. Hierdoor krijg je de vrijheid om je werk en privéleven te combinern. De glijtijden zijn de periodes waartussen men in principe elke dag vrij het uur van aankomst, middagpauze en vertrek kiest. Dus je mag je werkdag starten tussen 7u30 en 9u. De middagpauze verloopt tussen kwart voor twaalf en 14u. Je bent verplicht een halfuur pauze te nemen. Je kan natuurlijk ook langer pauzeren als je boodschappen moet doen bijvoorbeeld. Maar je moet om 14u terug op kantoor zijn. De uren die dan niet gewerkt hebt, kan je later eens inhalen, zodat je voldoende uren maakt per week. Dit zal snel duidelijk worden in de dagdagelijkse werkcontext. De stamtijden zijn de periodes waarin je moet aanwezig zijn op het werk. Elke afwezigheid tijdens de stamtijd moet worden verantwoord tegenover uw diensthoofd. 19

20 Anders werken (TAW) Variabele uurrooster: 2 arbeidsstelsels Stelsel 1: De arbeidstijd wordt geregistreerd Recuperatieverlof is mogelijk

21 Geen registratie van de arbeidstijd
Anders werken (TAW) Stelsel 2: Geen registratie van de arbeidstijd Geen gestructureerd recuperatieverlof, maar andere afwezigheden mogelijk De medewerker kan vrij zijn tijd indelen om zijn doelstellingen te behalen Bij indiensttreding automatisch in stelsel 2 Je kan elke maand van stelsel veranderen Stelsel 2 staat open voor alle personeelsleden (ook de stagiairs), die daartoe de keuze uitdrukken. Personeelsleden van de klassen A3, A4 en A5 werken automatisch in dit stelsel. U registreert uw arbeidstijd niet. Tussen 7 uur en 19 uur bepaalt u geheel zelf wanneer uw werkdag aanvangt en eindigt. Een werkweek telt gemiddeld 38 uren bekeken over een referentieperiode van 4 maanden Er is geen gestructureerd recuperatieverlof, maar u moet niet alle dagen aanwezig zijn (zolang u maar aan uw gemiddelde arbeidstijd komt over de referentieperiode). Voor afwezigheden van een halve dag of meer is het akkoord van de chef vereist (te registreren in My P&O). Op de eerste werkdag van het jaar ontvangt u een bonus van 3.48u voor de namiddag.  21

22 Telewerk Sinds het najaar 2013 heeft elk personeelslid
(behalve zij die absoluut aanwezig moeten zijn voor hun werk: onthaal, restaurant, enz.) de principiële toelating om aan TAW te doen Voorwaarden : Telewerk is noch een recht, noch een verplichting. Toestemming van functionele chef vereist. In de loop van wordt het project rond telewerk opgestart. Er zijn 2 mogelijkheid: Namelijk, Telewerk dat houdt in dat thuis werkt. Momenteel is men hieromtrent met een pilootproject bezig. En ten tweede satellietkantoren, dit zijn kantoren waar je kan werken in de buurt van je woonplaats. Dit zal echter pas in 2013 op punt gezet worden. Maar opgelet: niet iedereen kan telewerken. Dit kan enkel indien dit goedgekeurd wordt door de dienstchef en de manager. Natuurlijk hangt het ook af van het type job dat je uitvoert. Bepaalde jobs kan nu eenmaal niet thuis uitvoeren. Op intranet vindt je meer informatie over telewerk 22

23 Satellietwerk Bij satellietwerk worden de werkzaamheden met behulp van informatietechnologie uitgevoerd in een ander kantoor dan de normale werkplaats. Reeds 100 satellietkantoren beschikbaar over het hele land Zelfde voorwaarden als voor telewerk In de loop van wordt het project rond telewerk opgestart. Er zijn 2 mogelijkheid: Namelijk, Telewerk dat houdt in dat thuis werkt. Momenteel is men hieromtrent met een pilootproject bezig. En ten tweede satellietkantoren, dit zijn kantoren waar je kan werken in de buurt van je woonplaats. Dit zal echter pas in 2013 op punt gezet worden. Maar opgelet: niet iedereen kan telewerken. Dit kan enkel indien dit goedgekeurd wordt door de dienstchef en de manager. Natuurlijk hangt het ook af van het type job dat je uitvoert. Bepaalde jobs kan nu eenmaal niet thuis uitvoeren. Op intranet vindt je meer informatie over telewerk 23

24 Verticaal Je loopbaan uitbouwen Horizontaal
Hogere weddeschaal binnen hetzelfde niveau Bevordering naar een hoger niveau / hogere klasse Horizontaal Mutatie Mobiliteit

25 Loopbaan voor niveau A A1: aanwerving als attaché (NA11) - geldelijke evolutie (NA12-NA16) - bevordering A2: 2 jaar ervaring A1 + selectie A2: aanwerving als attaché (NA21) - geldelijke evolutie (NA22-NA25) - bevordering A3: 4 jaar ervaring A2 6 jaar ervaring A selectie of A1 + A2

26 Loopbaan voor niveau A A3: Adviseur: expert of leidinggevende (NA31)
- geldelijke evolutie (NA32-NA35) - bevordering A4: A3 zijn

27 Polyvalente opleidingen:
Wanneer: Binnenkort Duur: 3 dagen Inhoud: FOD Financiën: missie, visie, organisatie Impact van de fiscale politiek Statuut en loopbaan ambtenaren Openbaarheid en motivering van administratieve handelingen Ontwikkelcirkels Administratief recht Waar: Arts Center Kunstlaan 19H Brussel Verplichte opleidingen tijdens de stage: NSF, CBO Open aanbod: NSF en OFO (opleidingsinstituut voor de federale overheid) Opleidingsverlof: enkel na de stage

28 Technische basisopleiding:
Opleidingen Technische basisopleiding: Vennootschapsbelasting Boekhouden Procedure BTW Controletechnieken Fiscaal recht Douane Registratierechten, successie Kadastrale rechten Verplichte opleidingen tijdens de stage: Academie Open aanbod: Academie en OFO (opleidingsinstituut voor de federale overheid) Opleidingsverlof: enkel na de stage

29 Generieke opleidingen
Beheren van tijd en prioriteiten Stressbeheersing Informatie beheren Werken in een team Klantvriendelijkheid Verplichte opleidingen tijdens de stage: NSF, CBO Open aanbod: NSF en OFO (opleidingsinstituut voor de federale overheid) Opleidingsverlof: enkel na de stage

30 Verloning Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel Geen ondertekening van een contract Geen onderhandeling mogelijk over verloning

31 De verloning Beginwedde A1 Toestand op 01/10/ (schaal NA11) Bruto maandelijkse wedde: 2.932,65 EURO Netto maandelijkse wedde: 1.843,20 EURO Vakantietoelage: 1.351,19 EURO Eindejaarstoelage: 949,01 EURO

32 De verloning Beginwedde A2 Toestand op 01/10/ (schaal NA21) Bruto maandelijkse wedde: ,78 EURO Netto maandelijkse wedde: ,01 EURO Vakantietoelage: ,10 EURO Eindejaarstoelage: 955,30 EURO

33 Valorisatie vorige diensten
Hoe wordt de geldelijke anciënniteit bij de indiensttreding berekend? Valorisatie van vroeger gepresteerde diensten in de overheidssector - de privesector

34 Vakantiedagen en verlof
Aanvraag via : - Intranet MyP&O 26 vakantiedagen 1 compensatiedag Voor 2015 : 3/12 van 26 Eindejaarsverlof Wettelijke feestdagen Andere verloven  cfr intranet: P&O omstandigheidsverlof, uitzonderlijk verlof, bevallingsverlof,…… Einderjaarsverlof: tussen kerst en nieuwjaar

35 Verlof en leeftijd Aantal werkdagen/leeftijd
“Gewoon” jaarlijks vakantieverlof  “Bijkomend” jaarlijks vakantieverlof  Totaal jaarlijks vakantieverlof 26 45-49 jaar 27 50-54 jaar  28 55-59 jaar 1 29 60 jaar  2 30 61 jaar 62 jaar 3 31 63 jaar 4 32 vanaf 64 jaar 5 33

36 Vakantiedagen en verlof
Brugdagen voor 2015 - vrijdag 2 januari 2015 - vrijdag 15 mei 2015 - maandag 20 juli 2015 Wettelijke verlofdagen 1 januari Paasmaandag Onze Heer Hemelvaart 1 mei Pinkstermaandag 21 juli 15 augustus 1 en 2 november 11 november 15 november 25 en 26 december Extra dagen: 2 november en 15 november Belangrijk: Waar de dienst moet verzekerd zijn, moet er ook gewerkt worden op deze wettelijke verlofdagen. Er wordt wel een vervangende verlofdag voorzien.

37 Wat doen bij ziekte ? Een afwezigheid wegens ziekte wordt bij de FOD Financiën steeds geregistreerd via een inbelsysteem. De functionele chef moet telefonisch worden verwittigd.

38 1 dag ziek: (max. 2 x per jaar)
Wat doen bij ziekte ? 1 dag ziek: (max. 2 x per jaar) Voor 9 u telefonisch melden via : Telefonisch melden aan de dienstchef Controle mogelijk In geval van ziekte of ongeval geldt er eens speciale procedure: Je mag maximum 2 keer per 1 dag ziek zijn zonder doktersattest. Dan moet je voor 9u bellen naar het nummer van Medex en je afwezigheid doorgeven. Je moet ook je dienstchef verwittigen. Het kan zijn dat je bezoek krijgt van een controlearts. In de gevallen: je bent langer dan 1 dag ziek of na 2 keer 1 dag zonder doktersattest, moet je bij de dokter gaan. Hij moet dan het medisch attest invullen die jij opstuurt naar Medex. Eveneens moet je bellen naar Medex en je afwezigheid doorgeven en je dienstchef op de hoogte brengen. Ook in dit geval, kan het zijn dat je controle krijgt van de controlearts. Een tip die ik kan meegeven is je rijksregisternummer bij jou te houden als je belt naar Medex. Want dit moet je doorgeven. Het is ook belangrijk om deze instructies door te geven aan je huisgenoten, als je een ongeval hebt en je kan zelf niet verwittigen kunnen zij dit voor jou doen. Het is zeer belangrijk om deze regels goed na leven, indien dat niet gebeurt ben je onwettig afwezig!

39 Medisch attest laten invullen door de behandelende arts
Wat doen bij ziekte ? Meer dan 1 dag ziek Medisch attest laten invullen door de behandelende arts Attest opsturen naar Medex Voor 9 u telefonisch melden via Telefonisch melden aan de dienstchef Controle mogelijk In geval van ziekte of ongeval geldt er eens speciale procedure: Je mag maximum 2 keer per 1 dag ziek zijn zonder doktersattest. Dan moet je voor 9u bellen naar het nummer van Medex en je afwezigheid doorgeven. Je moet ook je dienstchef verwittigen. Het kan zijn dat je bezoek krijgt van een controlearts. In de gevallen: je bent langer dan 1 dag ziek of na 2 keer 1 dag zonder doktersattest, moet je bij de dokter gaan. Hij moet dan het medisch attest invullen die jij opstuurt naar Medex. Eveneens moet je bellen naar Medex en je afwezigheid doorgeven en je dienstchef op de hoogte brengen. Ook in dit geval, kan het zijn dat je controle krijgt van de controlearts. Een tip die ik kan meegeven is je rijksregisternummer bij jou te houden als je belt naar Medex. Want dit moet je doorgeven. Het is ook belangrijk om deze instructies door te geven aan je huisgenoten, als je een ongeval hebt en je kan zelf niet verwittigen kunnen zij dit voor jou doen. Het is zeer belangrijk om deze regels goed na leven, indien dat niet gebeurt ben je onwettig afwezig! Tip: Hou je rijksregisternummer bij de hand en geef deze instructies door aan je huisgenoten

40 Wat doen bij ziekte ? Adres: Medex Medische attesten,
Belangrijk: Bel steeds naar (Medex) en naar je dienstchef! Vergeet niet om het medisch attest op te sturen medisch centrum (adres zie attest) Adres: Medex Medische attesten, Victor Hortaplein 40 bus 50 1060 Brussel Intranet: P&O Afwezigheden-verloven-Ziektes Dit formulier zit in je map. Hier neem je best wat kopies van. De Lijst van medische centra, waarnaar je dit moet sturen zit in je map.

41 Het evaluatiesysteem Cyclus van 12 maanden 4 gesprekken Functiegesprek
Planningsgesprek Functioneringsgesprek Evaluatiegesprek

42 Cumul De rijksambtenaar mag buiten zijn ambt een bezoldigde nevenactiviteit (loon, zitpenningen, …) uitoefenen als hij daarvoor een cumulatiemachtiging heeft bekomen. Gelet op de toch wel specifieke organisatie van de FOD Financiën (regionale diensten, rechtstreeks contact met het publiek, …) wordt een dergelijke machtiging gegeven mits naleving van een aantal voorwaarden.

43 Belangenconflict De rijksambtenaar mag zich evenmin plaatsen of laten plaatsen in een toestand van belangenconflict. = een situatie waarin de ambtenaar door zichzelf of door een tussenpersoon (partner, kinderen, …) in een positie terechtkomt die niet verenigbaar is met de onpartijdigheid en de objectiviteit die wordt vereist bij de uitoefening van zijn ambt.

44 Belangenconflict Als er in hoofde van een ambtenaar een
belangenconflict wordt vastgesteld, moet hieraan een einde worden gesteld. Er worden op dat ogenblik passende maatregelen genomen om het belangenconflict te neutraliseren (bvb. verandering van dienst, functiewijziging, …).

45 Taken van de preventieadviseurs:
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Opdracht: Advies geven over alle aangelegenheden met betrekking tot de veiligheid en het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Taken van de preventieadviseurs: De gezondheid, de veiligheid en de kwaliteitsverbetering van de werkomgeving bevorderen door te zorgen dat de desbetreffende wetten en reglementeringen worden nageleefd

46 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
Taak preventieadviseur sector Veiligheid Werkplaatsen en gebouwen inspecteren Installaties en gevaarlijke machines controleren Klimatologische omstandigheden en geluidsnormen onderzoeken Taak preventieadviseur psychosociale sector Pesterijen Ongewenst seksueel gedrag Geweld op het werk Stress en alcohol op het werk Discriminatie

47 Preventief gezondheidstoezicht op de werknemers:
WELZIJN OP HET WERK Preventief gezondheidstoezicht op de werknemers: Spontane consultaties bij de arbeidsgeneesheer Periodieke onderzoeken Ergonomie op het werk (tips) Specifieke activiteiten: Rechtsbijstand Individuele hulp Kid’s days Bloedgeven Griepvaccinatiecampagne

48 FED+ Kaart www. fedplus.be

49 FED+ Aanbiedingen

50 P&O-Informatiecentrum
Vragen over P&O P&O-Informatiecentrum - Via telefoon (elke werkdag van 9 uur tot 12 uur) 0257/257 60 - Via het online webformulier

51 Alle presentaties zijn terug te vinden op het intranet via link :
Intranet / Stafdienst Personeel en Organisatie/ Loopbaan/ Onthaal nieuwe medewerkers / Onthaaldag / 1 oktober 2015

52 Bedankt voor je aandacht !
Vragen ? Bedankt voor je aandacht !


Download ppt "Federale Overheidsdienst Financiën"

Verwante presentaties


Ads door Google