De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Algemene Administraties Administratie van de Fiscaliteit Administratie van de Douane en Accijnzen Administratie van de Inning en Invordering Administratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Algemene Administraties Administratie van de Fiscaliteit Administratie van de Douane en Accijnzen Administratie van de Inning en Invordering Administratie."— Transcript van de presentatie:

1 De Algemene Administraties Administratie van de Fiscaliteit Administratie van de Douane en Accijnzen Administratie van de Inning en Invordering Administratie van de strijd tegen de Fiscale Fraude Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Administratie van de Thesaurie

2 De Algemene Administratie van de Fiscaliteit Particulieren KMO Grote Ondernemingen

3 … Organisatieschema Centra Particulieren Afdelingshoofd Gestandaardiseerde verwerking Afdelingshoofd Dienstverlening aan de burgers Afdelingshoofd Specifieke behandeling … Teamchef Specifieke behandeling (incl. Geschillen) … Teamchef Front Office … Teamchef Gestandaardiseerde verwerking Gewestelijk Administrateur Particulieren

4 Organisatieschema N-2 KMO Directeur- Generaal KMO N-2 N-3 Gewestelijk Administrateur KMO 27 centra Directeur Management Ondersteuning Gewestelijk Administrateur Buitenlanders 1 centrum Directeur Doelgroepen Strategie …

5 Organisatieschema Gewestelijke Directie KMO (*): Kan eventueel voor meerdere centra samen georganiseerd worden. De scanningsoperaties kunnen hier eventueel aan toegevoegd worden Afdelingshoofd Gestandaardiseerde Verwerking (*) Afdelingshoofd Dienstverlening aan de burgers Afdelingshoofd Specifieke Behandeling Gewestelijk Administrateur KMO … … … Teamchef Specifieke Behandeling (incl. Geschillen) Teamchef Dienstverlening Teamchef Front Office … …

6 Organisatieschema N-2 Grote Ondernemingen N-2 Directeur- Generaal Grote Ondernemingen Directeur Management ondersteuning Directeur Doelgroepen Strategie Afdelingshoofd Doelgroepen-beheer Afdelingshoofd Gegevensbeheer Afdelingshoofd Operationele expertise Afdelingshoofd Financiële expertise Gewestelijk Administrateur GO Sector X 7 centra

7 Organisatieschema Gewestelijke Directie GO Gestandaardiseerde verwerking Afdelingshoofd Sector X … Teamchef Dienstverlening aan de burger Sector X … Teamchef Spec. behandeling (incl. Geschil.) Sector X Afdelingshoofd Gestandaardiseerde verwerking * Gewestelijk Administrateur GO Sector X

8 De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen

9 Organisatieschema N-2 Douane & Accijnzen Douane & Accijzen N-2 Onderzoek & Opsporing N-3 Gewestelijke Centra 1 centrum 7 centra Enig kantoor Doelgroepen beheer Gegevensbeheer Doelgroepen strategie Financiële expertise Operationele expertise Labo EOGFL Management ondersteuning …

10 De Algemene Administratie van Inning & Invordering

11 Organisatieschema (N-2) Invordering Nationaal Centrum Invordering Fraudebestrijding & GO Invordering Nationaal Centrum Inning N-3 Centrum Invordering 1 centrum14 centra1 centrum - Extern Correspondenten Rekenhof - Extern Correspondenten Andere Overheden - Extern Correspondenten Thesaurie Directie Management ondersteuning Afdelingshoofd Operationele expertise Afdelingshoofd Financiële expertise Directie Doelgroepen Strategie Afdelingshoofd Doelgroepen-beheer Afdelingshoofd Gegevensbeheer N-2

12 Afdelingshoofd Invordering Organisatieschema regionale Centra Invordering Gewestelijk Administrateur Centrum Invordering Teamchef Invordering … … Teamchef Dienstverlening aan de Burger - Toezichts- ambtenaren Teamchef Inputbeheer Invordering Teamchef Juridische Zaken & Administratieve Geschillen

13 De Algemene Administratie van de strijd tegen de Fiscale Fraude

14 Organisatieschema N-2 Fraudebestrijding N-2 Gewestelijk Administrateur Fraudebestrijding Directeur-Generaal Fraudebestrijding Management ondersteuning Federaal Administrateur Nationaal Centum Fraudebestrijding

15 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Administratie van de Patrimoniumdiensten Administratie Opmetingen en Waarderingen Administratie Informatieverzameling Administratie Rechtszekerheid Administratie Niet-Fiscale Invordering

16 Organisatieschema (N-2) Patrimoniumdiensten & Niet-Fiscale Invordering Patrimoniumdiensten N-2 N-3 Centrum Patrimoniumdiensten 3 centra0 centra Niet-Fiscale Invordering

17 De Algemene Administratie van de Thesaurie Administratie Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden Administratie Financiering van de Staat en Financiële markten Administratie Betalingen

18 Definitie van een VTE Een VTE (voltijds tijd equivalent) is een tijdseenheid die overeenkomt met de tijd die een persoon met een 100% werkregime besteedt aan directe en indirecte inzet. Een VTE wordt bijgevolg berekend als volgt: 1 VTE = 365 dagen per jaar – 104 weekend-dagen - afwezigheden Met een werkweek van 38 uren komt dit overeen met 1.983,6 uren per jaar, verminderd met de afwezigheden. Wanneer een aantal VTE’s wordt berekend vanuit de directe inzet die nodig is om de processen te voeren, komt dit resultaat overeen met het aantal voltijdse medewerkers die men nodig zou hebben om deze processen te voeren. Om dit resultaat om te zetten naar een aantal personen, moet nog een correctiefactor worden toegepast voor het gemiddelde werkregime voor de FOD Financiën. Op basis van een analyse van de huidige werkregimes is deze correctiefactor voor de FOD Financiën bepaald op een gemiddelde van 9%. Deze gemiddelde correctiefactor is gebruikt om “To-Be” VTE’s om te rekenen naar “To-Be” aantallen personeelsleden. Werkregime Afwezigheid Indirecte inzet Directe inzet op processen VTE Algemeen Specifiek

19 Afwezigheden omvatten: –Syndicaal verlof –Ziekteverlof en afwezigheid t.g.v. een ongeval –Bevallingsverlof –Dienstvrijstellingen –Omstandigheidsverlof –Compensatie –Detacheringen –Feestdagen –Verlofdagen Op basis van de statistische gegevens voor het Ministerie van Financiën in het jaar 2000, werden de afwezigheden bepaald op een gemiddelde van 61 dagen per jaar. Dit betekent dat een VTE wordt bepaald als 200 dagen of 1.520 uren per jaar. Afwezigheden en standaard voor VTE Werkregime Afwezigheid Indirecte inzet Directe inzet op processen VTE Algemeen Specifiek

20 Indirecte inzet omvat activiteiten zoals vorming, doornemen van instructies en syllabi, koffiepauzes, teamvergaderingen, functioneringsgesprekken, infosessies en recepties, enz. Dit zijn, met andere woorden, alle activiteiten die niet rechtstreeks aan de uitvoering van een functioneel proces kunnen worden gekoppeld. Op basis van statistische gegevens voor het Ministerie van Financiën en enkele inschattingen, is deze algemene indirecte inzet bepaald op 26 dagen per jaar (of 13% van één VTE). Bovenop deze algemene indirecte inzet kan in sommige gevallen nog een toeslag komen voor specifieke indirecte inzet. Dit is indirecte inzet die specifiek is voor een bepaalde functie of een bepaald deel van de organisatie. Sommige ambtenaren bij de Douane, bijvoorbeeld, hebben een specifieke indirecte inzet te wijten aan vorming voor het omgaan met vuurwapens. Deze specifieke indirecte inzet is in principe steeds gelijk aan nul tenzij de werkgroepen voor bepaalde functies een toeslag hebben geïdentificeerd. Indirecte en directe inzet (1) Werkregime Afwezigheid Indirecte inzet Directe inzet op processen VTE Algemeen Specifiek

21 De directe inzet, tenslotte, is de tijd die een VTE kan besteden aan de uitvoering van taken binnen functionele processen. Deze directe inzet (of netto productieve tijd) is gelijk aan 174 dagen of 1.322,4 uren per VTE (tenzij er een toeslag is geïdentificeerd voor specifieke indirecte inzet. Dan dient de directe inzet met deze toeslag te worden verminderd). Teneinde de benodigde VTE’s te berekenen vanuit de uitvoeringstijd nodig voor de verschillende taken van de functionele processen, werd rekening gehouden met de indirecte inzet zoals hierboven gepresenteerd. Indirecte en directe inzet (2) Werkregime Afwezigheid Indirecte inzet Directe inzet op processen VTE Algemeen Specifiek

22 Overzicht Werkregime Afwezigheid Indirecte inzet Directe inzet op processen VTE Algemeen Specifiek 261 dagen 1 VTE = 200 dagen of 1.520 uren 174 dagen of 1.322.4 uren 100% 87% 26 dagen algemene indirecte inzet of 13% van 1 VTE Specifieke indirecte inzet is afhankelijk van de functie. Indien geen specifieke indirecte inzet kan worden geïdentificeerd, is deze gelijk aan nul.

23 Personeelsinzet To Be


Download ppt "De Algemene Administraties Administratie van de Fiscaliteit Administratie van de Douane en Accijnzen Administratie van de Inning en Invordering Administratie."

Verwante presentaties


Ads door Google