De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Algemene Administraties

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Algemene Administraties"— Transcript van de presentatie:

1 De Algemene Administraties
Administratie van de Fiscaliteit Administratie van de Douane en Accijnzen Administratie van de Inning en Invordering Administratie van de strijd tegen de Fiscale Fraude Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Administratie van de Thesaurie

2 De Algemene Administratie van de Fiscaliteit
Particulieren KMO Grote Ondernemingen

3 Organisatieschema Centra Particulieren
Gewestelijk Administrateur Particulieren Afdelingshoofd Dienstverlening aan de burgers Afdelingshoofd Gestandaardiseerde verwerking Afdelingshoofd Specifieke behandeling Omvat : loontrekkers,vervangingsinkomsten,gepensioneerden,bedrijfsleiders, vennoten en bestuurders met integratie van eigen geschillendienst Vooropgesteld : 18 centra 1 nationaal centrum opsporingen (nat. en locale activiteiten) samenwerkingsprotocol met de 3 pijlers totaal : gewestelijke administraties Teamchef Specifieke behandeling (incl. Geschillen) Teamchef Front Office Teamchef Gestandaardiseerde verwerking

4 Organisatieschema N-2 KMO
Directeur- Generaal KMO N-2 Directeur Management Ondersteuning Directeur Doelgroepen Strategie Gewestelijk Administrateur Buitenlanders N-3 Omvat : kleine en middelgrote ondernemingen,zelfstandigen en VZW's 27 centra 1 buitenlanders totaal : gewestelijke administraties (cfr. Identieke structuur particulieren afdelingshoofd met daaronder teamchefs)‏ N-3 Gewestelijk Administrateur KMO 1 centrum 27 centra

5 Organisatieschema Gewestelijke Directie KMO
Gewestelijk Administrateur KMO Afdelingshoofd Dienstverlening aan de burgers Afdelingshoofd Gestandaardiseerde Verwerking (*) Afdelingshoofd Specifieke Behandeling Teamchef Front Office Teamchef Dienstverlening Teamchef Specifieke Behandeling (incl. Geschillen) (*): Kan eventueel voor meerdere centra samen georganiseerd worden. De scanningsoperaties kunnen hier eventueel aan toegevoegd worden

6 Organisatieschema N-2 Grote Ondernemingen
Directeur- Generaal Grote Ondernemingen N-2 Directeur Management ondersteuning Directeur Doelgroepen Strategie Afdelingshoofd Operationele expertise Afdelingshoofd Doelgroepen-beheer Afdelingshoofd Financiële expertise Afdelingshoofd Gegevensbeheer Opmerking :de n-3 zullen een andere benaming krijgen per activiteitscode (sector) Gewestelijk Administrateur GO Sector X 7 centra

7 Gewestelijk Administrateur GO Sector X
Organisatieschema Gewestelijke Directie GO Gestandaardiseerde verwerking Gewestelijk Administrateur GO Sector X Afdelingshoofd Gestandaardiseerde verwerking * Afdelingshoofd Sector X Teamchef Dienstverlening aan de burger Sector X Teamchef Spec. behandeling (incl. Geschil.) Sector X

8 De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen

9 Organisatieschema N-2 Douane & Accijnzen
Douane & Accijzen Management ondersteuning Doelgroepen strategie Operationele expertise Doelgroepen beheer Financiële expertise Gegevensbeheer Labo EOGFL Onderzoek & Opsporing Enig kantoor N-3 N-3 Gewestelijke Centra 1 centrum 1 centrum 7 centra

10 De Algemene Administratie van Inning & Invordering

11 Organisatieschema (N-2) Invordering
Directie Management ondersteuning Directie Doelgroepen Strategie Afdelingshoofd Operationele expertise Afdelingshoofd Doelgroepen-beheer Afdelingshoofd Financiële expertise Afdelingshoofd Gegevensbeheer Extern Correspondenten Rekenhof Extern Correspondenten Andere Overheden Extern Correspondenten Thesaurie Inschakeling telefonisch debiteurenbeheer Nationaal Centrum Inning N-3 Nationaal Centrum Invordering Fraudebestrijding & GO N-3 Centrum Invordering 1 centrum 14 centra 1 centrum

12 Organisatieschema regionale Centra Invordering
Gewestelijk Administrateur Centrum Invordering - Toezichts- ambtenaren Afdelingshoofd Invordering Teamchef Dienstverlening aan de Burger Teamchef Juridische Zaken & Administratieve Geschillen Teamchef Inputbeheer Invordering Teamchef Invordering

13 De Algemene Administratie van de strijd tegen de Fiscale Fraude

14 Organisatieschema N-2 Fraudebestrijding
Directeur-Generaal Fraudebestrijding N-2 Management ondersteuning Federaal Administrateur Nationaal Centum Fraudebestrijding Omvat : o.a. de huidige BB 4 centra met algemene bevoegdheid nationaal totaal : gewestelijke administratiesI Gewestelijk Administrateur Fraudebestrijding

15 De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
Administratie van de Patrimoniumdiensten Administratie Opmetingen en Waarderingen Administratie Informatieverzameling Administratie Rechtszekerheid Administratie Niet-Fiscale Invordering

16 Organisatieschema (N-2) Patrimoniumdiensten & Niet-Fiscale Invordering
Centrum Patrimoniumdiensten 3 centra 0 centra

17 De Algemene Administratie van de Thesaurie
Administratie Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden Administratie Financiering van de Staat en Financiële markten Administratie Betalingen

18 Directe inzet op processen
Definitie van een VTE Werkregime Een VTE (voltijds tijd equivalent) is een tijdseenheid die overeenkomt met de tijd die een persoon met een 100% werkregime besteedt aan directe en indirecte inzet. Een VTE wordt bijgevolg berekend als volgt: 1 VTE = 365 dagen per jaar – 104 weekend-dagen - afwezigheden Met een werkweek van 38 uren komt dit overeen met 1.983,6 uren per jaar, verminderd met de afwezigheden. Wanneer een aantal VTE’s wordt berekend vanuit de directe inzet die nodig is om de processen te voeren, komt dit resultaat overeen met het aantal voltijdse medewerkers die men nodig zou hebben om deze processen te voeren. Om dit resultaat om te zetten naar een aantal personen, moet nog een correctiefactor worden toegepast voor het gemiddelde werkregime voor de FOD Financiën. Op basis van een analyse van de huidige werkregimes is deze correctiefactor voor de FOD Financiën bepaald op een gemiddelde van 9%. Deze gemiddelde correctiefactor is gebruikt om “To-Be” VTE’s om te rekenen naar “To-Be” aantallen personeelsleden. Afwezigheid VTE Indirecte inzet Algemeen Specifiek Directe inzet op processen

19 Afwezigheden en standaard voor VTE Directe inzet op processen
Werkregime Afwezigheden omvatten: Syndicaal verlof Ziekteverlof en afwezigheid t.g.v. een ongeval Bevallingsverlof Dienstvrijstellingen Omstandigheidsverlof Compensatie Detacheringen Feestdagen Verlofdagen Op basis van de statistische gegevens voor het Ministerie van Financiën in het jaar 2000, werden de afwezigheden bepaald op een gemiddelde van 61 dagen per jaar. Dit betekent dat een VTE wordt bepaald als 200 dagen of uren per jaar. Afwezigheid VTE Indirecte inzet Algemeen Specifiek Directe inzet op processen

20 Directe inzet op processen
Indirecte en directe inzet (1) Indirecte inzet omvat activiteiten zoals vorming, doornemen van instructies en syllabi, koffiepauzes, teamvergaderingen, functioneringsgesprekken, infosessies en recepties, enz. Dit zijn, met andere woorden, alle activiteiten die niet rechtstreeks aan de uitvoering van een functioneel proces kunnen worden gekoppeld. Op basis van statistische gegevens voor het Ministerie van Financiën en enkele inschattingen, is deze algemene indirecte inzet bepaald op 26 dagen per jaar (of 13% van één VTE). Bovenop deze algemene indirecte inzet kan in sommige gevallen nog een toeslag komen voor specifieke indirecte inzet. Dit is indirecte inzet die specifiek is voor een bepaalde functie of een bepaald deel van de organisatie. Sommige ambtenaren bij de Douane, bijvoorbeeld, hebben een specifieke indirecte inzet te wijten aan vorming voor het omgaan met vuurwapens. Deze specifieke indirecte inzet is in principe steeds gelijk aan nul tenzij de werkgroepen voor bepaalde functies een toeslag hebben geïdentificeerd. Werkregime Afwezigheid VTE Indirecte inzet Algemeen Specifiek Directe inzet op processen

21 Directe inzet op processen
Indirecte en directe inzet (2) De directe inzet, tenslotte, is de tijd die een VTE kan besteden aan de uitvoering van taken binnen functionele processen. Deze directe inzet (of netto productieve tijd) is gelijk aan 174 dagen of 1.322,4 uren per VTE (tenzij er een toeslag is geïdentificeerd voor specifieke indirecte inzet. Dan dient de directe inzet met deze toeslag te worden verminderd). Teneinde de benodigde VTE’s te berekenen vanuit de uitvoeringstijd nodig voor de verschillende taken van de functionele processen, werd rekening gehouden met de indirecte inzet zoals hierboven gepresenteerd. Werkregime Afwezigheid VTE Indirecte inzet Algemeen Specifiek Directe inzet op processen

22 Overzicht Werkregime Afwezigheid Indirecte inzet
261 dagen Afwezigheid VTE 1 VTE = 200 dagen of uren 100% Indirecte inzet Algemeen 26 dagen algemene indirecte inzet of 13% van 1 VTE 174 dagen of uren 87% Specifiek Directe inzet op processen Specifieke indirecte inzet is afhankelijk van de functie. Indien geen specifieke indirecte inzet kan worden geïdentificeerd, is deze gelijk aan nul.

23 Personeelsinzet To Be


Download ppt "De Algemene Administraties"

Verwante presentaties


Ads door Google