De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rolinda Claassen-Janssen fysiotherapeut Rivas / Rijndam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rolinda Claassen-Janssen fysiotherapeut Rivas / Rijndam"— Transcript van de presentatie:

1 Rolinda Claassen-Janssen fysiotherapeut Rivas / Rijndam
Borstkanker en de behandeling: wat gebeurt er met je lichaam en psyche? Wat kun je zelf doen? Rolinda Claassen-Janssen fysiotherapeut Rivas / Rijndam

2 Gevolgen van de behandeling
Fysieke gevolgen: Vermoeidheid Krachtsvermindering; door spierafbraak en inactiviteit Conditievermindering; hart-/longfunctie kunnen veranderen Gewichtstoename/ overgangsklachten Beperkte schouderfunctie / pijn Veranderde smaak Neuropathie Oedeem

3 Gevolgen van de behandeling
Psychische gevolgen: Angst / onzekerheid Controleverlies Verminderd zelfbeeld; o.a. haaruitval, operatie Sociale gevolgen: Verandering in sociale contacten en sociale rollen Werkhervatting Verstoorde energiebalans

4 Vermoeidheid 90% van de kankerpatiënten heeft vermoeidheidsklachten,
30% op langere termijn nog steeds. Gerelateerd aan fysiek, sociaal en emotioneel functioneren.

5 Vermoeidheid

6 Vermoeidheid Kenmerken kankergerelateerde vermoeidheid:
Plotseling ontstaan, geen waarschuwing of als gevolg van inspanning Als extreem ervaren, lijkt op uitputting Herstelperiode is langer dan bij “normale inspanning” Verschillende verschijnselen: Lichamelijke klachten Labiel, geïrriteerd Concentratieproblemen Slaapproblemen

7 Wat kun je er aan doen? BEWEGEN! Maar hoe dan?

8 Wat kun je er aan doen? Advies om rustig aan te doen is achterhaald!!!
Bewegen vermindert de kans op overlijden en de hoeveelheid van bijwerkingen! Voldoende bewegen verbetert het psychisch en lichamelijk welzijn. In alle fasen van de behandeling is training zinvol!

9 Wat kun je er aan doen? Niet iedereen heeft begeleiding nodig.
NNGB: 30 minuten matig intensieve lichamelijke activiteit (> 4 MET) op minimaal vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week. Conditie en kracht op peil houden? Sportschool of fysiotherapie 1e lijn. Meer klachten en comorbiditeit of intensievere begeleiding nodig? Oncologische revalidatie!

10

11 Oncologische revalidatie
Poliklinisch multidisciplinair interventieprogramma gericht op maximaliseren van autonomie en participatie van mensen met verscheidene samenhangende functioneringsproblemen op lichamelijk, cognitief, emotioneel of sociaal vlak en/of met betrekking tot rolfunctioneren, gerelateerd aan kanker en/of de behandeling daarvan. Expertisegebied van de revalidatiegeneeskunde. Door een multidisciplinair team van zorgprofessionals onder coördinatie van de revalidatiearts. Richtlijn Oncologische Revalidatie 2015

12 Oncologische revalidatie
Modules: groep/individueel Informatiemodule Fysieke training Coaching & energieverdeling Psycho-educatie Arbeid Voeding & dieet Psychosociale begeleiding, individuele begeleiding ZORG OP MAAT!

13 Oncologische revalidatie: Fysieke module
Fysiotherapeut 12 weken 2x p/w 1,5 uur trainen onder begeleiding in groepsverband Doelen: Optimaliseren/behouden (gewenste) fysieke conditie en activiteiten niveau Leren omgaan met fysieke beperkingen Fysieke grenzen leren kennen Overwinnen van angst voor inspanning/bewegen Stimuleren tot fysiek actieve leefstijl

14 Oncologische revalidatie: Module Coaching & Energieverdeling
Ergotherapeut Groeps- en individuele behandeling mogelijk 6 bijeenkomsten van 60 minuten Doelen: Inzicht krijgen in en grip krijgen op factoren die vermoeidheid in stand houden. Functioneel omgaan met beschikbare energie; welke keuzes maak je op de dag of in de week?

15 Oncologische revalidatie: Module psycho-educatie
Psycholoog of maatschappelijk werker Groepsbehandeling 8 bijeenkomsten van 90 minuten Lotgenoten contact, delen van ervaringen Doelen: Nieuw emotioneel evenwicht bereiken Functioneel omgaan met ziekte en beperkingen Optimale hervatting werk/huishoudelijke taken Optimale hervatting rol gezin/sociale relaties Optimale hervatting vrijetijdsbesteding

16 Oncologische revalidatie: Module arbeid
Ergotherapeut / (bedrijfs-)fysiotherapeut Groepsvoorlichting 4 x 60 minuten. Doelen: - Optimale hervatting van het arbeidsproces - Kennis hebben van wet- en regelgeving (rechten en plichten werknemer en werkgever) - Handvatten voor opbouw werk - Patiënt heeft inzicht in factoren die terugkeer naar werk bevorderen/belemmeren.

17 Oncologische revalidatie: Module psycho-sociale begeleiding
Psycholoog Individuele behandeling Ongeveer 8 bijeenkomsten, afhankelijk van hulpvraag Doelen: Verminderen/beïnvloeden van depressieve klachten. Verminderen/beïnvloeden van angstklachten. Weer aangaan van hun leefsituatie, inclusief de problemen/beperkingen die worden ondervonden.

18 Oncologische revalidatie: Module voeding
Diëtiste Groepsvoorlichting Eenmalig 90 minuten Indien nodig verwijzing naar diëtiste eerste lijn Doelen: Handhaven/optimaliseren gewenste voedingstoestand en lichaamssamenstelling.

19 Fysieke training In alle fasen van het traject.
Ook training tijdens de behandeling heeft gunstige effecten: Verbetering en handhaving van spierkracht Handhaving spiermassa Matig intensieve training kan misselijkheid verminderen Verbetert de QoL

20 Fysieke training Combinatie van kracht- en conditietraining.
2x pw training niet voldoende; iedere dag bewegen. Voldoende hoge intensiteit.

21 Aanmelding via secretariaat fysiotherapie bij enkelvoudige vraag voor fysiotherapie: 0183-644392
Aanmelding via secretariaat Rijndam Revalidatie bij meervoudige vragen: Oncologieverpleegkundige heeft een informatiepakket.

22 Conclusie Blijf in beweging!


Download ppt "Rolinda Claassen-Janssen fysiotherapeut Rivas / Rijndam"

Verwante presentaties


Ads door Google