De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijke monitor Sociaal Domein. Proces Scope Inhou d Opzet Definities Protocol Aanleveren Verwerken Publicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijke monitor Sociaal Domein. Proces Scope Inhou d Opzet Definities Protocol Aanleveren Verwerken Publicatie."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

2 Proces Scope Inhou d Opzet Definities Protocol Aanleveren Verwerken Publicatie

3

4

5 Proces Scope Inhou d Opzet Definities Protocol Aanleveren Verwerken Publicatie

6 Download altijd de laatste versie van www.visd.nl/beleidsinformatiewww.visd.nl/beleidsinformatie Gegevensaanlevering Alle specificaties op een rij in het aanleverprotocol Aanlevering bestaat uit 3 bestanden (CSV) per gemeente: 1.Wmo (persoonsniveau) 2.Jeugd (gemeenteniveau) 3.Sociale Basisondersteuning (gemeenteniveau)

7 Welke inzichten biedt de monitor nu? Inzichten beschikbaar op wsjg.nl per september ‘15 Inzicht in gebruik van zorg en ondersteuning Aantal cliënten In- en uitstroom Kosten sociale basisondersteuning Gemeenteprofiel Demografie Sociaal economische status Sociale Gezondheid Signalen van mogelijk toekomstig zorggebruik Inzicht in integraliteit sociaal domein Stapeling van gebruik binnen Sociaal Domein Stapsgewijs komen meer inzichten beschikbaar

8 Informatiestromen monitor in 2015 Participatiewet Jeugd Wmo Kosten Jeugd Sociale basis- ondersteuning CBS: datawarehouse + verrijken (o.a. wijkprofiel en early warning items) Hergebruik bestaande statistieken SRG + BUS Hergebruik beleidsinformatie Jeugd (aanbieders  CBS) Nieuwe aanlevering gemeente  CBS o.b.v. standaarden iWmo Nieuwe aanlevering gemeente  CBS alleen totale kosten per voorziening Nieuwe aanlevering gemeente  CBS alleen totale kosten RegistratieAanleveren

9 Proces Scope Inhou d Opzet Definities Protocol Aanleveren Verwerken Publicatie

10 OnderwerpGegevenselementenBasis/aanvullend IdentificatiegegevensBSNBasisset Gebruik Sociaal DomeinType maatwerk-arrangementBasisset Intensiteit van de ondersteuningAanvullend Doel of perspectief van de ondersteuningAanvullend Begin - en einddatumBasisset Reden beëindigingAanvullend Totaal aantal cliënten 1e lijns ondersteuningAanvullend InstellingBasisset ProcesType verwijzerAanvullend Datum aanmelding bij instellingAanvullend KostenEuro's per periode maatwerk-arrangementenAanvullend Euro's per periode 1e lijns ondersteuning Euro's per periode sociale basis- voorzieningen CliëntervaringErvaring toegangsproces Vooralsnog Aanvullend Ervaring naar mate waarin ondersteuning bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie Ervaren kwaliteit van ondersteuning Gegevensset

11 Proces Scope Inhou d Opzet Definities Protocol Aanleveren Verwerken Publicatie

12 Proces gegevensaanlevering Q1+Q2 Inclusief belangrijkste deadlines Gemeente koppelt opt-in besluit terug aan CBS 1-25 september Uiterlijk 2 oktober Uiterlijk 20 november 2 - 23 oktober Gegevensaanlevering Q1+Q2 Na iedere aanlevering ontvangt uw gemeente binnen 3 werkdagen een technische terugkoppeling van CBS. U kunt direct en zo vaak als mogelijk een nieuw bestand aanleveren om te komen tot een technisch juist bestand. “Op orde” Terug- koppeling spiegelrapport I door CBS “Op orde” Terug- koppeling spiegelrapport I door CBS “Opt-in” Terug- koppeling spiegelrapport II door CBS Alle gemeenten die uiterlijk 23 oktober een technisch juist bestand hebben aangeleverd ontvangen spiegelrapport II op basis waarvan gemeenten besluit tot publicatie kunnen nemen (opt-in) of niet (opt-out). Gemeenten die spiegelrapport I nog niet hebben ontvangen op 2 oktober, krijgen deze gelijktijdig met II. Alle gemeenten die uiterlijk 23 oktober een technisch juist bestand hebben aangeleverd ontvangen spiegelrapport II op basis waarvan gemeenten besluit tot publicatie kunnen nemen (opt-in) of niet (opt-out). Gemeenten die spiegelrapport I nog niet hebben ontvangen op 2 oktober, krijgen deze gelijktijdig met II. Uiterlijk 30 oktober Correctielevering Q1+Q2 Alle gemeenten die uiterlijk 25 september een technisch juist bestand hebben aangeleverd ontvangen spiegelrapport I om te beoordelen of de aangeleverde gegevens volledig en juist zijn. De gemeente kan dan nog besluiten tot een correctielevering. Uiterste deadline voor het aanleveren van een correctielevering is 23 oktober.

13 Aanmeldingen en publicatie Q1 Dekking over Nederland d.d. aug ‘15 Gemeenten met aangemelde coördinator bij CBS Gemeenten die basisset Wmo publiceren over Q1

14 Proces Scope Inhou d Opzet Definities Protocol Aanleveren Verwerken Publicatie

15 Proces van verzameling tot publicatie Gegevens worden verzameld door CBS, verrijkt en gepubliceerd op wsjg.nl Aanlevering gegevens door gemeenten aan CBS Verrijking van gegevens door CBS Publicatie tabellen op CBS.nl Gegevens beschikbaar via wsjg.nl Rapportage GMSD te downloaden op wsjg.nl Hergebruik bestaande statistieken SRG + BUS Hergebruik beleidsinformatie Jeugd (aanbieders  CBS) Verrijking van gegevens met demografie en andere wetten o.b.v. BSN Toevoegen GGD GHOR gegevens over publieke gezondheid en veiligheid

16 Ontwikkeling Inhoudelijk Dekking Digitale Agenda 2020

17 Ontwikkelagenda gemeentelijke monitor Sociaal Domein Gezamenlijk groeimodel met en voor gemeenten Inzicht in de beweging (verhouding, verschuiving en uitstroom) in de piramide van zorg en ondersteuning en inzicht in de samenloop met Wlz en Zvw Startpunt september 2015 Gemeenteprofiel Inzicht in het gebruik (aantal cliënten, in- en uitstroom, kosten sociale basisondersteuning) Inzicht in integraliteit sociaal domein (stapeling binnen de Wmo) Inzicht in de cliëntervaring en cliënttevredenheid binnen het Sociaal Domein (beleving van de kwaliteit) Ambitie Gemeentelijke monitor Sociaal Domein Inzicht in resultaten, zodat gemeenten kunnen sturen op kwaliteit binnen budgettair kader en op realiseren van de transformatie Inzicht in stapeling van ondersteuning binnen Sociaal Domein, de kosten per wet binnen gemeentelijk domein, gebruiksduur, wachttijd en intensiteit

18 Aanmeldingen en publicatie Q1 Dekking over Nederland d.d. aug ‘15 Gemeenten met aangemelde coördinator bij CBS Gemeenten die basisset Wmo publiceren over Q1

19 Digitale Agenda 2020 Sneller (real time) Flexibeler (nieuwe onderwerpen) Makkelijker (aan de basis) Anders…. Sturingsinformatie


Download ppt "Gemeentelijke monitor Sociaal Domein. Proces Scope Inhou d Opzet Definities Protocol Aanleveren Verwerken Publicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google