De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nelleke Flick Directeur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nelleke Flick Directeur"— Transcript van de presentatie:

1 Nelleke Flick Directeur
H10Inkoopbureau Nelleke Flick Directeur

2 H10Inkoopbureau Taken en verantwoordelijkheden:
Inkoop en contractmanagement van regionale jeugdhulp. Controle van declaraties t.b.v. van de gemeenten en voorbereiden van het betaalbaar stellen van de facturen. Betaling wordt door iedere gemeente gedaan. Informatiemanagement Elke gemeente ontvangt voor de jeugdigen waarvan het ouderlijk gezag binnen haar gemeente het verzoek tot betaling van het factuur.

3 Samenwerking tussen Gemeenten & Inkoopbureau
Gemeenten verstrekken op basis van het Regionaal kader en het individuele Inkoopplan gezamenlijk opdracht aan het inkoopbureau voor de inkoop van: Jeugd GGZ; Crisiszorg; Jeugdreclassering en jeugdbescherming; Woonvormen met zorg; Pleegzorg; Open en gesloten klinische zorg. Op verzoek koopt het inkoopbureau ook producten en diensten in voor de lokale dienstverlening. Iedere gemeente geeft hiervoor individueel opdracht aan het inkoopbureau. Inkoop vindt altijd plaats o.b.v. beleidsuitgangspunten die door de gemeenten zijn opgesteld. Inkoopbureau heeft geen verantwoordelijkheid bij PGB’s Geen betrokkenheid bij subsidie relaties

4 Planning contractering 2016
Juni: Opzegging van huidige proces- en uitvoeringsovereenkomst en aankondiging tot hernieuwd afsluiten van overeenkomst 2016. Augustus: Start gesprekken met instellingen en koepel organisatie ZZP-ers: toelichting bekostigingsmodel innovatiedoelstelling September: Individuele contractering November: versturen van proefdeclaratie o.b.v. nieuwe productcodes Uiterlijk 1 December: contractondertekening

5 Werkwijze contractering 2016
Overweging introductie werkwijze digitale contractering Vrijgevestigde GGZ aanbieders - volledig digitaal Overige aanbieders - contractuele gesprekken - digitale contractering van de overeengekomen afspraken

6 Welke gegevens zijn nodig (informatie vooraf)
AGB code (persoonlijke of van de praktijk) BIG nummer(s) als u BIG geregistreerd bent adres en mobiele telefoonnummer (u ontvangt hierop controleberichten van H10 inkoop) Correspondentie en behandeladressen Telefoonnummer van uw praktijk KvK, BTW en IBAN nummer Website adres (als die er is) Naam, functie, telefoonnummer en adres van contactpersonen die bereikbaar zijn als de praktijk gesloten is

7 Contract afsluiten stapsgewijs
Zorgverleners ontvangen een uitnodiging, een deel van de gegevens is al ingevuld Invullen/aanvullen gegevens praktijk en selectiecriteria (AGB/VOG) Op basis van deze gegevens wordt een beslissing genomen - Bij afwijzing stopt het proces (bevestiging via ) - Bij goedkeuring bevestiging van gegevens (bevestiging via ) en kunnen de gegevens verder worden aangevuld Zorgverlener ontvangt brief met bevestiging ( ) adres, mobiele telefoonnummer Zorgverlener kan contract (elektronisch) ondertekenen Na ondertekening kan zorgverlener contract downloaden

8 Elektronische handtekening

9 Contract ondertekend

10 Beveiliging en gegevenscontrole
Overwogen risico’s: Achterhalen van gegevens over een zorgverlener door iemand die daar niet toe bevoegd is Verlies gegevens Identiteitsfraude Maatregelen: Dubbele authenticatie (niet alleen password maar altijd in combinatie met 2e check zoals sms met code) Regelmatig back-up van gegevens Controle op gegevens van zorgverlener

11


Download ppt "Nelleke Flick Directeur"

Verwante presentaties


Ads door Google