De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Debatbijeenkomst Binnenlands Bestuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Debatbijeenkomst Binnenlands Bestuur"— Transcript van de presentatie:

1 Debatbijeenkomst Binnenlands Bestuur
Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning 19 juni 2014 Indra Henneman, programmamanager iWmo

2 Hervorming Langdurige Zorg
Burger / Klant / Cliënt Extramuraal AWBZ Extramuraal AWBZ Zvw Wmo Zvw Intra-muraal Wmo Wlz Gemeente Zorgkantoor Zorgverzekeraar 3D Jeugd Participatie

3 De iWmo agenda Doel is de informatievoorziening te hebben voor een werkend stelsel nieuwe Wmo 2015 Kader voor onderwerp informatievoorziening transitie Gezamenlijke verantwoordelijkheid realisatie en implementatie voor Belangrijk voor: Zorgcontinuïteit Geen burgers tussen wal en schip Voorkomen administratieve lasten verhoging Basis voor verdere transformatie

4 De iWmo agenda Informatie over transitie Informatie van en aan de burger Beleids-informatie VWS (CBS) Beleids-informatie gemeenten Trekkings-rechten PGB (SVB) Vroege EB berekening Eigen bijdrage (CAK) Toewijzen, declareren aanbieders Gemeenten en zorgverzekeraars moeten inzicht hebben in de klanten die overgeheveld worden vanuit AWBZ naar Wmo en Zvw. De klant dient passende zorg te krijgen. In de WLZ zitten de klanten die recht hebben op WLZ Gegevensoverdracht van AWBZ naar Wmo (gemeente kent zijn klanten, klanten krijgen passende zorg) Zorgaanbieders moeten (elektronisch) kunnen declareren bij gemeenten en zorgverzekeraars (en bij WLZ financierder), zodat er financiële continuïteit is (Toewijzing en) Declaratie berichten worden gestandaardiseerd voor Wmo en Zvw, aansluitend op AWBZ (continuïteit en eenduidige financiële afhandeling voor zorgaanbieders) Toegang tot zorg is afgestemd voor financiële beheersing (door financierders) en klant krijgt juiste zorg Toewijzing (en Declaratie) berichten worden gestandaardiseerd voor Wmo en Zvw, aansluitend op AWBZ (continuïteit en eenduidige financiële afhandeling voor zorgaanbieders) Dubbele financiering van zorg en ongeoorloofd gebruik dient te worden voorkomen. Afgestemde zorg tussen de domeinen is noodzakelijk en de klant weet waar hij recht op heeft WLZ indicatie, vanuit CIZ bron, wordt op verzoek aan gemeente en zorgverzekeraar geleverd (om dubbele financiering te voorkomen) Beleids- en verantwoordingsinformatie is op orde Klant kan zelf zorg inkopen. Voor financiële afhandeling is aansluiting op processen van de financierders noodzakelijk Informatie-systemen gemeenten Bepalen WLZ indicatie Samenwerk-ing gem - verzekeraar

5 Belang van afspraken

6 Uitgangspunten en randvoorwaarden
Vertaling vanuit en naar het beleid, inkoop en proces Gericht op stelselafspraken, over domeingrenzen heen Gemeenschappelijke taal Implementatieondersteuning Roadmap voor na Besturing, beheer en financiering regelen Privacy en informatiebeveiliging

7 Stelling Zonder standaarden geen vrijheid
Informatievoorziening is de belangrijkste succesfactor voor het slagen van de transitie/ decentralisatie Als we nu de krachten bundelen en hard gaan lopen zijn we nog op tijd klaar (om te voldoen aan de iWmo agenda)

8 Contact Indra Henneman: i.henneman@minvws.nl of 0621161509
Maar vooral ook:


Download ppt "Debatbijeenkomst Binnenlands Bestuur"

Verwante presentaties


Ads door Google