De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking Zorgverzekeraar - Gemeente

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking Zorgverzekeraar - Gemeente"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking Zorgverzekeraar - Gemeente
Leonie Voragen Walter Klein Bleumink

2 Wat is een wijknetwerk?

3 Samenwerking met gemeenten
De traditionele driehoek wordt een ruit: burger zorgverzekeraar zorgaanbieder gemeente

4 Convenanten Beleidsagenda’s altijd uitgangspunt
Doel is samenwerking op snijvlakken vormgeven en daardoor nieuwe infrastructuur van zorg en welzijn creëren Nu met 21 gemeenten convenanten Looptijd verschilt van 3 – 5 jaar Uitvoeringsprogramma’s per gemeente

5 Wat willen we weten (film)
Vanuit een multidisciplinair team +/- 150 indicatoren geduid in relatie tot het wijkteam Esther Interventies = Het werk van het wijkteam.

6 Monitoring Wijknetwerken richt zich op stuurinformatie
Stakeholders (zorgkantoor, gemeente, wijkteam) en VGZ willen stuurinformatie om vast te stellen: Of de investering in wijknetwerken legitiem is (kosten vs kostenbesparing) Of de interventies positief bijgedragen aan gezondheid en welzijn in de wijk (kwaliteit van leven, klantbeleving, zelfredzaamheid) Of de huidige werkwijze van de stakeholders effectief is met betrekking tot outcome die we constateren Duiden van resultaat voor Esther is klantervaring en kwaliteit afgezet tegen de zorgkosten. 5 augustus 2013 – Werkgroep Monitoring & Indicatoren

7 Focus van wijknetwerken gaat buiten de cure-gerichte definitie; een integrale blik...
Meer dan alleen ‘zorg’ conform de ‘Zvw’ definitie; Care én Cure én Participatie én …. Zvw (VGZ); WLZ (zorgkantoor VGZ); én Gemeente Meer dan alleen kosten: uitkomst van (goede) zorg, is (betere) gezondheid of welzijn. Startpunt is niet een ‘zorgvraag’ maar een ‘hulpvraag’; dat kan zelfs buiten het zorg-veld liggen (welzijnskarakter), bijvoorbeeld met de insteek om een toekomstige zorgvraag te voorkomen

8 …en benadert de burger vanuit dimensies van positieve gezondheid
Dimensies van positieve gezondheid (Machteld Huber): Lichaamsfuncties Mentale functies & - beleving Spirituele dimensie Kwaliteit van Leven Sociaal-maatschappelijke participatie Dagelijks functioneren Focus cure Focus cure Focus cure Wijknet-werken Focus cure Focus cure Focus care

9 Indicatoren vertaald in 4 instrumenten
De populatie scan en de kritische succes factoren resulteren samen met de werkwijze in outcome indicatoren Kwaliteit, Klantbeleving Zorgkosten Outcome Populatie scan Kritische Succes Factoren Mate van integratie Professionaliteit leden Opbouw wijkteam In totaal 11 Instrument voor ophalen Kwaliteit en Klantbeleving Zelfredzaamheid Participatie Kwaliteit van leven Toegankelijkheid Bejegening Beschikbaarheid Zorgkosten Monitor ZVW AWBZ (WMO) Het wijkteam Kenmerken van de burger Demografisch Sociaal economisch Diagnoses /aandoeningen Korte toelichting belang meten van Outcome; is het enige waarop je daadwerkelijk kan aantonen dat iets succesvol is geweest. Proces en structuur moet je in beeld hebben om de outcome te kunnen duiden voor zover je daar ZELF, als organisatie wat aan kan doen (met wijknetwerken, het wijkteam, de gemeente en VGZ) Burgers en hun kenmerken en gedrag moet je in beeld hebben om dat deel van de outcome te kunnen duiden en verschillen met resultaten bij gelijksoortige interventies (andere wijken, andere gemeenten) te kunnen duiden.

10 Klant onderzoek Samen met onderzoeksinstituut ITS (Radboud Universiteit Nijmegen) Samen met Gemeenten Medemblik, Venlo, Nijmegen, Rotterdam, Gouda, Den Bosch en NPCF en Zorgbelang Vorig jaar een gevalideerd instrument Inzetbaar per wijkteam Uitkomsten worden geïntegreerd in dashboard Onderwerpen zijn: Persoonlijke gegevens (5) Kwaliteit van leven (5) Participatie (6) Hulpvraag (6) Kwaliteit wijkteam (46) Achtergrond informatie (7)

11 Aan het werk Stimuleren van eigen kracht nog gering en het merendeel van respondenten geeft aan dat er geen zorgplan is opgesteld Samenwerking tussen formele en informele zorg komt nog niet van de grond Meer dan een kwart vindt dat ze te weinig mensen spreken in de wijk en een ruime meerderheid doet zelden of nooit mee met georganiseerde activiteiten in de wijk In de meeste gevallen heeft de cliënt zelf contact opgenomen met het wijkteam en de hulpvraag heeft het vaakst betrekking op gezondheidsproblemen

12 Veel plezier vandaag


Download ppt "Samenwerking Zorgverzekeraar - Gemeente"

Verwante presentaties


Ads door Google