De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rebound Rivierenland Agenda: Voorstellen Dag op de Rebound

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rebound Rivierenland Agenda: Voorstellen Dag op de Rebound"— Transcript van de presentatie:

1 Rebound Rivierenland Agenda: Voorstellen Dag op de Rebound
Enquête algemene gegevens Enquête resultaten per onderwerp Vragen/opmerkingen

2 Voorstellen Anita Voerman Lydia van de Giessen Nina Lengkeek
Extern coördinator Docent Lydia van de Giessen Intern coördinator Nina Lengkeek Psycholoog NIP Nicole van Burk TOPs trainer/coach Judith Greuters Stagiaire orthopedagogiek

3 Een dag op de Rebound…

4 Dezelfde dag op de Rebound…
Nina Lengkeek Nieuwe psychologische ondersteuning Nicole van de Burk TOP’s

5 Resultaten enquête Totaal cijfer voor de Rebound is een 7,8

6 Resultaten enquête Onderwerpen: Voorzieningen Aanmeldingsprocedure
Plaatsing Rebound Contacten Ontwikkeling leerling Algemene beoordeling

7 Voorzieningen 4 voorzieningen: Onderzoeksfunctie Preventiefunctie
Adviesfunctie Consultaties GGZ/Pro persona Resultaten per voorziening (schaal van 1 tot 5):

8 Voorzieningen Toelichtingen Adviesfunctie
TOPs is populair binnen de scholen Consultaties GGZ/Pro Persona Is weinig ervaring mee/wordt weinig gebruik van gemaakt Voorzieningen totaal Gemiddeld cijfer is een 7,8

9 Aanmeldingsprocedure
4 aspecten: Nieuw aanmeldformulier Tijdspad van aanmelding tot besluit Onderbouwing van het besluit Kwaliteit van adviezen nadat de aanmelding in het Reboundteam besproken is Resultaten (schaal van 1 tot 5):

10 Aanmeldingsprocedure
Toelichtingen Nieuw aanmeldformulier “Verademing” “Duidelijke verbetering dan Onderwijstransparant” Onderbouwing besluit Nog niet veel ervaring mee “Procedure naar wens verlopen tot nu toe” “Tip: goed om de onderbouwing ook schriftelijk mede te delen” Aanmeldingsprocedure totaal Gemiddeld cijfer is een 7,7

11 Plaatsing Rebound Procedure: Intake Beginperiode Tussenperiode
Eindperiode Nazorg Evaluaties Resultaten (schaal van 1 tot 5):

12 Plaatsing Rebound Toelichtingen Begin/Tussen/Eindperiode
“Schriftelijk verslag is prettig” “Goed om tijd in te bouwen om de leerling te leren kennen” Nazorg “Gaat steeds beter, afhankelijk van de leerling” Niet op de hoogte Evaluaties “Te weinig ervaring mee” “Heel prettig” “Graag meer uitgebreid verslag over interventies Rebound”

13 Plaatsing Rebound Plaatsing Rebound totaal Gemiddeld cijfer is een 8,2
Geen toelichting gegeven

14 Contacten 3 aspecten: Contact Rebound - school
Contact Rebound – ouders Materiaaloverdracht Resultaten (schaal van 1 tot 5):

15 Contacten Toelichtingen Contact Rebound – ouders
“Behoefte meer contact met ouders” Materiaaloverdracht “Kan beter” “Niet altijd even goed, ligt aan beide partijen. Behoefte aan overzicht van Rebound met gemiste toetsen” “Nijpend probleem binnen onze organisatie. Lastig voor mentoren om werk bij Rebound te krijgen. Voor de toekomst een vereiste om hier commitment over te krijgen.” “We proberen hier zo goed mogelijk zorg voor te dragen.” “Gebeurt soms matig. Verbeterpunt.”

16 Ontwikkeling leerling
Hoe is de ontwikkeling van de leerling tijdens de Reboundperiode op het gebied van: Didactisch “Geen achterstand” “Kan een probleem zijn bij praktijkvakken.” “School moet beter de toetsen aanleveren, niet achteraf maar van te voren zodat de leerling de toets op het juiste moment kan maken.” “Niet te voorkomen, bijvoorbeeld techniek kan niet op de Rebound gegeven worden.” “Scholen dienen er rekening mee te houden dat een leerling gedragsmatig veel leert.”

17 Ontwikkeling leerling
Hoe is de ontwikkeling van de leerling tijdens de Reboundperiode op het gebied van: Sociaal emotioneel “Geen zicht op.” “Goed” “In de meeste gevallen positieve resultaten” Daar is middels onder andere TOPs, psychologische gesprekken veel aandacht voor. We merken dat de leerlingen er veel van opsteken en dat ook graag uit willen dragen bij terugkomst. “Wordt zeer veel betrokken aandacht aan geschonken.”

18 Beoordeling totaal Terug naar het totale cijfer voor de Rebound.
Algemene feedback: “Goed werk. Betrokken mensen!” “Voor sommige vragen te weinig inzicht, lastig te beantwoorden.” “Zeer betrokken en gedreven team!” Behoefte aan wekelijks contact op de scholen. Wegens tijdelijke uitval van een medewerker van de Rebound waren de communicatielijnen niet altijd even helder. Een nieuwe structuur brengt veranderingen met zich mee. Terug naar het totale cijfer voor de Rebound. Gemiddelde = 7,8.

19 Vragen/opmerkingen?

20 Hartelijk dank voor uw aandacht, feedback en vooral vertrouwen!


Download ppt "Rebound Rivierenland Agenda: Voorstellen Dag op de Rebound"

Verwante presentaties


Ads door Google