De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksfase in het CLB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksfase in het CLB"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksfase in het CLB
Hgd in de praktijk

2 Situering binnen het zorgcontinuüm
Fase 1: voortraject in de school - Ouders informeren Lkr biedt zorg op klasniveau Lkr bespreekt leerling op intern zorgteam Intern zorgteam beslist tot uitbreiding van de interne zorg Aanmeldingsprocedure tot CLB- tussenkomst wordt gestart ( fase 2)

3 Fase 2 Aanmeldingsprocedure tot CLB- tussenkomst
Formulier wordt bezorgd aan de CLB – contactpersoon en er wordt gekeken of er al dan niet een traject wordt opgestart ( heeft de eerste lijn zijn werk gedaan? is er een akkoord van de ouders?) Link met ht decreet: Toestemming van ouders is noodzakelijk, zijn zij niet akkoord dan stopt de hulpverlening. Ouders moeten zicht hebben op de vorm van hulpverlening, het verloop, de duur, de mogelijke consequenties, …. Deze zaken worden op voorhand besproken en dan kiezen de ouders of ze met je op pad willen. Ze hebben recht op aprticipatie en inspraak bij de hulpverlening. Ze hebben recht op inzage in het dossier.

4 Voorwaarden zijn vervuld
Leerling wordt op het zorgteam geagendeerd Er volgt een uitgebreide intake door het CLB van de school Er volgt een intake met de ouders De casus wordt op het wekelijkse CLB- team geagendeerd

5 Intern CLB- team Intake wordt besproken door de contactpersoon
Er wordt samen met het team “gestrategiet” - er worden hypothesen opgesteld ( per cluster) - deze hypothesen worden omgezet in als- dan vragen - deze worden op hun beurt omgezet in onderzoeksvragen Als- dan vragen: niet onderzoeken om te weten maar onderzoeken om te handelen, geen Iq onderzoek een het cijfer te weten maar hypotheses op stellen als het IQ cijfer lager is dan verwacht dan gaan we …. , is het IQ cijfer hoger dan verwacht dan gaan …..

6 Wie doet wat? Afhankelijk van de discipline van de contactpersoon worden de taken nu verder verdeeld

7 onderzoek Onderzoek wordt ruim opgevat - … Kunnen testen zijn
Kan observatie zijn Kan een gesprek zijn - …

8 Afstemming met de verschillende partijen op het einde van elke fase
Hierbij is het vooral belangrijk dat alle partijen steeds weten met welke fase in het proces de CLB-er bezig is, hoe lang het gaat duren, wanneer er samengezeten wordt om feedback te krijgen….


Download ppt "Onderzoeksfase in het CLB"

Verwante presentaties


Ads door Google