De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tijdelijk informatie systeem overdracht vreemdelingen 22 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tijdelijk informatie systeem overdracht vreemdelingen 22 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Tijdelijk informatie systeem overdracht vreemdelingen 22 mei 2014

2 Dag van de Keteninformatisering| 22 mei 2014 Aanleiding voor dit project Verzoek vanuit het Topberaad Vreemdelingenketen om, vooruitlopend op bredere ontwikkelingen in het kader van digitaal werken binnen de vreemdelingenketen, een tijdelijke voorziening te realiseren waarmee informatie vanaf de M118 digitaal kan worden uitgewisseld. 2

3 Dag van de Keteninformatisering| 22 mei 2014 Problematiek huidige werkwijze De M118 wordt fysiek uitgewisseld tussen ketenpartners. Ketenpartners moeten vervolgens de gegevens van het formulier overtypen in het eigen systeem. Dit brengt een risico op fouten met zich mee en is niet efficiënt. De M118 is een “vreemdelingenvolgfomulier” dat bij verschillende ketenpartners “langs komt”. Bij overdracht van het formulier van de ene ketenpartner naar de andere ketenpartner kunnen gegevens “verloren” gaan, omdat een ketenpartner alleen die gegevens in zijn systeem heeft overgenomen die voor hem van belang zijn en ook alleen deze gegevens doorgeeft aan de volgende ketenpartner. De daarop volgende ketenpartner kan daardoor onthouden worden van, in een eerder stadium wel geregistreerde, informatie. 3

4 Dag van de Keteninformatisering| 22 mei 2014 Projectdoelstellingen M118-informatie die door een ketenpartner is verzameld en is vastgelegd hoeft door een andere ketenpartner niet nogmaals vastgelegd te worden. De huidige gebruikers van de M118 hebben on-line en real-time toegang tot een portaal waarin de meest up-to-date “M118- informatie” over een vreemdeling raadpleegbaar is. De huidige gebruikers van de M118 kunnen de “M118-informatie” over een vreemdeling verrijken, waarna deze nieuwe informatie direct voor anderen raadpleegbaar is. 4

5 Dag van de Keteninformatisering| 22 mei 2014 Projectbereik De uitvoering van het project heeft in eerste instantie gevolgen voor ketenpartners die in de huidige situatie gebruik maken van het fysieke M118-formulier. De betrokken ketenpartners zijn: Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V); Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI); Vreemdelingenpolitie (VP); Koninklijke Marechaussee (KMAR). 5

6 Dag van de Keteninformatisering| 22 mei 2014 Realisatie 6 Samen met een werkgroep bestaande uit medewerkers van de betrokken ketenpartners

7 Dag van de Keteninformatisering| 22 mei 2014 Hoe werkt de voorziening op hoofdlijnen (1) 7 Politie en Kmar maken in eigen systeem een aanmelding voor vreemdelingenbewaring aan XML De gegevens worden geautomatiseerd verstuurd naar de voorziening. Dit geldt voor zowel de initiële gegevens als eventuele toevoegingen of correcties. TV M118 De voorziening slaat de aangeleverde gegevens op en maakt bij een initiële aanlevering een bericht aan voor DJI met de melding dat er een nieuwe vreemdeling is aangemeld. Medewerkers van DJI kunnen tijdens de in bewaringstelling gegevens over de vreemdeling toevoegen via een webpagina. Op termijn wordt dit vervangen door een geautomatiseerde koppeling tussen TULP Selectie en de voorziening.

8 Dag van de Keteninformatisering| 22 mei 2014 Hoe werkt de voorziening op hoofdlijnen (2) 8 Medewerkers van DT&V vullen “M118-gegevens” over de vreemdeling in, in hun eigen systeem ISTV. XML De gegevens worden geautomatiseerd verstuurd naar de voorziening. Dit geldt voor zowel toevoegingen als correcties. TV M118 De voorziening slaat de aangeleverde gegevens op. Medewerkers van alle betrokken ketenpartners (Politie, Kmar, DJI en DT&V) kunnen op elk moment de gegevens over de vreemdeling in de voorziening raadplegen via een webpagina. Medewerkers van de KMar kunnen gegevens die tijdens of na de uitzetting “verzameld” zijn invoeren in de voorziening via een webpagina.

9 Dag van de Keteninformatisering| 22 mei 2014 Hoe ziet de voorziening er uit De voorziening kent een beperkt aantal schermen: 1.Inlog scherm 2.Zoekscherm 3.Raadpleeg/muteer scherm De voorziening is nog in ontwikkeling! Demo 9

10 Dag van de Keteninformatisering| 22 mei 2014 Werkgroep M118 Definities Werkprocessen en werkinstructies Opleidingen/voorlichting/communicatie Implementatiestrategie 10

11 Dag van de Keteninformatisering| 22 mei 2014 Planning Technische voorzieningen gereed in de zomer 2014 Implementatiedatum nog in afstemming met ketenpartners, waarschijnlijk na de zomervakantieperiode. 11

12 Dag van de Keteninformatisering| 22 mei 2014 Brainstorm / discussie 12 Welke mogelijkheden zie je? Welke knelpunten worden opgelost? Welke knelpunten gaan ontstaan? Hoe kunnen we die voorkomen? Welke aandachtspunten moeten we meenemen bij implementatie? Wat ga jij anders doen als je toegang hebt tot de tijdelijke voorziening?

13 Dag van de Keteninformatisering| 22 mei 2014 13


Download ppt "Tijdelijk informatie systeem overdracht vreemdelingen 22 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google