De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs Transparant

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs Transparant"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs Transparant
POVO-procedure Wijzigingen Weert

2 Aanleiding wijzigingen
Onderwijs Transparant is op een aantal punten aangepast. Aanleiding hiervoor is de publicatie van een besluit van de overheid “omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens”*. Belangrijkste strekking van het besluit is dat bij het uitwisselen van gegevens tussen primair en voortgezet gekeken moet worden naar proportionaliteit en doelmatigheid: “alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het leren en begeleiden van de leerling op een volgende school op het moment dat een leerling overstapt”. In het besluit wordt bijvoorbeeld aangegeven dat de nationaliteit van ouders of kind niet mag worden overgedragen. Daarnaast mogen gegevens niet meer digitaal worden uitgewisseld aan de hand van het BSN (Burgerservicenummer) van de leerling. *Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens, 2 mei 2012, ministerie van OCW

3 Wijzigingen Onderwijs Transparant is op 3 punten aangepast:
Het Onderwijskundig Rapport (OKR) is inhoudelijk aangepast Het aanmelden met BSN is vervangen door aanmelden met een Adviesformulier met unieke code Het verwerken van de aanmeldingen door de VO-school werkt – door het gebruik van het adviesformulier - nu anders

4 Onderwijskundig rapport
Vanuit het samenwerkingsverband is met dit besluit als achtergrond opnieuw naar het OKR gekeken. Een aantal vragen in het OKR is daarom verwijderd (o.a. vragen omtrent geboorteland, thuistaal en gezinssamenstelling). Daarnaast zijn sommige vragen aangepast, zodat de formulering meer aansluit bij de strekking van het bovengenoemde besluit.

5 Adviesformulier (basisschool)
Om een leerling aan te melden bij een VO-school, dient de basisschool een Adviesformulier met unieke code mee te geven aan de ouders. Wanneer de VO-school deze unieke code invoert in Onderwijs Transparant, krijgt de VO-school toegang tot de gegevens van de leerling, zoals het onderwijskundige rapport (en DOD). Het Adviesformulier wordt aangemaakt via het menu Aanmeldingen VO > Adviesformulier. Zie voor meer informatie bijgevoegde handleiding.

6 Aanmeldingen verwerken (VO-school)
De leerlingen worden vanaf nu aangemeld bij het VO met het Adviesformulier met unieke code. De unieke code voert u in via het menu: Leerling aanmelden > Met unieke code (uit OT regio) Via het overzicht ‘Aanmeldingen verwerken’ ziet u vervolgens alle leerlingen die bij uw school zijn aangemeld. De volgende stap is om aan te geven of deze leerling tot uw school wordt toegelaten of niet. Dit ziet er anders uit dan voorgaande jaren. Zie voor meer informatie bijgevoegde handleiding.

7 Invoeren leerlingen met DOD i.p.v. handmatig (basisschool)
U kunt leerlingen invoeren in Onderwijs Transparant met behulp van DOD. Op die manier hoeft u veel gegevens die al in uw leerlingvolgsysteem of leerling-administratiesysteem aanwezig zijn, niet opnieuw handmatig in te voeren in Onderwijs Transparant. Alle (LOVS) toetsen worden dan dus ook automatisch geïmporteerd. Dit zorgt voor een meer compleet Onderwijskundig rapport. Een DOD is een bestand dat u kunt exporteren uit uw leerlingvolgsysteem of leerling-administratiesysteem. Zie voor meer informatie bijgevoegde handleiding.


Download ppt "Onderwijs Transparant"

Verwante presentaties


Ads door Google