De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Br. P. v.d. Dikkenberg Jacob op de grens. Gods belofte geeft uitzicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Br. P. v.d. Dikkenberg Jacob op de grens. Gods belofte geeft uitzicht."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Br. P. v.d. Dikkenberg Jacob op de grens. Gods belofte geeft uitzicht.

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen De collectes zijn vandaag bestemd voor: 1 e collecte kerk 2 e collecte zending uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 4 oktober a.s. hoopt voor te gaan: 10.00 uur en 17.00 uur ds. H van den Heuvel

4 Mededelingen Zondag 4 oktober willen we weer eten inzamelen voor de voedselbank. Dit keer met het thema: Italiaans. We willen u vragen om: macaroni, spaghetti en/of pastasaus mee te nemen.

5 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Opwekking 462:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:1, 3 Gebeden Schriftlezing: Genesis 46:1-7, 28-34 Lied 293:1, 2, 3 Tekst: Genesis 46:3, 30 Prediking Opwekking 123:1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 182:1 Zegen

6 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Opwekking 462:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:1, 3 Gebeden Schriftlezing: Genesis 46:1-7, 28-34 Lied 293:1, 2, 3 Tekst: Genesis 46:3, 30 Prediking Opwekking 123:1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 182:1 Zegen

7 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Opwekking 462:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:1, 3 Gebeden Schriftlezing: Genesis 46:1-7, 28-34 Lied 293:1, 2, 3 Tekst: Genesis 46:3, 30 Prediking Opwekking 123:1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 182:1 Zegen

8 Opwekking 462:1, 2, 3 Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. Ja, ik verkies nu om bij U te zijn en om naar U te luist’ren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn kom ik nu tot U, o Heer.

9 Opwekking 462:1, 2, 3 Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding. In geest en waarheid samen één te zijn, in aanbidding voor U.

10 Opwekking 462:1, 2, 3 Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja, zo omarmt U ook mij. U bent een Vader die vertroost en beschermt en ik kom tot rust bij U. (3x)

11 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Opwekking 462:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:1, 3 Gebeden Schriftlezing: Genesis 46:1-7, 28-34 Lied 293:1, 2, 3 Tekst: Genesis 46:3, 30 Prediking Opwekking 123:1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 182:1 Zegen

12 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Opwekking 462:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:1, 3 Gebeden Schriftlezing: Genesis 46:1-7, 28-34 Lied 293:1, 2, 3 Tekst: Genesis 46:3, 30 Prediking Opwekking 123:1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 182:1 Zegen

13 Psalm 146:1, 3 Prijs den HEER met blijde galmen; gij, mijn ziel, hebt rijke stof. ‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof: ‘k zal, zo lang ik ‘t licht geniet, Hem verhogen in mijn lied.

14 Psalm 146:1, 3 Zalig hij, die in dit leven, Jakobs God ter hulpe heeft; hij, die door den nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft; die zijn hoop, in ‘t hach’lijkst lot, vestigt op den HEER, zijn God.

15 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Opwekking 462:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:1, 3 Gebeden Schriftlezing: Genesis 46:1-7, 28-34 Lied 293:1, 2, 3 Tekst: Genesis 46:3, 30 Prediking Opwekking 123:1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 182:1 Zegen

16 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Opwekking 462:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:1, 3 Gebeden Schriftlezing: Genesis 46:1-7, 28-34 Lied 293:1, 2, 3 Tekst: Genesis 46:3, 30 Prediking Opwekking 123:1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 182:1 Zegen

17 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Opwekking 462:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:1, 3 Gebeden Schriftlezing: Genesis 46:1-7, 28-34 Lied 293:1, 2, 3 Tekst: Genesis 46:3, 30 Prediking Opwekking 123:1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 182:1 Zegen

18 Lied 293:1, 2, 3 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

19 Lied 293:1, 2, 3 Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!

20 Lied 293:1, 2, 3 Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

21 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Opwekking 462:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:1, 3 Gebeden Schriftlezing: Genesis 46:1-7, 28-34 Lied 293:1, 2, 3 Tekst: Genesis 46:3, 30 Prediking Opwekking 123:1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 182:1 Zegen

22 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Opwekking 462:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:1, 3 Gebeden Schriftlezing: Genesis 46:1-7, 28-34 Lied 293:1, 2, 3 Tekst: Genesis 46:3, 30 Prediking Opwekking 123:1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 182:1 Zegen

23 Prediking Jacob op de grens. Gods belofte geeft uitzicht. >>> Opwekking 123:1, 2 Schriftlezing: Genesis 46:1-7, 28-34 Tekst: Genesis 46:3, 30

24 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Opwekking 462:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:1, 3 Gebeden Schriftlezing: Genesis 46:1-7, 28-34 Lied 293:1, 2, 3 Tekst: Genesis 46:3, 30 Prediking Opwekking 123:1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 182:1 Zegen

25 Opwekking 123:1, 2 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

26 Opwekking 123:1, 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

27 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Opwekking 462:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:1, 3 Gebeden Schriftlezing: Genesis 46:1-7, 28-34 Lied 293:1, 2, 3 Tekst: Genesis 46:3, 30 Prediking Opwekking 123:1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 182:1 Zegen

28 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Zending Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

29 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Opwekking 462:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:1, 3 Gebeden Schriftlezing: Genesis 46:1-7, 28-34 Lied 293:1, 2, 3 Tekst: Genesis 46:3, 30 Prediking Opwekking 123:1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 182:1 Zegen

30 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Opwekking 462:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:1, 3 Gebeden Schriftlezing: Genesis 46:1-7, 28-34 Lied 293:1, 2, 3 Tekst: Genesis 46:3, 30 Prediking Opwekking 123:1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 182:1 Zegen

31 Psalm 133:1, 3 Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ‘t, dat zonen van ‘t zelfde huis als broeders samen wonen, daar ‘t liefdevuur niet wordt verdoofd. ‘t Is als de zalf op ‘s Hogepriesters hoofd, de zalf, waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt.

32 Psalm 133:1, 3 Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen, en ‘t leven tot in eeuwigheid.

33 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Opwekking 462:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:1, 3 Gebeden Schriftlezing: Genesis 46:1-7, 28-34 Lied 293:1, 2, 3 Tekst: Genesis 46:3, 30 Prediking Opwekking 123:1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 182:1 Zegen

34 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Opwekking 462:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:1, 3 Gebeden Schriftlezing: Genesis 46:1-7, 28-34 Lied 293:1, 2, 3 Tekst: Genesis 46:3, 30 Prediking Opwekking 123:1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 182:1 Zegen

35 Lied 182:1 Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood, Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood, Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

36 Liturgie zondag 27 september Mededelingen Opwekking 462:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146:1, 3 Gebeden Schriftlezing: Genesis 46:1-7, 28-34 Lied 293:1, 2, 3 Tekst: Genesis 46:3, 30 Prediking Opwekking 123:1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 133:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 182:1 Zegen


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Br. P. v.d. Dikkenberg Jacob op de grens. Gods belofte geeft uitzicht."

Verwante presentaties


Ads door Google