De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. W.J.A. Ester Het thema is: “Wat denk jij”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. W.J.A. Ester Het thema is: “Wat denk jij”"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. W.J.A. Ester Het thema is: “Wat denk jij”

2 Mededelingen L.v.K. 446: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Rom. 12: 1 - 8 Ps. 63: 2, 3 NB Schriftlezing: 2 Kor. 10: 1 - 11 Ps 139: 1, 14 Tekst: 2 Kor. 10: 5 Preek L.v.K. 328: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 71: 8, 13 NB Geloofsbelijdenis SB. 23: 1, 2, 3 Zegen Liturgie zondag 8 februari

3 Mededelingen L.v.K. 446: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Rom. 12: 1 - 8 Ps. 63: 2, 3 NB Schriftlezing: 2 Kor. 10: 1 - 11 Ps 139: 1, 14 Tekst: 2 Kor. 10: 5 Preek L.v.K. 328: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 71: 8, 13 NB Geloofsbelijdenis SB. 23: 1, 2, 3 Zegen Liturgie zondag 8 februari

4 Mededelingen L.v.K. 446: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Rom. 12: 1 - 8 Ps. 63: 2, 3 NB Schriftlezing: 2 Kor. 10: 1 - 11 Ps 139: 1, 14 Tekst: 2 Kor. 10: 5 Preek L.v.K. 328: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 71: 8, 13 NB Geloofsbelijdenis SB. 23: 1, 2, 3 Zegen Liturgie zondag 8 februari

5 L.v.K. 446: 1, 2, 3 1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor, uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor;

6 L.v.K. 446: 1, 2, 3 2 Uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst, die onze dood en zonde deelt en onze vrees verdrijft.

7 L.v.K. 446: 1, 2, 3 3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet, mijn priester die mijn schuld ontbindt, mijn weg waarop ik treed;

8 Mededelingen L.v.K. 446: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Rom. 12: 1 - 8 Ps. 63: 2, 3 NB Schriftlezing: 2 Kor. 10: 1 - 11 Ps 139: 1, 14 Tekst: 2 Kor. 10: 5 Preek L.v.K. 328: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 71: 8, 13 NB Geloofsbelijdenis SB. 23: 1, 2, 3 Zegen Liturgie zondag 8 februari

9 Mededelingen L.v.K. 446: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Rom. 12: 1 - 8 Ps. 63: 2, 3 NB Schriftlezing: 2 Kor. 10: 1 - 11 Ps 139: 1, 14 Tekst: 2 Kor. 10: 5 Preek L.v.K. 328: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 71: 8, 13 NB Geloofsbelijdenis SB. 23: 1, 2, 3 Zegen Liturgie zondag 8 februari

10 Ps. 146: 1, 3 1 Prijs den HEER met blijde galmen; Gij, mijn ziel, hebt rijke stof: 'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen Vrolijk wijden aan Zijn lof; 'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, Hem verhogen in mijn lied.

11 Ps. 146: 1, 3 3 Zalig hij, die in dit leven Jakobs God ter hulpe heeft; Hij, die door den nood gedreven, Zich tot Hem om troost begeeft; Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot, Vestigt op den HEER, zijn God.

12 Mededelingen L.v.K. 446: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Rom. 12: 1 - 8 Ps. 63: 2, 3 NB Schriftlezing: 2 Kor. 10: 1 - 11 Ps 139: 1, 14 Tekst: 2 Kor. 10: 5 Preek L.v.K. 328: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 71: 8, 13 NB Geloofsbelijdenis SB. 23: 1, 2, 3 Zegen Liturgie zondag 8 februari

13 Mededelingen L.v.K. 446: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Rom. 12: 1 - 8 Ps. 63: 2, 3 NB Schriftlezing: 2 Kor. 10: 1 - 11 Ps 139: 1, 14 Tekst: 2 Kor. 10: 5 Preek L.v.K. 328: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 71: 8, 13 NB Geloofsbelijdenis SB. 23: 1, 2, 3 Zegen Liturgie zondag 8 februari

14 Mededelingen L.v.K. 446: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Rom. 12: 1 - 8 Ps. 63: 2, 3 NB Schriftlezing: 2 Kor. 10: 1 - 11 Ps 139: 1, 14 Tekst: 2 Kor. 10: 5 Preek L.v.K. 328: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 71: 8, 13 NB Geloofsbelijdenis SB. 23: 1, 2, 3 Zegen Liturgie zondag 8 februari

15 Ps. 63: 2, 3 NB 2 Eens zag ik in uw tempelhof U in uw glorie hoogverheven, wiens gunst mij meer is dan het leven, mijn lippen stamelden uw lof. Mijn leven lang wil ik U prijzen, uw naam aanbidden, want Gij voedt mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed O Heer, ik wil U dank bewijzen.

16 Ps. 63: 2, 3 NB 3 Wanneer ik wakend in de nacht mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, dan mag ik weer uw goedheid proeven; uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, zing ik mij van mijn zorgen vrij. Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, door uw hand word ik vastgehouden.

17 Mededelingen L.v.K. 446: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Rom. 12: 1 - 8 Ps. 63: 2, 3 NB Schriftlezing: 2 Kor. 10: 1 - 11 Ps 139: 1, 14 Tekst: 2 Kor. 10: 5 Preek L.v.K. 328: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 71: 8, 13 NB Geloofsbelijdenis SB. 23: 1, 2, 3 Zegen Liturgie zondag 8 februari

18 Mededelingen L.v.K. 446: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Rom. 12: 1 - 8 Ps. 63: 2, 3 NB Schriftlezing: 2 Kor. 10: 1 - 11 Ps 139: 1, 14 Tekst: 2 Kor. 10: 5 Preek L.v.K. 328: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 71: 8, 13 NB Geloofsbelijdenis SB. 23: 1, 2, 3 Zegen Liturgie zondag 8 februari

19 Ps. 139: 1, 14 1 Niets is, o Oppermajesteit, Bedekt voor Uw alwetendheid. Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; Gij weet mijn zitten en mijn staan; Wat ik beraad', of wil betrachten, Gij kent van verre mijn gedachten.

20 Ps. 139: 1, 14 14 Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? Beproef m', en zie, of mijn gemoed lets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; En doe mij toch met vaste schreden Den weg ter zaligheid betreden.

21 Mededelingen L.v.K. 446: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Rom. 12: 1 - 8 Ps. 63: 2, 3 NB Schriftlezing: 2 Kor. 10: 1 - 11 Ps 139: 1, 14 Tekst: 2 Kor. 10: 5 Preek L.v.K. 328: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 71: 8, 13 NB Geloofsbelijdenis SB. 23: 1, 2, 3 Zegen Liturgie zondag 8 februari

22 Mededelingen L.v.K. 446: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Rom. 12: 1 - 8 Ps. 63: 2, 3 NB Schriftlezing: 2 Kor. 10: 1 - 11 Ps 139: 1, 14 Tekst: 2 Kor. 10: 5 Preek L.v.K. 328: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 71: 8, 13 NB Geloofsbelijdenis SB. 23: 1, 2, 3 Zegen Liturgie zondag 8 februari

23 >>> L.v.K. 328: 1, 2 Schriftlezing: Romeinen 12: 1 - 8 2 Korinthe 10: 1 - 11 Tekst: 2 Korinthe 10: 5 Preek “Wat denk jij?” :

24 Mededelingen L.v.K. 446: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Rom. 12: 1 - 8 Ps. 63: 2, 3 NB Schriftlezing: 2 Kor. 10: 1 - 11 Ps 139: 1, 14 Tekst: 2 Kor. 10: 5 Preek L.v.K. 328: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 71: 8, 13 NB Geloofsbelijdenis SB. 23: 1, 2, 3 Zegen Liturgie zondag 8 februari

25 L.v.K. 328: 1, 2 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

26 L.v.K. 328: 1, 2 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

27 Mededelingen L.v.K. 446: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Rom. 12: 1 - 8 Ps. 63: 2, 3 NB Schriftlezing: 2 Kor. 10: 1 - 11 Ps 139: 1, 14 Tekst: 2 Kor. 10: 5 Preek L.v.K. 328: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 71: 8, 13 NB Geloofsbelijdenis SB. 23: 1, 2, 3 Zegen Liturgie zondag 8 februari

28 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

29 Mededelingen L.v.K. 446: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Rom. 12: 1 - 8 Ps. 63: 2, 3 NB Schriftlezing: 2 Kor. 10: 1 - 11 Ps 139: 1, 14 Tekst: 2 Kor. 10: 5 Preek L.v.K. 328: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 71: 8, 13 NB Geloofsbelijdenis SB. 23: 1, 2, 3 Zegen Liturgie zondag 8 februari

30 Mededelingen L.v.K. 446: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Rom. 12: 1 - 8 Ps. 63: 2, 3 NB Schriftlezing: 2 Kor. 10: 1 - 11 Ps 139: 1, 14 Tekst: 2 Kor. 10: 5 Preek L.v.K. 328: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 71: 8, 13 NB Geloofsbelijdenis SB. 23: 1, 2, 3 Zegen Liturgie zondag 8 februari

31 Ps. 71: 8, 13 NB 8 Maar ik blijf, Here, op U wachten en ik gewaag altijd van uw gerechtigheid. Uw heil is nooit uit mijn gedachten; want wat Gij mij kunt schenken is meer dan ik kan denken.

32 Ps. 71: 8, 13 NB 13 Vermeerder Gij mijn kracht, o Here, geef dat ik dag aan dag uw troost ervaren mag. Dan zal ik vrolijk musiceren, uw trouw, uw zegeningen, o Heilige, bezingen.

33 Mededelingen L.v.K. 446: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Rom. 12: 1 - 8 Ps. 63: 2, 3 NB Schriftlezing: 2 Kor. 10: 1 - 11 Ps 139: 1, 14 Tekst: 2 Kor. 10: 5 Preek L.v.K. 328: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 71: 8, 13 NB Geloofsbelijdenis SB. 23: 1, 2, 3 Zegen Liturgie zondag 8 februari

34 Mededelingen L.v.K. 446: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Rom. 12: 1 - 8 Ps. 63: 2, 3 NB Schriftlezing: 2 Kor. 10: 1 - 11 Ps 139: 1, 14 Tekst: 2 Kor. 10: 5 Preek L.v.K. 328: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 71: 8, 13 NB Geloofsbelijdenis SB. 23: 1, 2, 3 Zegen Liturgie zondag 8 februari

35 SB. 23: 1, 2, 3 1 Wees blij te allen tijde, verheug u in de Heer! De Heere is nabij u, ja, spoedig keert Hij weer! Laat iedereen het merken dat Christus in u woont, dat u in woord en werken zijn vriend’lijkheid vertoont.

36 SB. 23: 1, 2, 3 2 Wees niet bezorgd, maar blijde: de Heere zorgt voor u. Laat niet door vrees u leiden, want Hij staat borg voor u. En wat u mag ontbreken, zeg aan de Heer uw nood met bidden en met smeken, maak zijn genade groot.

37 SB. 23: 1, 2, 3 3 Dank God te allen tijde, verwacht het uit zijn hand: dan zal zijn milde vrede ‑ te hoog voor elk verstand ‑ uw hart en uw gedachten behoeden in uw Heer. Wie op de Heere wachten verblijdt Hij keer op keer.

38 Mededelingen L.v.K. 446: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 146: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Rom. 12: 1 - 8 Ps. 63: 2, 3 NB Schriftlezing: 2 Kor. 10: 1 - 11 Ps 139: 1, 14 Tekst: 2 Kor. 10: 5 Preek L.v.K. 328: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 71: 8, 13 NB Geloofsbelijdenis SB. 23: 1, 2, 3 Zegen Liturgie zondag 8 februari

39 Volgende week hoopt Ds. H.J.Th. Velema in beide diensten voor te gaan Inkomsten t.b.v. Geluidsinstallatie


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. W.J.A. Ester Het thema is: “Wat denk jij”"

Verwante presentaties


Ads door Google