De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DMK – week 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DMK – week 2."— Transcript van de presentatie:

1 DMK – week 2

2 Onderwerpen week 2 Digitale strategie algemeen; Internet Score Card;
Tio Minor Digital Marketing Onderwerpen week 2 Digitale strategie algemeen; Internet Score Card; Formuleren online doelstellingen Kritische Succes Factoren (KSF) Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) Target en acties 4Cmix. Deze PPT pakt in grote lijnen het onderwerp Digital marketing op. Docent geeft zelf inhoudelijke richting aan de hand van het boek en de expertise. Behandel eventueel aanvullende punten uit H3 (zoals touchpoints) nu of later als het past.

3 Online strategy Customer Journey is leidend:
Tio Minor Digital Marketing Online strategy Customer Journey is leidend: Acquisitie > reach and attract Engage Convert (activate) Retain (nurture) Wiel komt overeen met Online Customer life Cycle Reach and Attract (acquisition) > engage > convert > retain. Komt later uitgebreider aan de orde. Online strategie staan nooit alleen: Bricks and clicks kan je betrekken in verhaal. Hier gaat het om de online propositie in relatie tot de strategie wat afhankelijk is van de doelstelling van het bedrijf (clicks, clicks and bricks, bricks and clicks)

4 Tio Minor Digital Marketing Online strategy Zie H3

5 Online strategy Minor Digital Marketing Tio
Het perspectief van de 4 P’s is vanuit Producent naar consument en heft intrinsiek geen interactiviteit. De 4 C’(Lauterborn) gaan uit van de consument/gebruiker en heft in de basis interactieve waarde. Het gaat er om dat de student handelt vanuit dat perspectief.

6 Tio Minor Digital Marketing Online strategy Zie H3

7 Internet Score Card Financieel Klant Website STRATEGIE Organisatie
Tio Minor Digital Marketing Internet Score Card Klant Financieel Website Organisatie STRATEGIE Hoe worden we financieel succesvol? Hoe creëren we een effectieve internetorganisatie? Hoe bereiken we onze doelgroepen en hoe stellen we onze bezoekers/klanten tevreden? Hoe ontwikkelen en beheren we een effectieve website? Op basis van BSC en naar ISC 2.0 (2009) Joost Steins Bisschop en Geert-Jan Smits. 4 domeinen, per domein Key Success factors (or Critical Succes Factors) die meetbaar worden door het benoemen van Key Performance Indicators en bereikbaar door het benoemen van harde targets en acties die tevens optimaal te meten/monitoren zijn. ISC vormt een basis voor de

8 De succesfactoren STRATEGIE Minor Digital Marketing
Tio Minor Digital Marketing De succesfactoren Financieel perspectief Omzet Kosten Winstgevendheid Klant perspectief Website perspectief Bereik Bezoek Engagement Branding Conversie Retentie Tevredenheid Content Gebruiksgemak Vormgeving & rich media Technische performance STRATEGIE Naar ISC 2.0 (2009) Joost Steins Bisschop en Geert-Jan Smits. Voorbeelden van succesfactoren bij elk perspectief. Financieel binnen project grotendeels niet van toepassing, maar kosten inclusief arbeidsinvestering wel. Let op dat er geen verplichting of noodzaak is alle toe te passen. Studenten kunnen ook KSF zelf formuleren en toe passen. In de volgende dia’s indicatie voor KPI. Organisatie perspectief Organisatie & inrichting Kennis & innovatie Systemen Processen & hulpmiddelen

9 Indicator financieel perspectief
Tio Minor Digital Marketing Indicator financieel perspectief KSF Omzet Totale omzet Omzet per campagne/bron Omzet per bezoeker/order/klant Omzet bestaande/nieuwe klanten Omzet per geografisch gebied KSF Kosten Totale kosten Kosten per campagne/bron (o.a. cpv, cpm, cpc) Marketingkosten per bezoeker/order/klant Personeels- of arbeidskosten ICT-kosten Servicekosten KSF Winstgevendheid Return on investment (ROI) Winst per campagne/bron (campagnerendement) Winst per bezoeker/order/klant Totale klantwaarde/Netto contante waarde Voorbeelden van indicatoren, waarbij de studenten ook relevante eigen indicatoren kunnen ontwikkelen. Naar ISC ISC 2.0 (2009) Joost Steins Bisschop en Geert-Jan Smits. Indicatoren zijn niet volledig overgenomen en indicatief. In deze en de volgende dia’s een handreiking om mee te werken. Er is geen noodzaal alle (te proberen) toe te passen of belemmering om eigen indicatoren te ontwikkelen of toe te passen.

10 Indicator klant perspectief
Tio Minor Digital Marketing Indicator klant perspectief KSF Bereik Totaal bereik van campagnes Bereik per campagne Bereik in geografische gebieden Bereik in leeftijdsgroepen Bereik op het mobiele internet Bereik van sociale web KSF Bezoek Aantal page views Aantal (unieke) bezoekers Percentage nieuwe bezoekers Marktaandeel Voorbeelden van indicatoren, waarbij de studenten ook relevante eigen indicatoren kunnen ontwikkelen. Naar ISC 2.0 (2009) Joost Steins Bisschop en Geert-Jan SmitsJoost Steins Bisschop en Geert-Jan Smits. Indicatoren zijn niet volledig overgenomen en indicatief.

11 Indicator klant perspectief
Tio Minor Digital Marketing Indicator klant perspectief KSF Betrokkenheid Mate van consumptie Mate van deelname Mate van participatie Mate van co-creatie KSF Conversie Conversie totaal Conversie per campagne/bron Conversie per doelgroep Conversie per productgroep Conversie per processtap (salesfunnel) Voorbeelden van indicatoren, waarbij de studenten ook relevante eigen indicatoren kunnen ontwikkelen. Naar ISC 2.0 (2009) Joost Steins Bisschop en Geert-Jan Smits Joost Steins Bisschop en Geert-Jan Smits. Indicatoren zijn niet volledig overgenomen en indicatief.

12 Indicator klant perspectief
Tio Minor Digital Marketing Indicator klant perspectief KSF Retentie Percentage terugkerende bezoekers Recency Frequency KSF gebruikerstevredenheid Bezoekduur Bouncepercentage Aantal pagina’s per bezoek Stickiness van binnenkomst pagina’s Gebruikerservaring en tevredenheid Voorbeelden van indicatoren, waarbij de studenten ook relevante eigen indicatoren kunnen ontwikkelen. Naar ISC Joost Steins Bisschop en Geert-Jan Smits. Indicatoren zijn niet volledig overgenomen en indicatief.

13 Indicator website perspectief
Tio Minor Digital Marketing Indicator website perspectief KSF Usability/user experience Gebruiksvriendelijkheid Toegankelijkheid Paginaontwerp Browsercompatibiliteit Veiligheid/privacy KSF Content Relevantie content Actuele content Deelbaarheid (vitaliteit) van de content User generated content Koppeling social web Kwaliteit grafische content Actuele grafische content SEO geschikte content Voorbeelden van indicatoren, waarbij de studenten ook relevante eigen indicatoren kunnen ontwikkelen. Naar ISC 2.0 (2009) Joost Steins Bisschop en Geert-Jan SmitsJoost Steins Bisschop en Geert-Jan Smits. Indicatoren zijn niet volledig overgenomen en indicatief.

14 Indicator organisatie perspectief
Tio Minor Digital Marketing Indicator organisatie perspectief KSF organisatie en inrichting Organisatiestructuur Lever- en responstijden KSF kennis en innovatie Kennisniveau medewerkers Innovatiekracht organisatie Toepassing nieuwe methodes en technieken KSF websystemen CMS CRM Webanalytische software ingsystemen Sociale media systemen Webcare Voorbeelden van indicatoren, waarbij de studenten ook relevante eigen indicatoren kunnen ontwikkelen. Naar ISC Joost Steins Bisschop en Geert-Jan Smits. Indicatoren zijn niet volledig overgenomen en indicatief.

15 Internetstrategie Analyse van de visie, missie (ondernemersstrategie);
Tio Minor Digital Marketing Internetstrategie Analyse van de visie, missie (ondernemersstrategie); Bepaal de doelgroep/afnemers/bezoekers en hun behoeften en online gedrag; Benchmark ; Bepaal succesfactoren en performance indicatoren; Formuleer internetstrategie vanuit 1, 2, 3, 4; Commitment en implementatie binnen organisatie Bij ieder benoemde KSF kunnen meerdere KPI’s worden geplaatst. Bij iedere KPI worden harde targets en bijbehorende acties benoemd. Deze moeten reeel zijn voor het project Succes- factor Indicator Target Actie

16 Internetstrategie Succes- factor Indicator Target Actie
Tio Minor Digital Marketing Internetstrategie Succes- factor Indicator Target Actie Aantal bezoekers 100 per dag Week SEA op keywords…. Bereik campagne Social media posts Bij ieder benoemde KSF kunnen meerdere KPI’s worden geplaatst. Bij iedere KPI worden harde targets en bijbehorende acties benoemd. Deze moeten reeel zijn voor het project Mate van deelname campagne met incentive Aantal geschreven reviews/comments 2 per dag Hulp op website

17 Internetstrategie Minor Digital Marketing Tio
Voorbeeld van dashboard meten, volgen, ingrijpen! Doelstellingen realiseren om de strategie uit te voeren om conversie en loyaliteit te bereiken.

18 Online strategie ISC komt steeds terug in het project
Tio Minor Digital Marketing Online strategie Doorlopend proces, juist om slagvaardig en flexibel te (kunnen) zijn. Studenten maken opzet om strategie incl. doelstellingen , succesfactoren, performance indicators, targets en acties. Na de opstart deze doorlopend monitoren, analyseren, evalueren en aanpassen of uitbreiden. Ter illustratie is ISC uitgewerkt op de Tio website. Is als extra PPT bij lesmaterialen toegevoegd. ISC komt steeds terug in het project

19 Opdrachten Week 2 Uitwerken digitale strategie;
Minor Digital Marketing Opdrachten Week 2 Uitwerken digitale strategie; Uitwerken Internet Score Card; Formuleren online doelstellingen Kritische Succes Factoren (KSF) Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) Target en acties Opzetten en uitwerken 4Cmix voor het project uit en past deze toe in het vervolg van het project; Website gehost, CMS geactiveerd, thema gekozen; Eerste Content voor website, social media en mogelijke andere geschikte digitale platformen ontwikkelen en plaatsen; Indien in dit stadium al van toepassing geschikte sociale media activeren en voorzien van Content.  

20 Tio Minor Digital Marketing Referentie en studie Hoofdstuk 2 lezen Van traditionele naar moderne marketing in Handboek online marketing 4 Hoofdstuk 3 De online marketingstrategie in Handboek online marketing 4 Hoofdstuk 4 De invloed van Web 3.0 en de toekomst van Web 4.0 in Handboek online marketing 4 PowerPoint lesweek 2 Extra PowerPoint: uitwerking ISC Indien beschikbaar en van toepassing: relevante actuele en aanvullende publicaties en voorbeelden (docenten) Boek is basis en ter ondersteuning en niet om uit het hoofd te stampen. Onderwerpen worden niet altijd chronologisch behandeld in de weken.


Download ppt "DMK – week 2."

Verwante presentaties


Ads door Google