De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema voor de dienst is: Ik wens… de goede.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema voor de dienst is: Ik wens… de goede."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema voor de dienst is: Ik wens… de goede wens!

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Extra Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Na de voorzang gaan we staan voor een stil gebed Na de Votum en groet gaan we weer zitten. Tijdens deze dienst is er crèche tot 6 jaar oud. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd. De doelen worden geprojecteerd.

3 Mededelingen ·De middagdienst begint om 16.00 uur · Aansluitend aan de middagdienst is er een preekbespreking met een broodmaaltijd; allen, jong en oud, hartelijk uitgenodigd · Leden die belijdenis catechisatie willen volgen kunnen zich opgeven bij Ds Weststrate · Zondagmiddag 20 september gaat ds P.J. Trimp uit Goes voor · Wilt u de brief over de uitbreiding van de kerk na de diensten meenemen? · Donderdag 24 september is er een gemeente- informatieavond over de uitbreiding van de kerk.

4 Liturgie zondag 13 september Mededelingen Ps. 100: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 NB Wet ELB. 461 Gebed Kinderen zingen Afscheid KND Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 - 15 Ps. 73: 9 NB Tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 Verkondiging ELB. 58 Collecte Dankgebed *ELB. 387: 1, 2 *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 13 september Mededelingen Ps. 100: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 NB Wet ELB. 461 Gebed Kinderen zingen Afscheid KND Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 - 15 Ps. 73: 9 NB Tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 Verkondiging ELB. 58 Collecte Dankgebed *ELB. 387: 1, 2 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 13 september Mededelingen Ps. 100: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 NB Wet ELB. 461 Gebed Kinderen zingen Afscheid KND Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 - 15 Ps. 73: 9 NB Tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 Verkondiging ELB. 58 Collecte Dankgebed *ELB. 387: 1, 2 *Zegen * Staande

7 Ps. 100: 1, 4 Juich, aarde, juicht alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

8 Ps. 100: 1, 4 Want goedertieren is de HEER; Zijn goedheid eindigt nimmermeer; Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht Tot in het laatste nageslacht.

9 Liturgie zondag 13 september Mededelingen Ps. 100: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 NB Wet ELB. 461 Gebed Kinderen zingen Afscheid KND Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 - 15 Ps. 73: 9 NB Tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 Verkondiging ELB. 58 Collecte Dankgebed *ELB. 387: 1, 2 *Zegen * Staande

10 Liturgie zondag 13 september Mededelingen Ps. 100: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 NB Wet ELB. 461 Gebed Kinderen zingen Afscheid KND Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 - 15 Ps. 73: 9 NB Tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 Verkondiging ELB. 58 Collecte Dankgebed *ELB. 387: 1, 2 *Zegen * Staande

11 Ps. 84: 1 NB Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet.

12 Liturgie zondag 13 september Mededelingen Ps. 100: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 NB Wet ELB. 461 Gebed Kinderen zingen Afscheid KND Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 - 15 Ps. 73: 9 NB Tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 Verkondiging ELB. 58 Collecte Dankgebed *ELB. 387: 1, 2 *Zegen * Staande

13 De Tien Woorden. Ken je de Tien Woorden, Gods geboden; één tot tien? Zeg eens, hoe klinken die dan? Weet jij dat misschien? Luister goed naar God de Heer Hij gaf je de vrijheid weer. Hij redde uit Egypteland Door Zijn eigen, sterke hand.

14 De Tien Woorden. Luister dus goed naar Zijn gebod Hier tien woorden van onze God: De eerste: dien de Heer alleen Zoals Hij, is er maar Één. Twee: dat is de dienst aan Hem maak geen beelden, hoor Zijn Stem. Drie: Eerbied voor de Naam van God Dat je met die Naam niet spot.

15 De Tien Woorden. Vier: Rusten van zes dagen werk Op zondag samen naar de kerk. Vijf: wie staan er boven mij? Papa, mama, en nog een hele rij. Zes: ik doe een ander veel verdriet Als ik zeg: ik wil jou niet. Altijd trouw zijn aan elkaar: Zeven zegt : ja, doe dat maar.

16 De Tien Woorden. Wat niet is in jouw bezit -acht zegt: Neem dat niet, stelen is slecht. Negen: zeg toch niet zomaar Lelijke dingen van elkaar. Tien: heeft een ander meer dan jij? Wees dan niet jaloers, maar blij. Passen tien woorden in één zin? De liefde, daar zit alles in!

17 Liturgie zondag 13 september Mededelingen Ps. 100: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 NB Wet ELB. 461 Gebed Kinderen zingen Afscheid KND Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 - 15 Ps. 73: 9 NB Tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 Verkondiging ELB. 58 Collecte Dankgebed *ELB. 387: 1, 2 *Zegen * Staande

18 ELB. 461

19 Evangelische Liedbundel 461 ELB. 461

20

21 Evangelische Liedbundel 461 ELB. 461

22

23 Evangelische Liedbundel 461 ELB. 461

24

25

26 Liturgie zondag 13 september Mededelingen Ps. 100: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 NB Wet ELB. 461 Gebed Kinderen zingen Afscheid KND Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 - 15 Ps. 73: 9 NB Tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 Verkondiging ELB. 58 Collecte Dankgebed *ELB. 387: 1, 2 *Zegen * Staande

27 Liturgie zondag 13 september Mededelingen Ps. 100: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 NB Wet ELB. 461 Gebed Kinderen zingen Afscheid KND Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 - 15 Ps. 73: 9 NB Tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 Verkondiging ELB. 58 Collecte Dankgebed *ELB. 387: 1, 2 *Zegen * Staande

28 ’Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in mijn hand’, zegt de HEER. ’Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maak Ik jou een vat tot mijn eer’. Kneed mij, Here God, ook als het soms wel eens pijn doet. Kneed mij, Here God, U weet precies hoe ik zijn moet.

29 ’Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben ik in uw handen, o Heer. ’Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maakt U mij een vat tot uw eer. Kneed mij, Here God, ’k wil mij opnieuw aan U geven. Kneed mij, Here God, U maakt iets moois van mijn leven.

30 Sta 's even op, als je Jezus liefhebt, sta 's even op, als je van Hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van Hem houdt. Klap eens in je hand, als je Jezus liefhebt, klap eens in je hand, als je van Hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van Hem houdt.

31 © Universal Songs (met toestemming van CCLicentie) Draai eens even rond, als je Jezus liefhebt, draai eens even rond, als je van Hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van Hem houdt. Spring eens in de lucht, als je Jezus liefhebt, spring eens in de lucht als je van Hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van Hem houdt.

32 © Universal Songs (met toestemming van CCLicentie) Ga eens even zitten, als je Jezus liefhebt, ga eens even zitten, als je van Hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van Hem houdt.

33 Liturgie zondag 13 september Mededelingen Ps. 100: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 NB Wet ELB. 461 Gebed Kinderen zingen Afscheid KND Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 - 15 Ps. 73: 9 NB Tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 Verkondiging ELB. 58 Collecte Dankgebed *ELB. 387: 1, 2 *Zegen * Staande

34 Liturgie zondag 13 september Mededelingen Ps. 100: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 NB Wet ELB. 461 Gebed Kinderen zingen Afscheid KND Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 - 15 Ps. 73: 9 NB Tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 Verkondiging ELB. 58 Collecte Dankgebed *ELB. 387: 1, 2 *Zegen * Staande

35 Salomo bidt om een wijs hart 1 Salomo ging huwelijksbanden aan met de farao, de koning van Egypte: hij nam de dochter van de farao tot vrouw en bracht haar in de stad van David, totdat hij de bouw van zijn huis, het huis van de HEERE en de muur rondom Jeruzalem had voltooid. 2 Alleen offerde het volk nog op de hoogten, want tot in die dagen was er nog geen huis voor de Naam van de HEERE gebouwd. 3 Salomo had de HEERE lief, door te wandelen overeenkomstig de verordeningen van zijn vader David.

36 Alleen bracht hij slachtoffers en reukoffers op de offerhoogten. 4 De koning ging naar Gibeon om daar te offeren, omdat de hoogte daar de belangrijkste was. Duizend brandoffers bracht Salomo op dat altaar. 5 In Gibeon verscheen de HEERE 's nachts aan Salomo in een droom, en God zei: Vraag wat Ik u geven zal. 6 Salomo zei: Ú hebt aan Uw dienaar David, mijn vader, grote goedertierenheid bewezen, zoals hij voor Uw aangezicht gewandeld heeft, in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij U.

37 En U hebt dit grote blijk van goedertierenheid aan hem bewezen dat U hem een zoon gaf die op zijn troon zit, zoals op deze dag. 7 Nu dan, HEERE, mijn God! Ú hebt Uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ík ben echter een jonge man: ik weet niet uit of in te gaan. 8 En Uw dienaar is te midden van Uw volk geplaatst, dat U verkozen hebt, een groot volk, dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden.

38 9 Geef dan Uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over Uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, want wie zou over dit machtige volk van U kunnen rechtspreken? 10 Het was goed in de ogen van de Heere, dat Salomo dit gevraagd had. 11 God zei tegen hem: Omdat u hierom gevraagd hebt, en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf; omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd,

39 maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf om naar rechtszaken te kunnen luisteren, 12 zie, daarom doe Ik overeenkomstig uw woorden: zie, Ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke er vóór u niet geweest is, en uws gelijke na u niet zal opstaan. 13 En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef Ik u: zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen uws gelijke zal zijn, al uw dagen. 14 En als u in Mijn wegen gaat door Mijn verordeningen en Mijn geboden in acht te nemen,

40 zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal Ik uw dagen verlengen. 15 Toen werd Salomo wakker, en zie, het was een droom. En hij kwam in Jeruzalem, en stond voor de ark van het verbond van de Heere, bracht brandoffers, bereidde dankoffers en richtte een maaltijd aan voor al zijn dienaren.

41 Liturgie zondag 13 september Mededelingen Ps. 100: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 NB Wet ELB. 461 Gebed Kinderen zingen Afscheid KND Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 - 15 Ps. 73: 9 NB Tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 Verkondiging ELB. 58 Collecte Dankgebed *ELB. 387: 1, 2 *Zegen * Staande

42 Ps. 73: 9 NB Nu blijf ik bij U voor altijd, God die mij troost, die bij mij zijt, mijn twijfel stilt en mijn verlangen, die mij in liefde houdt omvangen. Gij neemt mij bij de rechterhand, Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, uw wijsheid is het die mij leidt en eenmaal kroont met heerlijkheid.

43 Liturgie zondag 13 september Mededelingen Ps. 100: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 NB Wet ELB. 461 Gebed Kinderen zingen Afscheid KND Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 - 15 Ps. 73: 9 NB Tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 Verkondiging ELB. 58 Collecte Dankgebed *ELB. 387: 1, 2 *Zegen * Staande

44 Liturgie zondag 13 september Mededelingen Ps. 100: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 NB Wet ELB. 461 Gebed Kinderen zingen Afscheid KND Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 - 15 Ps. 73: 9 NB Tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 Verkondiging ELB. 58 Collecte Dankgebed *ELB. 387: 1, 2 *Zegen * Staande

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Verkondiging Schriftlezing en tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 >>> ELB. 58 Ik wens… de goede wens!

54 Liturgie zondag 13 september Mededelingen Ps. 100: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 NB Wet ELB. 461 Gebed Kinderen zingen Afscheid KND Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 - 15 Ps. 73: 9 NB Tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 Verkondiging ELB. 58 Collecte Dankgebed *ELB. 387: 1, 2 *Zegen * Staande

55 ELB. 58 Zoek eerst het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid. En dit alles krijgt u bovendien, hallelu haleluja. Halleluja, halleluja, ) halleluja, halleluja. ) 4x

56 ELB. 58 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord. dat door de Heer gesproken word, halleluja. Halleluja, halleluja, ) halleluja, halleluja. ) 4x

57 ELB. 58 Bid en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult hem zien. Klopt en de deur zal voor u open gaan haleluja. Halleluja, halleluja, ) halleluja, halleluja. ) 4x

58 Liturgie zondag 13 september Mededelingen Ps. 100: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 NB Wet ELB. 461 Gebed Kinderen zingen Afscheid KND Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 - 15 Ps. 73: 9 NB Tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 Verkondiging ELB. 58 Collecte Dankgebed *ELB. 387: 1, 2 *Zegen * Staande

59 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kerkelijke kassen Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

60 Noodhulp Vluchtelingen Collecte 20 september

61 Soms is een enkel beeld genoeg om te beseffen dat er iets moet gebeuren. Een overvol vluchtelingenkamp in het Midden- Oosten. Een stroom vluchtelingen op een Europese snelweg. We kunnen niet langer om vluchtelingen heen. Hun wanhoop, uitputting en radeloosheid vragen om actie.

62 Daarom hebben vijf (kerkelijke) organisaties de handen ineen geslagen en een noodhulpfonds opgericht. Het zijn Deputaten diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken, Project 10 27 (het diaconale programma van de GZB), Verre Naasten en Stichting Hulp Oost Europa.

63 Het noodhulpfonds helpt kerkelijke gemeenten die opvang en hulp bieden aan vluchtelingen. Het gaat om opvang en/of hulp: - In de eigen regio van de vluchteling. Partnerkerken van de GZB in Syrië en Libanon vangen vluchtelingen op die in hun eigen land op de vlucht zijn of in een vluchtelingenkamp verblijven en bieden hen voeding, medicijnen en onderwijs. - Onderweg in Europa. Partnerkerken van de betrokken organisaties bieden passerende vluchtelingen tijdelijk onderdak of helpen hen met ‘bad en brood’. - In Nederland. Vluchtelingen die in Nederland aankomen worden ondergebracht in opvangcentra van de overheid. Via GZB-partner Stichting Gave staan kerkelijke gemeenten voor deze vluchtelingen klaar.

64 Natuurlijk vragen we ook uw gebed voor de vluchtelingen en de gemeenten die in de genoemde regio’s klaar staan om hulp te bieden.

65 Liturgie zondag 13 september Mededelingen Ps. 100: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 NB Wet ELB. 461 Gebed Kinderen zingen Afscheid KND Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 - 15 Ps. 73: 9 NB Tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 Verkondiging ELB. 58 Collecte Dankgebed *ELB. 387: 1, 2 *Zegen * Staande

66 Liturgie zondag 13 september Mededelingen Ps. 100: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 NB Wet ELB. 461 Gebed Kinderen zingen Afscheid KND Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 - 15 Ps. 73: 9 NB Tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 Verkondiging ELB. 58 Collecte Dankgebed *ELB. 387: 1, 2 *Zegen * Staande

67 ELB. 387: 1, 2 Laat mij zijn een instrument Heer, in uw hand, en gebruik mij waar Gij wilt, dat ik U dienen zal. Geef mij een open hart, dat 't stilste schreien hoort, en laat mij helpen, waar 't leven zo zwaar schijnt te zijn. Laat mij steeds wijzen, Heer, naar uw genadetroon. Hulp, troost en plaats is daar, bereid door uwe Zoon.

68 ELB. 387: 1, 2 Laat mij zijn een brandend licht, stralend door U, schijnend in de duisternis waarin zovelen gaan; dat 'k altijd spreken zal over uw liefdedaad, en uw vergeving die zondaren op doet staan. Geef dat ik anderen brengen mag aan uw voet en maak mij zelf bereid mijn weg met U te gaan.

69 Liturgie zondag 13 september Mededelingen Ps. 100: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 84: 1 NB Wet ELB. 461 Gebed Kinderen zingen Afscheid KND Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 - 15 Ps. 73: 9 NB Tekst: 1 Koningen 3: 1 - 15 Verkondiging ELB. 58 Collecte Dankgebed *ELB. 387: 1, 2 *Zegen * Staande

70 Volgende week zondag hoopt Ds. A. G. M. Weststrate in de morgendienst en Ds. P. J. Trimp in de middagdienst voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema voor de dienst is: Ik wens… de goede."

Verwante presentaties


Ads door Google