De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AV LOP/SO Gent WELKOM Gelijke Onderwijskansen Lokaal Overlegplatform Gent Secundair onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AV LOP/SO Gent WELKOM Gelijke Onderwijskansen Lokaal Overlegplatform Gent Secundair onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 AV LOP/SO Gent WELKOM Gelijke Onderwijskansen Lokaal Overlegplatform Gent Secundair onderwijs

2 AV LOP/SO Gent Agenda Goedkeuring verslag 3 juni 2008 Relatieve aanwezigheid en GOK-cijfers Beleidsplan 2008-2011 Vlaamse scholierenkoepel Gent Stad in werking: ambassadeurs Mededelingen LOP-werking Nulmeting spijbelen SO Steunpunt LP/LR Verslag van de Focus- en Werkgroepen Eindejaarsreceptie

3 Goedkeuring verslag AV 3 juni 2008 AV LOP/SO Gent

4 RA Taak van het LOP Voorrangsperioden niet-GOK-lln Telling 1 e graad – indicatorleerlingen Indicatoren: –Trekkende bevolking –Moeder geen diploma sec. onderwijs –Tijdelijk of permanent buiten gezin –Recht op schooltoelagen –Thuistaal <> onderwijstaal

5 AV LOP/SO Gent RA Lln 1 e gr7084 Indicatorlln3021 Gemiddelde RA42,60% Voorrang niet-GOK52,60% 18 vestigingsplaatsen fiat Gent: geen scholen geven voorrang

6 AV LOP/SO Gent Beleidsplan LOP Opbouw: Strategische D – Operationele D - acties SD : 3 decretale doelstellingen –Het LOP realiseert optimale leer- en ontwikkelingskansen voor elk kind –Het LOP vermijdt uitsluiting, segregatie en discriminatie in het onderwijs –Het LOP bevordert de sociale cohesie

7 AV LOP/SO Gent Beleidsplan LOP Het LOP realiseert optimale leer- en ontwikkelingskansen voor elk kind - afspraken inzake de opvang, het aanbod en de toeleiding van leerlingen naar OKAN - aandacht voor goede communicatie met ouders - ouderbetrokkenheid bij het LOP stimuleren - leerlingenparticipatie bij het LOP stimuleren - het LOP is actief betrokken bij het flankerend onderwijsbeleid

8 AV LOP/SO Gent Beleidsplan LOP Het LOP vermijdt uitsluiting, segregatie en discriminatie in het onderwijs - voeren van een correct en transparant inschrijvings- beleid - ondersteunen van scholen met kinderen uit gezinnen in precaire omstandigheden - bekendmaken en promoten van schooltoelagen bij de zeer moeilijk bereikbare doelgroep - ouders en scholen sensibiliseren over kosten in onderwijs en kostenbeheersing voor kansarme ouders

9 AV LOP/SO Gent Beleidsplan LOP Het LOP bevordert de sociale cohesie - instrument ontwikkelen voor welzijnspartners bij begeleiding van ouders/leerling - allochtone ouderbetrokkenheid stimuleren - ondersteuning voor doelgroepenwerkingen in het LOP

10 AV LOP/SO Gent Beleidsplan LOP Opmerkingen -Leerlingenparticipatie toevoegen (OD4) -OD1 1.4 schrappen ‘pedagogisch’ -AV betrekken bij beslissingen -LOP informeren over concrete en praktische modaliteiten, vb. fonds voor scholen met precaire gezinnen - OA: op website gegevens van OA samen - …

11 AV LOP/SO Gent Beleidsplan LOP Akkoord AV LOP = -Breed gedragen door alle participanten -Engagement en loyaliteit van alle participanten - Medewerking, inspanningen, ondersteuning, … om plan uit te voeren

12 AV LOP/SO Gent Vlaamse Scholierenkoepel Leerlingenparticipatie in het LOP/SO Gent Chris Cnop – begeleider diversiteit VSK

13 AV LOP/SO Gent Gent, stad in werking LaTent TaLent zoekt ambassadeurs (m/v)! Tineke Cartreul

14 AV LOP/SO Gent Mededelingen LOP Experimenteerartikel -Kampeertoestanden -Dubbele inschrijvingen Scholen: -Sint-Gregorius BuSO -1 ASO-school ‘ontwerpfase’ Aanpak > Focusgroep BuSO

15 AV LOP/SO Gent Mededelingen LOP Focusgroep BuSO -heractiveren -voorzitterschap: duobaan onderwijs/welzijn Agenda: -aanmeldingsprocedure Sint-Gregorius BuSO -profilering Sint-Gregorius/Sint-Jozef - leerlingenstromen van BuSO naar deeltijds (PAL) FG BuSO : dinsdag 27 januari 9.30u PAL : dinsdag 20 januari 9u

16 AV LOP/SO Gent Mededelingen LOP Inschrijvingsperiodes 2009-2010 -17 scholen tekort (1/3) -Vraag van ouders -Vraag van verenigingen - Vraag van CLB-medewerkers DRINGEND! - datum broers en zussen (verplicht!) en max 6 weken - datum start reguliere inschrijvingsperiode

17 AV LOP/SO Gent Budgetten LOP - Budget 2008 4269 € (56 sch) - Budget 2008 uitgaven 471 € - Vastleggingen op budget 2008 - 3300 € uitgeven in 2009 - Rest gemeenschappelijke pot 498 € 500,00tool leerplicht/leerrecht 1000,00afrekening 2008 kopies en drukwerk 500,00lijst netwerk schooltoelagen 250,00FG allochtone ouderbetrokkenheid 400,00vergaderkosten AV 500,00oudertevredenheidsonderzoek 150,00Werkgroep ouders LOP

18 VRINT in de ruime omgeving - experiment: uitbreiding VRINT - Gentse scholengemeenschappen en –groepen - 9 nieuwe scholen uit Melle, Merelbeke, Zelzate, Evergem - aanpassing tegen schooljaar 2008-2009 (juli 08) - systematisch doorgeven (geen overzichten) - wijzigingen 2009-2010 doorgeven aub! AV LOP/SO Gent

19 Steunpunt LP/LR Nulmeting spijbelen secundair onderwijs LOP/SO Gent Anja De Rouck

20 AV LOP/SO Gent Werkgroep Schooltoelagen Begin 2009: sociale kaart schooltoelagen S-team: opgeroepen door 3 scholen Sensibiliseringscampagne: –10.000 lln basisonderwijs

21 Werkgroep precaire leefomstandigheden Start steunfonds: Schoolparticipatiefonds Kosten die ‘buiten het kosteloos leerplichtonderwijs vallen’ toezicht voor en na schooluren (basis) maaltijden materiaal, boeken, kledij, … (sec) AV LOP/SO Gent

22 Werkgroep ouders LOP (WOL) 18/11/08 ’10 op 10 voor ouders’ met 100 deelnemers, 80 ouders 4/12/08 eerste vergadering van de WOL met 10 ouders (groepje 15 ouders) 17/02/08 om 20u AV LOP/SO Gent

23 WG Kansen Focus op kosten in onderwijs Dank voor kandidaturen 25/11/08 ‘SOS. Kosten op school’ op bezoek in WG over de ‘7 stapstenen voor goedkoop en goed onderwijs’ >> scholen LOP/SO Gent krijgen gratis ondersteuning bij het voeren van een kostenbeleid AV LOP/SO Gent

24 Focusgroep Ouderbetrokkenheid Focus op allochtone ouderbetrokkenheid Basisinformatiepakket samengesteld tbv allochtone verenigingen 3/12/08 infonamiddag voor de Ghanese vereniging in Gent AV LOP/SO Gent

25 Focus- en Werkgroepen - FG OKAN - FG Allochtone ouderbetrokkenheid - FG LP/LR - FG Bemiddeling en inschrijvingsrecht - WG Schooltoelagen - WG Kansen - WG Precaire omstandigheden - FG BuSO herstart!

26 AV LOP/SO Gent De PLUIM - nominatie De Tinten vzw: ondersteuning van vluchtelingen met of zonder papieren, o.a. kledij, voedselpakketten, … -SMS naar 3507 AVS De Pluim 2 -Mail naar depluim@avs.bedepluim@avs.be -Tot 12 december 12u -www.detinten.be

27 AV LOP/SO Gent WELKOM OP DE EINDEJAARSRECEPTIE


Download ppt "AV LOP/SO Gent WELKOM Gelijke Onderwijskansen Lokaal Overlegplatform Gent Secundair onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google