De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.steunpuntSSL.be Inschrijvingsrecht en (de)segregatie Het nieuwe inschrijvingsdecreet: hoe kunnen voorbehouden plaatsen werkelijk tot sociale mix leiden?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.steunpuntSSL.be Inschrijvingsrecht en (de)segregatie Het nieuwe inschrijvingsdecreet: hoe kunnen voorbehouden plaatsen werkelijk tot sociale mix leiden?"— Transcript van de presentatie:

1 www.steunpuntSSL.be Inschrijvingsrecht en (de)segregatie Het nieuwe inschrijvingsdecreet: hoe kunnen voorbehouden plaatsen werkelijk tot sociale mix leiden? mayke.vandeputte@kuleuven.be

2 Mogelijke voorrang per type school (tot 31/08/12) Kansarme lln- compositie Afspiegelings- school Kansrijke lln- compositie Minstens 10% kansarme lln meer t.o.v. omgeving Gelijk aandeel kansarme lln t.o.v. omgeving Minstens 10% kansarme lln minder t.o.v. omgeving Geen voorrangXXX OF voorrang kansarme lln XXX OF voorrang kansrijke lln X 16 november 2012Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’2

3 Overzicht van de bevraagde cases (10 scholen) Slaagt de school er in haar samenstelling te beïnvloeden? Voorrang kansarme leerlingen Voorrang kansrijke leerlingen AntwerpenJa21 Nee11 GentJa11 Nee21 16 november 2012Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’3

4 SUCCESFACTOREN Zal het vooropstellen van cijfermatige verhoudingen tussen kansrijke en kansarme leerlingen een voldoende waarborg zijn voor een succesvolle implementatie van het inschrijvingsbeleid? 16 november 2012Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’4

5 Segregatie vermijden: elke school werkt mee Tot 1 sept 2012: inlassen voorrangsperiode GOK of niet-GOK vrijblijvend Vanaf 1 sept 2012: nieuw inschrijvingsdecreet met ‘dubbele contingentering’ – Binnen LOP-gebied Versterking autonomie lokale ‘stakeholders’ onderwijs Draagvlak desegregatie nodig Beleidvoerend vermogen LOP(-partners) belangrijk – Buiten LOP-gebied Dubbele contingentering geen verplichting DUS: vrijblijvendheid slechts gedeeltelijk weggenomen Inschrijvingsdecreet realiseert tot op zekere hoogte een ‘level playing field’ 16 november 2012Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’5

6 Het aanbod van de school richt zich tot álle ouders Verschillende groepen ouders hebben verschillende vragen en noden: – Buitenschoolse opvang – Oudercontact – Voeding – … Overwegend gericht op een bepaalde groep => onbekendheid bij de andere groep => heroriënteren 16 november 2012Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’6

7 De school doet extra inspanningen om een specifiek doelpubliek aan te trekken Inspanning school d.m.v. voorbehouden plaatsen – “Elk kind is hier welkom” Assumptie: doelgroep komt ‘vanzelf’ naar school – Mond-tot-mondreclame – Informatiekanalen lokale doelgroeporganisaties Resultaat: school blijft onbekend bij doelgroep Beter: school maakt haar aanbod op een actieve en gerichte manier bekend bij doelgroep Onwennig => scholen aanmoedigen en ondersteunen om zich te (her)profileren 16 november 2012Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’7

8 De school sensibiliseert kansarme ouders Kansarme ouders hebben weinig kennis over het onderwijssysteem – Inschrijvingsdata – Voorrangsperioden / contingenten – Indicatoren onderwijskansarmoede Ouderlijk keuzerecht versterken – Informeren, sensibiliseren Contingenten ‘actief’ inzetten: niet alleen kwantitatief maar geflankeerd door kwalitatieve maatregelen 16 november 2012Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’8

9 De school waakt actief over de samenstelling van haar leerlingenpopulatie De school draait niet alleen om onderwijs – Ouders zijn voor hun kind en voor zichzelf op zoek naar sociale contacten van vergelijkbare afkomst – Heterogeen publiek werkt drempelverlagend Als de ‘overslag’ dreigt … – Belang van monitoring: preventieve desegregatiemaatregelen hebben een hoger rendement De trend doen keren … – Bijsturen dank zij ervaring uit verleden – Innovatieve en creatieve oplossingen Segregatie ‘beter voorkomen dan genezen’ 16 november 2012Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’9

10 Valkuilen voorkomen Herprofileren? Ja, maar … – Enkel kansarme segregatie wordt als probleem gepercipieerd – Scholen met concentratie kansarme lln benadrukken onderwijskwaliteit Vrees om eigen schoolpubliek te verdrukken – ‘Overslag’ vermijden: hoe sneeuwbaleffect tijdig stoppen? – Segregatie binnen de school ‘Zebra-school’ 16 november 2012Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’10

11 Beleidsaanbevelingen Draagvlak creëren – Aan aanbodzijde: onderwijspartners – Aan vraagzijde: ouders / publieke opinie – Maatschappelijk debat over onderwijsprestaties en/of over sociale cohesie? ‘Kleur’ van een school als proxy voor onderwijskwaliteit? – Op zoek gaan naar andere proxy’s Publieke opinie overtuigen van belang sociale cohesie Beleidvoerend vermogen van scholen en LOP’s verhogen LOP’s ondersteunen met o.m. monitoringinstrumenten Scholen ondersteunen met concrete instrumenten – Hoe onbekendheid wegnemen bij ‘andere groep’? Scholen leren noden ‘andere ouders/leerlingen’ kennen Ouders leren troeven ‘andere scholen’ kennen 16 november 2012Colloquium ‘Tien jaar GOK-decreet’11


Download ppt "Www.steunpuntSSL.be Inschrijvingsrecht en (de)segregatie Het nieuwe inschrijvingsdecreet: hoe kunnen voorbehouden plaatsen werkelijk tot sociale mix leiden?"

Verwante presentaties


Ads door Google