De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decreet inschrijvingsrecht Infosessie LOP/SO Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decreet inschrijvingsrecht Infosessie LOP/SO Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Decreet inschrijvingsrecht Infosessie LOP/SO Gent

2 Inschrijvingsrecht Decreet regelt voor het eerst de inschrijvingen voor schooljaar 2013 – 2014 ( vinden plaats in de loop van schooljaar 2012 – 2013 ) Decreet regelt niet de inschrijvingen voor schooljaar 2012 – 2013 ( vinden plaats in de loop van schooljaar 2011 – 2012 )

3 Uitgangspunten 1.Realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen en dit voor het basisonderwijs, voor zover mogelijk, in een school in hun buurt 2.Vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie 3.Bevorderen van sociale mix en cohesie 4.Voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad daarnaast ook de bescherming van de gelijke onderwijs- en inschrijvingskansen van Nederlandstaligen en het behoud van het Nederlandstalig karakter van het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs.

4 II. Recht op inschrijving

5 Centraal beginsel Recht op inschrijving in school/vpl van keuze

6 Pedagogisch project en schoolreglement Schriftelijk of elektronisch aanbieden Toelichting geven op vraag van ouders Papieren versie op verzoek => Inschrijving na ondertekening voor akkoord Bij wijziging Ten vroegste uitwerking in volgend schooljaar Ouders informeren (schriftelijk of elektronisch) Toelichting geven op vraag van ouders Indien ouders niet akkoord, inschrijving ten einde op 31/08

7 Start inschrijvingen Start inschrijvingen (1) Secundair onderwijs ­ BuSO + 1° jr gewoon SO: 1 e schooldag maart voorgaande schooljaar (vs) ­ 2 e jr, 2° en 3° graad gewoon SO, DBSO en leertijd: 1 e schooldag na paasvakantie vs

8 Start inschrijvingen Start inschrijvingen (2) Scholen maken start inschrijvingen bekend via LOP Uitzondering op startdatum LOP-regio Voorrang broers en zussen, personeel en campus ­ SO: kan starten 1 e schooldag na kerstvakantie vs Mits geen enkele leerling geweigerd wordt!

9 III. Weigeren

10 Weigeringsgronden Toelatings-, overgangs-, instapvoorwaarden BaO: moet SO: kan => school mag lln ook inschrijven als vrije ll maar moet niet: indien ze dit niet doet, moet ze lln wel officieel weigeren ! Alternerend naar school gaan Capaciteit Tucht, voor voorgaand, voorgaand schooljaar en lopend schooljaar ( ook in scholen met doorlopende inschrijving ) Draagkracht (BuSO), lln blijft in school tijdens procedure Elders in de loop van het schooljaar definitief uitgesloten (na afspraken LOP)

11 Capaciteit (1) Capaciteit = totaal aantal lln dat schoolbestuur als maximaal aantal lln ziet Schoolbestuur moet capaciteiten bepalen voorafgaand aan inschrijving & meedelen aan LOP: Gewoon SO Moet: eerste jaar: school, vestigingsplaats, structuuronderdeel of combinatie Kan: tweede jaar en andere graden BuSO Moet: school, vestigingsplaats, opleidingsvorm, type, structuuronderdeel of combinatie, of pedagogische eenheid DBSO en leertijd Kan: centrum, vestigingsplaats of structuuronderdeel of de combinatie.

12 Capaciteit (2) Opvullen vrije plaatsen Volgorde inschrijvingsregister (IR) tot vijfde schooldag oktober Met respect voor contingenten Capaciteitsverhoging Goedkeuring LOP Volgorde IR tot vijfde schooldag oktober Met respect voor contingenten

13 Capaciteit: overcapaciteit (3) Mag (moet niet) in overtal gaan: Geplaatst JR, CBJ, (semi-)internen, residentiële voorz. Terug naar BuSO na GON (voorgaand of lopende schooljaar) Indien slechts één van twee brussen (vb. meerlingen) kan ingeschreven worden in zelfde niveau waarvoor cap. bepaald werd (1 e graad gewoon SO en BuSO)

14 Weigeringsprocedure 1.Opgelegd model van inschrijvingsregister (per bepaalde capaciteit) elektronisch model via softwareboeren 2.Schriftelijk meedelen met opgelegd model attest van niet gerealiseerde inschrijving : - Binnen vier kalenderdagen - Aangetekend of met afgiftebewijs aan ouders - Volgens afspraak aan LOP-voorzitter ! Afspraak = Emiel Bogemans LOP/SO Gent Kortrijksesteenweg 753, 9000 Gent

15 IV. Voorrang

16 Voorrangsgroepen: wie (1) BaO, 1 e jaar SO, BuSO 1.Broers en zussen 2.Kinderen van personeel 3.Kinderen van ouders die het Nederlands in voldoende mate machtig zijn (BHG) 4.Campus (BaO => SO) in LOP (meerderheden) 5.(N)IND (ook al rekening mee gehouden in vorige groepen) BuSO mag

17 Voorrangsgroepen: wie (2) 2 e jaar, 2 e & 3 e gr gewoon SO, DBSO en leertijd 1.Kinderen van ouders die het Nederlands in voldoende mate machtig zijn (BHG)

18 Voorrangsgroepen (N)IND IND Schooltoelage (of beperkt inkomen) - en/of – Buiten het eigen gezinsverband bijzondere - en/of - jeugdbijstand, m.u.v. internaten - en/of – Trekkende bevolking (woonwagenbewoner, kermis, schipper, …) - en/of – Lage opleiding moeder (de moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs) => TNN geen voorrangsindicator meer!

19 Voorrangsperioden Volgorde ligt vast Samen nemen => geen weigering op basis van capaciteit !! Minimumduur van een voorrangsperiode: 2 weken – geen maximumduur (uitz KiP) Afspraken binnen een LOP Bekendmaking van de afspraken door het LOP

20 Voorrang (N)IND Hoe inschrijven ? Streven naar een evenredige verdeling dubbele contingentering (DC) door middel van dubbele contingentering (DC) - uitgestelde inschrijving - gerealiseerde inschrijving - niet-gerealiseerde inschrijving

21 V. Aanmelden

22 Algemeen (1) Wat? Aanmelden = kenbaar maken intentie tot inschrijving in één of meerdere scholen of vestigingsplaatsen waarbij een volgorde van keuze wordt aangegeven Wie? BuSO, 1 e jaar SO Waarom? ­ Optimaliseren inschrijvingsproces ­ Streven naar evenredige verdeling

23 Algemeen (2) LOP: goedkeuring dubbele meerderheid Vlaamse Regering ­ Kan verplichten bij dreigend capaciteitsprobleem (Gent, BHG & Antwerpen (BaO) verplicht) uitgez BuBaO ­ Kan middelen voorzien Start AP ­ Ten vroegste eerste schooldag na de Kerstvakantie vs

24 Ordening a) Voorrangsgroepen: prioritaire ordening 1.Brussen 2.Personeel 3.(Nederlands machtig in Brussel) 4.Campus van BaO naar SO (LOP/kan) b) Overige lln: adhv ordeningscriteria

25 Ordeningscriteria 1 e jaar SO & BuSO Keuze één of combinatie van: 1.Chronologie via telefoon, comp, … geen fysieke aanmelding 2.Toeval (enkel in combinatie) 3.Keuzevolgorde (enkel in combinatie)

26 Goedkeuring aanmeldingsprocedure Toetsing concrete procedure aan uitgangspunten inschrijvingsrecht Taak van de CLR Op basis van dossier (middel tot aanmelden, keuze voor de criteria, toeleiding ouders… 10 elementen) FORMAT! Tijdspad (uiterlijk 1 okt voorgaand schooljaar dossier indienen) Negatief besluit CLR Aangepast voorstel indienen bij CLR Procedure bij Vlaamse Regering

27 Bronnen Decreet inschrijvingsrecht Zie www.vlaamsparlement.bewww.vlaamsparlement.be en Edulex docid=14289#308220 Codex Secundair

28 AV LOP/SO Gent Opdrachten LOP (FG IR) Tijdslijn: –dec-jan 11-12: informeren –februari 12: standpunten achterban –maa-april-mei 12: plan krijgt vorm –mei – aug 12: voorstel aan Voorzetgroep –sept 12: voorstel aan AV met goedkeuring –eind sept 12: voorstel aanmeldingsperiodes aan CLR –okt 12 - jan 13: communicatie belangheb –begin februari 13 start Inschrijvingen 13-14


Download ppt "Decreet inschrijvingsrecht Infosessie LOP/SO Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google