De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AV LOP/SO Gent WELKOM Gelijke Onderwijskansen Lokaal Overlegplatform Gent Secundair onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AV LOP/SO Gent WELKOM Gelijke Onderwijskansen Lokaal Overlegplatform Gent Secundair onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 AV LOP/SO Gent WELKOM Gelijke Onderwijskansen Lokaal Overlegplatform Gent Secundair onderwijs

2 AV LOP/SO Gent Agenda Goedkeuring verslag 9 december 2008 VRINT: goedkeuring afspraken Inschrijvingsrecht: Bemiddelingscel – CLR Verslag van de Focus- en Werkgroepen Vlaamse scholierenkoepel Gent Stad in werking: ambassadeurs AGORA: signalenrondes en studiedag Tutoringproject De Katrol Gent De Zuidpoort Mededelingen LOP-werking Eindeschooljaarsreceptie

3 Goedkeuring verslag AV 9 december 2008 AV LOP/SO Gent

4 VRINT Afspraken VRINT

5 AV LOP/SO Gent Inschrijvingsrecht Bemiddelingscel –Elders uitgesloten 4 lln –Draagkracht (enkel met advies BuSO) 1 lln Profiel: 1 H, 3 BSO / 4 allochtone lln Motivering: één weigeringsgrond inroepen

6 AV LOP/SO Gent CLR Aantal 8 –3 scholen van LOP/SO Gent –1 Gentse SG buiten LOP –4 buiten Gent (Wetteren, Deinze, Eeklo) Profiel lln: –allen na 1/2/09 –2 BuSO/ 4 BSO/ 1 TSO/ 1 1A –3 allochtone lln –Indieners: ouders, instelling, clb, … ondersteuning Inschrijvingen OK of ouders zien ervan af = intrekken klacht

7 AV LOP/SO Gent Focusgroep Leerrecht/leerplicht ZorgniveauOuders/llnSchool Dagelijkse werking Zorg en preventie- ve werking Herstel Ordemaatregel Tuchtmaatregel Definitieve uitsluiting x Inschrijving nieuwe school

8 AV LOP/SO Gent Focusgroep Leerplicht/leerrecht DEFINITIEVE UITSLUITING FICHE VOOR OUDERS/LEERLINGEN 1. Wat kunnen we als ouders doen wanneer ons kind definitief wordt uitgesloten? 2. Wanneer werd de leerling definitief uitgesloten? 3. Wat kan het CLB/de school voor ons doen? 4. Waar vinden we info over het CLB? 5. Wat zeggen we aan de nieuwe school? 6. Hoe moeten we beroep aantekenen tegen de genomen beslissing? 7. Kunnen we ons laten helpen door een externe persoon? 8. Wat kunnen we verwachten van de interne beroepscommissie?

9 AV LOP/SO Gent Focusgroep Leerplicht/leerrecht 3. Wat kan het CLB/de school voor ons doen? Helpen bij de keuze van een juiste studierichting Helpen bij de keuze van een nieuwe school VRINT checken voor een nieuwe school Eventueel helpen om een juiste begeleiding te vinden 5. Wat zeggen we aan de nieuwe school? In het kort wat zich heeft voorgedaan op de vorige school De zaken waarmee de leerling het moeilijk heeft De studieresultaten van de leerling De eventuele begeleiding die de leerling volgt/gevolgd heeft Onze verwachtingen ten opzichte van de nieuwe school Onze vorm van medewerking met de school

10 AV LOP/SO Gent Focusgroep Ouderbetrokkenheid

11 AV LOP/SO Gent Focusgroep OKAN -attesten Roma - doorstromingsgevens anderstalige nieuwkomers

12 Doorstroom naar reguliere richtingen (%)

13 Absolute doorstroom naar reguliere richtingen

14 Verdeling per onderwijsvorm en - niveau

15 WERKGROEP KANSEN Het Charter voor een goede communicatie met ouders in de praktijk 8 werkfiches voor dagelijks gebruik Hilde Moors en Marie-Paule Gavel

16 Met dank aan: De ouders van de Zuidpoort De ouders van De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen Ervaringsdeskundigen Collega’s en Interculturele bemiddelaars De focusgroep Ouderbetrokkenheid van het LOP De overleggroep Communicatie met ouders van het Vrij CLB Regio Gent

17 2007…. Alle Gentse scholen ondertekenen plechtig het Charter voor een goede communicatie met ouders Directies nemen het engagement om het Charter op school te bespreken en op zoek te gaan naar manieren om van de 8 aandachtspunten concreet werk te maken.

18 Het engagement is er, de goede wil is groot… We willen wel maar het lukt ons niet altijd bvb. - door schroom om een onderwerp te bespreken dat gevoelig ligt - hoe begin ik een gesprekje? - we hebben minder tijd dan we zouden willen - we durven ons niet inleven in de wereld van de ander…

19 Een eerste stap… Vaak blijkt de eerste stap de moeilijkste Een goed openingszinnetje helpt vaak een goed gesprek op gang Als je goed luistert naar elkaar komt het vervolg vanzelf

20 8 fiches met openingszinnetjes 1. Onze school zorgt ervoor dat ouders zich van bij het begin welkom voelen Algemeen Het is belangrijk dat de leerling, de ouders en de leerkracht een goed gevoel hebben van bij de inschrijving Werkpunten die helpen en tips - een aangename accommodatie en voldoende tijd -Inschrijvers die + door hun houding laten blijken dat mensen welkom zijn + zichzelf voorstellen + goed geïnformeerd zijn over het inschrijvingsrecht… …. - een directie die een hand komt geven Openingszinnetjes - Welkom, ik ben… - hoe is je naam? -wat kan ik voor u doen? -Hoe hebben jullie onze school leren kennen? -Willen jullie de school bezoeken? -Als jullie nog vragen hebben.. -  ……….

21 Nog openingszinnetjes… Wat willen jullie zeker nog weten? Ik vond het fijn met u kennis te maken Wij willen aan alle leerlingen de kans geven om aan alle activiteiten deel te nemen. De schoolkosten mogen geen probleem zijn. U mag steeds contact nemen met… Wenst u informatie over de schooltoelagen? Aan wie mogen/moeten we deze informatie op school doorgeven…? Hoe kunnen wij uw kind best helpen?  ….

22 En nog… Vergeet niet om de fijne dingen over een leerling te vertellen!

23 Een aanzet voor gedachtewissel op gang te brengen tijdens… Personeelsvergaderingen Als oefening voor studenten, leerkrachten, CLB-medewerkers… Als voorbereiding op (moeilijke) oudercontacten

24 Deze fiches zijn niet ‘af’ Mail nieuwe ‘openingszinnetjes’ naar mariepaule.gavel@vclbgent.be of hilde.moors@vclbgent.be mariepaule.gavel@vclbgent.be hilde.moors@vclbgent.be Jullie bijdrage wordt toegevoegd aan de fiches

25 Deze fiches kan u vinden op www.lop.be/lop/files/chartergentwerkfiches.doc Wij wensen u en de ouders fijne en vruchtbare gesprekken toe!

26 AV LOP/SO Gent Werkgroep Schooltoelagen S-team: opgeroepen door 4 scholen en beurs –blijft bestaan + 1700-mobiel Sociale kaart netwerk schooltoelagen Lessenpakket voor ICT dankzij IT-huis

27 Focusgroep BuSO Stand van zaken Visietekst Schooljaar 2009-2010: concreet voorstel Bezoeken BuSO – Centra L&W - POT – 3 BuSO-scholen – 2 Centra Leren en Werken – 3 POT-aanbieders AV LOP/SO Gent

28 Vlaamse Scholierenkoepel

29 AV LOP/SO Gent Gent, stad in werking LaTent TaLent heeft ambassadeurs (m/v) gevonden! Bedankt!!! Caroline De Baere

30 AGORA AV LOP/SO Gent

31 De Katrol Gent Tutoringproject in Gent (Arteveldehogeschool) Voorstelling Eerste oproep kandidaat-gezinnen Luk Vermeulen BMLIK, Partners tegen de miserie vzw

32 AV LOP/SO Gent De Zuidpoort Concretisering Charter: ‘Onze school erkent ook de ouder die niet zelf voor zijn of haar kind kan zorgen.’ Project: ‘Ouder, je bent het en blijft het!’ Sectornota Materiaal Sabine Burgelman

33 AV LOP/SO Gent Mededelingen LOP Inschrijvingsperiodes 2010-2011 -Eind juni 09 - datum broers en zussen (verplicht!) en max 6 weken (ten vroegste 1 september 2009) - datum voorrangsperiode GOK of niet-GOK (facultatief) - datum start reguliere inschrijvingsperiode - Direct online

34 AV LOP/SO Gent Mededelingen LOP Algemene vergaderingen 2009-2010 dinsdag 1 december 2009 om 14u donderdag 3 juni 2010 om 14u

35 AV LOP/SO Gent WELKOM OP DE EINDESCHOOLJAARS- RECEPTIE


Download ppt "AV LOP/SO Gent WELKOM Gelijke Onderwijskansen Lokaal Overlegplatform Gent Secundair onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google