De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokaal overlegplatform Gent Basisonderwijs algemene vergadering maandag, 12 juni 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokaal overlegplatform Gent Basisonderwijs algemene vergadering maandag, 12 juni 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Lokaal overlegplatform Gent Basisonderwijs algemene vergadering maandag, 12 juni 2006

2 agenda Welkom + goedkeuring van vorig verslag Voorstellen van het eerste deel van de evaluatie voorrangsperiodes Vastleggen van de voorrangsperiodes voor komende schooljaren ‘Toegevoegde waarde van kansarme/kansrijke scholen’ Varia Receptie

3 Evaluatie (deel 1) 78 % werkte mee aan de evaluatie LET OP ! –deel 2: terugbezorgen aan netbegeleider voor 8 september! (na afsluiten van de inschrijvingen)

4

5

6

7

8

9

10 ‘moeilijkheden’ Ouders begrijpen niet altijd de bedoeling. Vooral ouders met kinderen °2004 werden bereikt. Enkel grondgebied Gent is aangeschreven. Vraag naar definitieve regeling. ‘Verklaring op eer’ werd soms ‘misbruikt’. Doelgroep nog onvoldoende geïnformeerd.

11 Aandachtspunten Hoe kunnen we de doelgroep beter bereiken? Hoe kunnen scholen helpen bij het geven van informatie? Hoe kunnen we meer leerkrachten, directies en ouders overtuigen dat diversiteit een meerwaarde is?

12 voorrangsperiodes Voorstel 1 –Schooljaar 2007-2008 Broers en zussen: 15/01/07 – 9/02/07 GOK – niet-GOK: 12/02/07 – 30/03/07 Reguliere inschrijvingen vanaf 23/04/07 –Volgende schooljaren zelfde periode maar andere data

13 voorrangsperiodes Voorstel 2 – schooljaar 2007-2008 en volgende Broers en zussen: 10/01 t.e.m. 30/01 GOK – niet-GOK: 1/02 t.e.m. 15/03 Reguliere inschrijvingen vanaf 16/03 –Geen inschrijvingen op weekend, feestdag, lokale verlofdag of schoolvakantie (grote vakantie uitgezonderd)

14 voorrangsperiodes Resultaten bevraging directies 82 % nam deel resultaat

15 voorrangsperiodes Voorstel –De voorrangsperiodes voor inschrijvingen voor het schooljaar 2007-2008 en volgende zijn Broers en zussen: 10/01 t.e.m. 30/01 GOK – niet-GOK: 1/02 t.e.m. 15/03 Reguliere inschrijvingen vanaf 16/03 –Geen inschrijvingen op weekend, feestdag, lokale verlofdag of schoolvakantie (grote vakantie uitgezonderd)

16 Voorrangsperiode GOK – niet-GOK Voorstel: –Het percentage wordt voor het schooljaar 2007-2008 behouden op 49,8 % GOK-leerlingen in een vestigingsplaats. –We behouden dus de telling van het departement van 1/02/2005.

17 Toegevoegde waarde van kansarme/kansrijke scholen door dr. Jean Pierre Verhaeghe

18 Onderzoeksvraag Leren kinderen minder/even goed in scholen / klassen met veel kansarme leerlingen? Relevantie: Spreidingsbeleid vs. kwaliteitsverhoging Kunnen concentratiescholen even grote toegevoegde waarde realiseren?

19 Onderzoek kadert in… SiBO-onderzoek –SiBO = Schoolloopbanen in BaO Ontwikkeling van K3  L6 –binnen Steunpunt LOA Rapport over resultaten L1 –LOA-rapport 38 – hoofdstuk 6 –schooljaar 2003-2004

20 Wie en waarover SiBO – data 1e leerjaar Referentiesteekproef 1163757 + extra GOK-scholen 451262 Totaal 1615019 Scholen Lln. Toetsscores: Technisch lezen (DMT) Spelling (SVS) Wiskunde

21 Toegevoegde waarde kansarme & kansrijke scholen Toegevoegde waarde “Kansarme” en “kansrijke” scholen Verschillen in toegevoegde waarde tussen kansarme en kansrijke scholen

22 Toegevoegde waarde school sekse intr. mog.SES geb.mnd. beginniveauthuistaaletn.-cult. kind thuisschool

23 Toegevoegde waarde school sekse SES geb.mnd. beginniveauthuistaaletn.-cult. kind thuisschool

24 Toegevoegde waarde school sekse SES geb.mnd. beginniveauthuistaaletn.-cult. kind thuis klas

25 Toegevoegde waarde school sekse SES geb.mnd. beginniveauthuistaaletn.-cult. kind thuis leerjaar

26 Toegevoegde waarde van een school / klas / leerjaar = mate waarin gemiddelde prestatie (of: gemiddelde leerwinst) afwijkt van wat op grond van instroomkenmerken verwacht kon worden

27 Kansarm en kansrijk 4 schooltypes op basis van % lln. lage / modale / hoge SES % NL-taligen, % anderstaligen, % gemengd % Belgen, % West-Europees, % Turks – Maghrebijns, % andere

28 Kansarm en kansrijk Modale scholen (n = 106) 85 % NL-talig, vooral Belgen SES: 22 % laag, 60 % modaal, 18 % hoog 80 % van Vlaamse scholen BaO

29 Kansarm en kansrijk Kansarme scholen (n = 21) 60 % NL-talig, vooral Belgen SES: 45 % laag, 45 % modaal, < 10 % hoog 11 % van Vlaamse scholen BaO

30 Kansarm en kansrijk Zeer kansarme scholen (n = 25) 75 % TNN of gemengd, vooral allocht. SES: 75 % laag, 22 % modaal, < 3 % hoog 4 % van Vlaamse scholen BaO

31 Kansarm en kansrijk Eerder kansrijke scholen (n = 9) 80 % TNN of gemengd, vooral Belgen SES: 5 % laag, 55 % modaal, 40 % hoog 4 % van Vlaamse scholen BaO

32 WIS einde L1 Value added Kansarm - kansrijk en TW Vlaams gemidd.

33 WIS einde L1 Ruwe scores Kansarm - kansrijk Vlaams gemidd.

34 WIS einde L1 Value added Kansarm - kansrijk en TW Vlaams gemidd.

35 DMT einde L1 Value added Kansarm - kansrijk en TW Vlaams gemidd.

36 DMT einde L1 Ruwe scores Kansarm - kansrijk Vlaams gemidd.

37 SVS einde L1 Value added Kansarm - kansrijk en TW Vlaams gemidd.

38 SVS einde L1 Ruwe scores Kansarm - kansrijk Vlaams gemidd.

39 Individuele sociale achtergrond, heeft bovenop beginniveau –Nog een beperkte invloed –Effect wellicht cumulatief over jaren –Effect kan verschillen per school / per klas Invloed individuele thuistaal lijkt af te nemen Groepscompositie: zeer beperkte invloed Gemidd. SES, % TNN nauwelijks predictiewaarde Scholen met veel kansarmen kunnen hoge TW hebben Conclusies voor L1 Ongelijkheid neemt toe

40 Cijfergegevens 05-06

41

42

43

44 Cijfergegevens 06-07 Stand van zaken op 8 juni 2006 –142 weigeringen 55 % autochtonen 45 % allochtonen –17 scholen hebben één of meer leerjaren ‘vol’ verklaard Stand van zaken te volgen via VRINT

45 Cijfergegevens anderstalige nieuwkomers 256 277 237 313 459 458

46 Cijfergegevens anderstalige nieuwkomers

47 Commissie Leerlingenrechten Er werden 3 zaken behandeld. –1 klacht werd ingetrokken –2 klachten: weigering ongegrond Beter voorkomen dan genezen! –Volg de afspraken –Bemiddelingscel –Bijzondere bemiddelingscel

48 www.lop.be VRINT Informatie Agenda en verslagen Formulieren bij weigering

49 Onderwijs en Welzijn

50 9 maart: kennismaken met zorgbeleid in scholen 13-23 maart: schoolbezoeken 29 maart: kennismaken met welzijn

51 EEN PRETTIGE VAKANTIE ! U wordt vriendelijk uitgenodigd op de receptie.


Download ppt "Lokaal overlegplatform Gent Basisonderwijs algemene vergadering maandag, 12 juni 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google