De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 STAD LEUVEN Aantal inwoners 96.000 Aantal leerlingen –10.200 basisonderwijs –11.660 secundair onderwijs –35.600 hoger onderwijs Kansarmoede 5% van geboortes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 STAD LEUVEN Aantal inwoners 96.000 Aantal leerlingen –10.200 basisonderwijs –11.660 secundair onderwijs –35.600 hoger onderwijs Kansarmoede 5% van geboortes."— Transcript van de presentatie:

1

2 2 STAD LEUVEN Aantal inwoners 96.000 Aantal leerlingen –10.200 basisonderwijs –11.660 secundair onderwijs –35.600 hoger onderwijs Kansarmoede 5% van geboortes % anderstaligen thuis 10% Aantal nationaliteiten 156

3 3 Ingrijpen op de juiste pijnpunten in de onderwijscyclus van het kind 1.Probleemanalyse van lokale situatie (Stadsmonitor, onderzoek,…) 2.Doelgerichte aanpak uitwerken ism onderwijspartners Secundair ond. Hoger onderwijs Lagere school Peuter/ Kleuterschool Pijnpunt ‘watervalfenomeen’ Lage instroom, doorstroom, uitstroom Taalachterstand Leerachterstand Late inschrijving Taalachterstand BUDDY-PROJECT KLEUTERPARTICIPATIE Gerichte acties naar ouders met niet- ingeschreven kleuters Aanpak Gelijke onderwijskansen in de praktijk Leerling beter wapenen via studiebegeleiding

4 4 Buddy-Project: De Ruggegraat - Ruimte - Coaching - Goodwill - Onderzoek - Know-how - Heroriëntatie - Brugfunctie - Know-how - CLB? - Aanvaarding - Openheid - Opvolging REGIE Lokaal kunnen projecten slechts impact hebben mits integrale en gecoördineerde aanpak

5 Projecten flankerend onderwijsbeleid THUIS OP SCHOOL THUIS OP SCHOOL

6 6 Naschoolse studiebegeleiding voor meer kansen in het onderwijs Buddy-Project Gelijke onderwijskansen in de praktijk: Buddy-Project

7 7 Buddy-Project: Doelstellingen Doorstroming naar en slaagkansen in het hoger onderwijs verbeteren voor kansarme leerlingen Watervalsysteem in S.O. doorbreken Toekomstige leerkrachten vormen in het omgaan met diversiteit

8 8 Buddy-Project: Win-Win Leerlingen krijgen gratis begeleiding op maat die hun kansen in het onderwijs vergroot Scholen beschikken zo over extra mankracht om die leerlingen een duw in de rug te geven Studenten –Praktijkervaring rond diversiteit = voorbereid op realiteit van toekomst –Toegevoegde waarde CV –Verrijkende levenservaring!

9 9 Buddy-Project: Doelgroep  Leerlingen 1e graad BaO en SO  Kansarme omgeving (brede interpretatie) en/of leerachterstand  Mix allochtonen - autochtonen  Max. 3 leerlingen per buddy

10 10 Gelijke onderwijskansen in de praktijk: Buddy-Project Cijfers (2009-2010) ScholenBuddy’sLeerlingen Basisonderwijs790220 Sec. Ond. 1e graad 15179503 Totaal22269723

11 Buddy-Project: Ambities KWANTITEIT Uitbreiding van aantal buddy’s (studenten en vrijwilligers) Uitbreiding naar 2 e graad SO en BaO KWALITEIT Omkadering buddy’s Begeleiding leerlingen Selectie leerlingen

12 Gelijke onderwijskansen in de praktijk: Buddy-Project Buddy-project zorgt voor domino-effect naar andere steden toe!

13 13 BUDDY-PROJECT WIL INITIATIEF Organisatie&Ondersteuning Participatie Ouders & Lln Draagkracht Gemotiveerde Buddy’s  Netwerk Onderwijs Leuven  Stapsgewijze benadering  Breed, maar pragmatisch!  Stageformule  Vorming  Train the trainer  Regierol Stad Leuven  Projectcoördinator  Kwaliteitsopvolging  Bereik van moeilijke doelgroep  Leerproces rond participatie en communicatie Uitdagingen: creëren draagkracht, project lanceren en inbedden in BaO en secundair onderwijs Kritische succesfactoren

14 BREDE SCHOOL LEUVEN Doelstelling Netoverschrijdende samenwerking tussen school en buurt om gezamenlijke leeractiviteiten te organiseren voor kinderen. Stand van zaken 1.Brede School Wilsele 2. Brede School Kessel-Lo 3.Brede School Boven-Lo 4.Brede School in het centrum van Leuven

15 BREDE SCHOOL LEUVEN Schooljaar ‘08-’09Deelnemende scholen Deelnemende partners Bereikte leerlingen Basisonderwijs13401251

16 BREDE SCHOOL LEUVEN: Ambities Kwalitatief Werken aan de algemene ontwikkelingskansen Participatiedrempel Brede School volledig wegnemen Lokale noden en behoeften opvullen Grotere betrokkenheid leerkrachten realiseren Stageplaatsen creëren binnen de hogescholen en universiteit Verzamelen van pedagogische knowhow rond Brede School

17 BREDE SCHOOL LEUVEN: Ambities Kwantitatief: Uitbreiding aantal deelnemende kinderen Uitbreiding aantal Brede Scholen Uitbreiding netwerk binnen de bestaande Brede Scholen

18 Project ‘THUIS OP SCHOOL’ Algemene doelstellingen Ouders betrekken bij de basisschool om de kansen van kinderen in het onderwijs te verbeteren Doelstellingen 1. Ouders informeren over de werking en structuur van het onderwijs 2. Stimuleren van kansarme ouders tot deelname aan werkgroepen over onderwijs en participatieorganen op school. THUIS OP SCHOOL THUIS OP SCHOOL

19 Project ‘THUIS OP SCHOOL’ THUIS OP SCHOOL THUIS OP SCHOOL Doelstellingen 3. Vorming en sensibilisering rond kansarmoede/anderstaligheid in de scholen 4. Scholen ondersteunen bij hun communicatie met kansarme/anderstalige ouders

20 Project ‘ZOMERSCHOOL’ Doelstelling Vergroten van de onderwijskansen van anderstalige kinderen door het aanbieden van gevarieerde taal- en spelactiviteiten. Doelgroep Anderstalige kinderen uit de derde kleuterklas, eerste en tweede leerjaar.

21 Project ‘ZOMERSCHOOL’ Augustus 2010 -75 kinderen van 17 verschillende nationaliteiten namen deel aan de zomerschool. - 17 basisscholen stuurden hun leerlingen naar de zomerschool

22 Project ‘BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG’ Wat - de opvang vóór en na de schooluren - kinderen uit het basisonderwijs Problematiek - Geen werkingsmiddelen voor scholen - Zware administratieve last - Continuïteit/ kwaliteit personeel

23 Project ‘BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG’ Gefaseerde aanpak Fase 1: Onderzoek en voorbereiding Fase 2: Invoeren centrale administratie (binnenring) Fase 3: Overname van personeel door stedelijke vzw Kinderopvang Fase 4: Uitrol in de gehele stad Fase 5: Verankering Brede School

24 Contact Mohamed Ridouani Tel: 016/272.209 mohamed.ridouani@leuven.be Projectcoördinator Lieve Debrabanter Tel: 016/272.615 lieve.debrabanter@leuven.be


Download ppt "2 STAD LEUVEN Aantal inwoners 96.000 Aantal leerlingen –10.200 basisonderwijs –11.660 secundair onderwijs –35.600 hoger onderwijs Kansarmoede 5% van geboortes."

Verwante presentaties


Ads door Google