De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOP Geraardsbergen Basisonderwijs Beleidsintenties 2008 – 2011 Algemene vergadering 3 juni 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOP Geraardsbergen Basisonderwijs Beleidsintenties 2008 – 2011 Algemene vergadering 3 juni 2008."— Transcript van de presentatie:

1 LOP Geraardsbergen Basisonderwijs Beleidsintenties 2008 – 2011 Algemene vergadering 3 juni 2008

2 Beleidsplan 2008 - 2011 Wat? –Intenties –Gedragen door de groep / getrokken door de voorzitter –Binnen welke termijn –Resultaten –Met welke middelen / onder welke randvoorwaarden –Samenwerking met lokale overheden –Jaarlijks herzienbaar Jaarlijkse voortgangsrapportages September (voorontwerp) / december (definitieve versie)

3 Doelstellingen, domeinen, taken van de LOP-werking Optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen Vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie Bevorderen van sociale cohesie Decretaal Omgevingsanalyse Inschrijvingsrecht Anderstalige nieuwkomers Kleuterparticipatie Beleidsgebonden Schoolkosten Taal Spijbelen Lokaal Schooltoelagen Overgang BaO - SO Leerzorg / BuO

4 Beleidsintenties 1.Uitbreiding van de participatie aan het LOP Geraardsbergen basisonderwijs 2.Aanpassen van de omgevingsanalyse 3.Blijven hanteren van de gezamenlijke inschrijvingsperiode broers & zussen 4.Uitwerken van de campagne sensibilisering kleuterparticipatie 5.Overleg rond schoolkostenvermindering voor kansarme groepen (bijv. kansenpas) 6.Uitbouwen van een werking schooltoelagen 7.Werken aan kostenvermindering/ondersteuning leerlingenvervoer 8.Afspraken maken met het SO in verband met de overgang van basis naar secundair onderwijs 9.Opvolgen van de problematiek van de omkadering in het buitengewoon onderwijs en van de implementatie leerzorg

5 Participatie aan het LOP Participatie van niet-schoolgebonden en niet- stadgebonden partners –Ouders –Socioculturele middenveld –Welzijnsorganisaties –Armenvereniging Wijze van betrekken: werkgroepen, netwerken, samenwerking rond welbepaalde thema’s –Kleuterparticipatie –Kansenpas –Schooltoelagen –Leerlingenvervoer

6 Omgevingsanalyse Gegevens 2005 –kansarmoede (5,7%) –GOK-leerlingen (21,7%) –TNN (13,8%) –schoolse vertraging (21,7%) Gegevens 2008? Gezamenlijke inschrijvingsperiode broers & zussen Voorrangsperiode = januari

7 Sensibilisering kleuterparticipatie Aanwezigheid: regelmatig en op tijd Voorbeeld: Ronse Naar een eigen campagne voor 2009-2010 –Herkenbaarheid en visuele communicatie –Visietekst –Affiches, fotomontage, multimedia, tekst –Samenwerking met studenten grafische vormgeving –Peilingen

8 Schoolkosten Overleg met OCMW en stad Leerlingenvervoer Kostenbesparend beleid van de scholen Schoolkostencode Schooltoelagen Sensibilisering en informatie via de scholen Creëren van een werkgroep / team voor toeleiding en begeleiding > schoolsecretariaten, CLB, sociale dienst stad en OCMW, vakbonden, ziekenfondsen…. Vorming voor de begeleiders

9 Overgang basis- naar secundair onderwijs Afspraken met SO rond attesteringen BuO en leerzorg


Download ppt "LOP Geraardsbergen Basisonderwijs Beleidsintenties 2008 – 2011 Algemene vergadering 3 juni 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google