De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 2 Thema  Inschrijvingsrecht (gewoon en buitengewoon basisonderwijs) en  Lokale overlegplatforms (LOP’s)

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 3 Gelijke onderwijskansen (GOK)  Doelstelling: uitsluiting, segregatie en discriminatie vermijden en de sociale cohesie bevorderen http://www.ond.vlaanderen.be/gok/

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 4 GOK-decreet 3 belangrijke luiken  Inschrijvingsrecht  Lokale overlegplatforms (en Commissie inzake Leerlingenrechten)  Geïntegreerd ondersteuningsaanbod

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 5 Overzicht programma Inschrijvingsrecht (basisonderwijs)  Regelgeving  Principes  Voorrangsregelingen  Weigeringen  Meer informatie

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 6 Overzicht programma Lokale overlegplatforms (LOP’s)  Regelgeving  Opdracht  Samenstelling  Aantal  Structuur  Decretale opdrachten  Praktijkvoorbeelden  Link met schoolsecretariaat  Meer informatie

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 7 Inschrijvingsrecht

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 8 Regelgeving  Decreet betreffende gelijke onderwijskansen-I van 28 juni 2002: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database /document/document.asp?docid=13298 (vnl. hoofdstuk III) http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database /document/document.asp?docid=13298  Omzendbrief ‘het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs’ (BaO/2006/01): http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database /document/document.asp?docid=13785 http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database /document/document.asp?docid=13785

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 9 Principes - 1  Principieel recht op inschrijving in de school en vestigingsplaats van keuze  Instemming met schoolreglement en pedagogisch project

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 10 Principes - 2  Gewaarborgde schoolloopbaan (+ uitz.)  Aanvang van de inschrijvingen: ten vroegste de eerste schooldag van september van voorafgaande schooljaar (opm.: 2,5 jaar!)

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 11 Voorbeeld  Aanvang inschrijvingen – 2,5 jarigen Standaard: geboortejaar 2008 – bv. 1/6/2008 > 2,5 jaar: 1/12/2010 > start: in sj 2010-2011, nl. 10/1/2011 > inschrijven: sj 2009-2010 Maar: geboortedatum: 14/12/2008 > 2,5 jaar: 14/06/2011 > laatste instapdatum sj 2010-2011: 6/6/2011 > effectieve start: 1/9/2011 (sj 2011-2012) > inschrijven: sj 2009-2010 (!)

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 12 Principes - 3  Chronologie  Inschrijvingsregister: gerealiseerde of geweigerde inschrijvingen  Eerste 10 schooldagen: chronologie geweigerde inschrijvingen  Aanmelden (enkel in een LOP) vóór de inschrijvingen

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 13 Nederlands taalgebied  Broers en zussen (zelfde leefeenheid): verplicht  GOK-leerlingen  Niet-GOK-leerlingen (voorwaarde)  Indicatoren: -ouders behoren tot trekkende bevolking -ll. tijdelijk of permanent buiten eigen gezinsverband -moeder geen diploma secundair onderwijs -taal in het gezin is niet het Nederlands -schooltoelage ontvangen Voorrangsregelingen - 1

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 14 Voorrangsregelingen - 2 Tweetalig gebied Brussel Hoofdstad  Broers en zussen (zelfde leefeenheid): verplicht  Leerlingen met thuistaal Nederlands (ll. spreekt met min. 1 ouder Nederlands)  GOK-leerlingen  Indicatoren: -ouders behoren tot trekkende bevolking -ll. tijdelijk of permanent buiten eigen gezinsverband -moeder geen diploma secundair onderwijs -schooltoelage ontvangen

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 15 Voorrangsregelingen - 3 GOK-indicatoren: bewijs  ouders behoren tot trekkende bevolking > attest of bewijs  ll. tijdelijk of permanent buiten eigen gezinsverband > verklaring  schooltoelage ontvangen > toekenningsbewijs dienst schooltoelagen  diploma moeder > verklaring op eer  thuistaal > verklaring op eer

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 16 Voorrangsregelingen - 4 GOK-indicatoren: bewijs  Omzendbrief GOK (ook 3.4.1.)  Verklaring op eer: bijlage bij omzendbrief BaO/2006/04 omzendbrief BaO/2006/05 > Controle van de leerlingen http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.a sp?id=146

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 17 Weigeringen - redenen  Toelatingsvoorwaarden  Maximumcapaciteit: materiële omstandigheden (enkele uitzonderingen)  Uitsluitingen (vorige 2 sj uitgesloten)  Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (inschrijvingsverslag BuO (type 8 uitgezonderd)): draagkracht (gewoon ond)

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 18 Weigeringen - CLR  Klachten inzake weigeringen tot inschrijving: Commissie inzake Leerlingenrechten (CLR) http://www.ond.vlaanderen.be/leerlingenr echtencommissie/ http://www.ond.vlaanderen.be/leerlingenr echtencommissie/

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 19 Weigeringen - motivering  Motiveringsplicht: weigeringsdocument naar ouders en LOP/AgODi (4 kalenderdagen) > bijlage bij omzendbrief GOK http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/doc ument/document.asp?docid=13785 http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/doc ument/document.asp?docid=13785  LOP: http://www.ond.vlaanderen.be/GOK/lophttp://www.ond.vlaanderen.be/GOK/lop  AgODi: Sophie Huybrechts, AgODi, Scholen Basisonderwijs en CLB Koning Albert II-laan 15, lokaal 4A24, 1210 Brussel

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 20 Meer informatie  Wetwijs http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/ http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/  Doorklikken naar ‘gelijke onderwijskansen’ of ‘inschrijvingen leerlingen’ http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/th ema.asp?id=54

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 21 Lokale overlegplatforms (LOP’s)

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 22 Overzicht programma Lokale overlegplatforms (LOP’s)  Regelgeving  Opdracht  Samenstelling  Aantal  Structuur  Decretale opdrachten  Praktijkvoorbeelden  Link met schoolsecretariaat  Meer informatie

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 23 Regelgeving  Decreet betreffende gelijke onderwijskansen-I van 28 juni 2002: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/do cument.asp?docid=13298 (vnl. hoofdstuk IV) http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/do cument.asp?docid=13298  Besluit van de Vlaamse regering betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/do cument.asp?docid=13302  Omzendbrief ‘het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs’ (BaO/2006/01): http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/do cument.asp?docid=13785 http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/do cument.asp?docid=13785

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 24 Opdracht  Het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen, het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie en het bevorderen van sociale cohesie.

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 25 Samenstelling  Scholen, IM, CLB’s, vakbonden, ouders, schoolopbouwwerk, integratiesector en tal van andere verenigingen samen.

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 26 Aantal  70 LOP’s  Alle centrumsteden hebben zowel een LOP BaO, als een LOP SO  Steden en gemeenten met een (kans)armoedeproblematiek

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 27 Structuur  Dagelijks bestuur = spil  Algemene vergadering  Werkgroepen  Bemiddelingscel

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 28 Decretale opdrachten - 1  1° het opmaken van een omgevingsanalyse inzake ongelijke onderwijskansen binnen het werkingsgebied. De participanten van het lokaal overleg leveren daartoe de noodzakelijke kwantitatieve en kwalitatieve gegevens;  2° het maken van afspraken inzake het nastreven van de in artikel 1.3, eerste lid, bedoelde doelstellingen;  3° het maken van afspraken inzake de opvang, het aanbod en de toeleiding van leerlingen naar het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en de opvolging van gewezen anderstalige nieuwkomers in het gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs;  4° het herberekenen van de relatieve aanwezigheid van leerlingen die beantwoorden aan ten minste één van de in artikel VI.2, § 1, bedoelde gelijke kansenindicatoren in het werkingsgebied en het opdelen van het werkingsgebied in deelgebieden;

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 29 Decretale opdrachten - 2  5° het maken van afspraken inzake de uitoefening van de bemiddelingsbevoegdheid;  6° het maken van afspraken over het hanteren van gezamenlijke inschrijvingsperiodes;  7° het maken van afspraken over de toepassing van de voorrangsregels zoals bepaald in hoofdstuk III, afdeling 2, inzonderheid afspraken over het effectief voorzien in de scholen betrokken bij het lokaal overlegplatform van een voorrangsrecht voor leerlingen die beantwoorden aan de gelijke kansenindicatoren zoals bepaald in artikel VI.2, § 1;  8° het maken van afspraken over de communicatie over het inschrijvingsbeleid van de scholen;

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 30 Decretale opdrachten - 3  9° het vastleggen van de criteria en de procedures volgens dewelke scholen voor secundair onderwijs de inschrijving van een elders definitief uitgesloten leerling kunnen weigeren zoals bepaald in [artikel III.9, § 2];  10° het ontwikkelen van instrumenten om dubbele inschrijvingen te voorkomen;  11° maakt afspraken over het verhogen van de kleuterparticipatie;  12° het uitwerken van aanvullende bepalingen over het positieve engagement van ouders ten aanzien van de onderwijstaal.

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 31 Enkele praktijkvoorbeelden  www.inschrijveninbrussel.be www.inschrijveninbrussel.be  118 Brusselse basisscholen op één lijn m.b.t. inschrijvingsbeleid  http://www.ond.vlaanderen.be/lokaalbeleid/projecten/Centrumsteden/Projectfiches/brugge2.htm http://www.ond.vlaanderen.be/lokaalbeleid/projecten/Centrumsteden/Projectfiches/brugge2.htm  Project “studieondersteuning aan huis” ontstaan vanuit LOP Brugge  http://www.cego.be/CEGO_C01/default.asp?modid=580&itemid=0&time=5472 http://www.cego.be/CEGO_C01/default.asp?modid=580&itemid=0&time=5472  LOPke in Aarschot

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 32 Kleuterparticipatie in Ronse

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 33 Charter voor goede communicatie naar ouders in Gent

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 34 Link met uw werk op het secretariaat  Meewerken aan sensibiliseringscampagnes  Inschrijvingen (affiches, brochures, flyers …), communicatie naar ouders, kleuterparticipatie …  Administratie betreffende weigeringen en andere afspraken (vb. doorgeven volle richtingen …)  Termijnen respecteren  Deelname aan LOP is verplicht voor directeur + schoolbestuur  Opnemen in de jaarplanning  Schoolbestuur mag zich laten vertegenwoordigen door de directeur (laten registreren!)  Directeur mag één gemandateerde plaatsvervanger aanstellen

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 35 Meer informatie  www.ond.vlaanderen.be/gok/lop www.ond.vlaanderen.be/gok/lop > lijst met werkingsgebieden en contactpersonen  Wetwijs http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/ http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/  Doorklikken naar ‘Lokale overlegplatforms’ http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/th ema.asp?id=54&fid=7

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 36 Vragen? Contact:  Patrick Vanspauwen  02/553 04 03  patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be  Sophie Huybrechts  02/553 92 06  sophie.huybrechts@ond.vlaanderen.be sophie.huybrechts@ond.vlaanderen.be


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google