De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondersteunt ouders/leerling bij weigering in een school. Bemiddelt tussen ouders en school, sensibiliseert scholen, faciliteert het inschrijvingsrecht,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondersteunt ouders/leerling bij weigering in een school. Bemiddelt tussen ouders en school, sensibiliseert scholen, faciliteert het inschrijvingsrecht,"— Transcript van de presentatie:

1 Ondersteunt ouders/leerling bij weigering in een school. Bemiddelt tussen ouders en school, sensibiliseert scholen, faciliteert het inschrijvingsrecht, bevordert de rechtsbescherming van de leerling. (vrije schoolkeuze) Ondersteunt schoolteams en ouders bij moeilijke problemen van leerlingen door projecten in een netwerk van relevante partners te faciliteren en op maat te ontwikkelen (coachen binnen de schoolmuren, Time out, Trajecten rond armoede op school, spijbelfilm, taaltips voor ouders,…) Brengt het belang van inleving, kennis over specifieke problemen van leerlingen/ouders in armoede en de impact van het verwachtingspatroon van leerkrachten onder de aandacht. Brengt scholen netoverschrijdend samen Legt verbindingen tussen scholen en welzijnspartners, armen-organisaties, lokale beleidsmakers, expertise – organisaties (Schulden op school, VZW De Link, Groep INTRO, Arktos, OCMW), faciliteert samenwerkingsvormen, … Stelt in overleg een gemeenschappelijke probleemstelling samen waardoor actie- bereidheid groeit rond een gedragen, gemeenschappelijke, strategische/methodische aanpak (project)

2 Aanbod van school gebonden trajecten rond armoede

3 Armoede – beleid in de meerjarenplannen van LOP, stadsbestuur Oostende en het Sociaal huis Oostende Belang van afstemming Belang van zinvolle, effectieve acties

4 LOP contacteert vzw Schulden op School 7 stappen programma Structureert, inventariseert, integreert verschillende aspecten van kostenbeheersing (acties op lange en korte termijn) Opmaak projectdossier : Inhoud : afbakening budget, doelstellingen, partners, doelgroep, looptijd, aanbod 7 stappen programma, praktisch verloop Kenmerken : Op maat van de scholen (school – individueel), aandacht voor het proces, bereik van alle leerkrachten (niet beperken tot gemotiveerde leerkrachten) Ontwerpdossier op de DB’s van beide LOP’s : Terugkoppeling naar schoolgemeenschappen Bespreking van kritische vragen, aandacht voor perceptie, voorstellen rond bijsturing

5 Belang van beleving bij leerkrachten, concrete situaties waar leerkrachten mee geconfronteerd worden,… Kennismaking met de methodiek van vzw De link Getuigenis van een directeur basisschool in De Panne Gestructureerde interview – methodiek Concreet bespreekbaar maken van zowel de belevingswereld van leerkrachten t.a.v. ouders en lln die in armoede leven als de belevingswereld van ouders en lln die in armoede leven t.a.v. het schoolse leven

6 7 stappen programma À la carte methode (school – individueel aanbod) Kostprijs, looptijd, personeelsinzet Meerwaarde van netwerken in een traject vanuit initiatief van een LOP Zie verder : document SOS Schulden Op School vzw

7 Methode : via de input van de ervaringsdeskundige : focus op beleving van armoede Belevingswereld van ouders/lln in armoede én leerkrachten wordt open uitgewisseld Wederzijds begrip groeit De input, deskundigheid van de ervaringsdeskundige wordt op info-vergaderingen concreet aangetoond = belangrijk dat codi’s, directies zelf overtuigd zijn, geraakt zijn.

8 Ann Everaert, coördinerende directeur scholengemeenschap Ichthus, secundair onderwijs vrije net Lid van het Dagelijks Bestuur Deelname aan de vergadering met codi’s en partners van het project : Kennismaking met vzw De Link en vzw Schulden op School. Wat heeft me overtuigd ? Hoe kreeg ik verschillende secundaire scholen bereid om mee in het project te stappen ? Stand van zaken : Hoe stellen de scholen hun traject samen ?

9 Patricia Hauweele, directeur gemeenteschool Middelkerke Lid van het DB LOP Oostende – Middelkerke basis Welk aanbod is inhoudelijk interessant voor je school ? Welk engagement zal je school opnemen ? Welke kenmerken van het project vind je belangrijk ? Welke aspecten van de LOP – aanpak vind je belangrijk ?


Download ppt "Ondersteunt ouders/leerling bij weigering in een school. Bemiddelt tussen ouders en school, sensibiliseert scholen, faciliteert het inschrijvingsrecht,"

Verwante presentaties


Ads door Google