De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokaal Overlegplatform Antwerpen Secundair Centraal Meldpunt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokaal Overlegplatform Antwerpen Secundair Centraal Meldpunt"— Transcript van de presentatie:

1 Begeleidingsplan voor definitief op grond van een tuchtprocedure uitgesloten leerlingen
Lokaal Overlegplatform Antwerpen Secundair Centraal Meldpunt December 2008

2 Dossieranalyse : 23 leerlingen definitief op grond van een tuchtdossier uitgesloten en voor wie geen oplossing werd gevonden Vaststellingen het betreft leerlingen uit verschillende scholen, uit veel onderwijsvormen en richtingen, maar vooral uit de B-stroom de meeste leerlingen hebben een groot schoolverloop gekend (4 leerlingen verbleven wel meerdere jaren in dezelfde school voor verwijdering) verschillende leerlingen weigeren hulpverlening / ouders weigeren hulpverlening of nieuwe school de meeste verwijderingen volgen na feiten zoals: slagen, andere vormen van agressie, … CLB wordt onvoldoende of te laat betrokken er is in verschillende dossiers onvoldoende probleemanalyse gebeurd vaak verschillende hulpverleners betrokken

3 Illustratie adhv cases
A. Groot schoolverloop Case 2: Leerling met op één schooljaar 4 verschillende scholen. B. Lang schoolloos Case 3: Meisje gaat van schooljaar tot naar dezelfde school. Leerling werd verwijderd in juni 2006, vanwege pesten en grensoverschrijdend gedrag. Leerling vond geen nieuwe school en zat 8 maanden thuis. C. Weigeren van hulpverlening Case 4: Jongere staat niet open voor een project of begeleiding. Hij weet dat hij zaken verkeerd heeft gedaan en wil gewoon een nieuwe school. Hij mocht zich gaan aanmelden in een nieuwe school maar is niet komen opdagen. Maar: laagdrempelige hulpverlening (coaching, ondersteuning) helpt.

4 Illustratie adhv cases
D. CLB wordt te laat betrokken Case 1 De jongere zat reeds twee weken zonder school en ging toen langs de studiewijzer. Daar kreeg hij te horen dat alle richtingen vol zaten. Er was tot op dat moment geen melding bij het CLB i.f.v. de verwijdering. E. Onvoldoende probleemanalyse Case 4: Schoolverloop? Analyse probleem: definitieve schoolverwijdering omwille van agressief gedrag en meenemen van een mes naar de school. Geen verdere gegevens.

5 Beginsituatie op niveau van de school
Grondige probleemanalyse Ouders, leerling en CLB worden altijd betrokken! Analyse van: - schoolverloop - probleemstelling - motivatie van jongere De probleemanalyse verloopt volgens de richtlijnen van het net. Bestaande regelgeving wordt toegepast. Het begeleidingsplan geldt voor elke ingeschreven leerling uit alle Antwerpse scholen. Doelstelling: vermijden dat het tot een verwijdering komt.

6 Begeleidingsplan voor leerlingen die definitief op grond van een tuchtprocedure uitgesloten werden
Stap 1: Een leerling is verwijderd uit een school Ouders, leerling en CLB worden altijd betrokken! - melding van dossier bij CLB en bij Codi door school - Codi en CLB gaan na of de beginsituatie gerealiseerd is - bij onduidelijkheden in procedure: Codi contacteert school, IM - wat is de ideale oplossing voor de jongere? Wordt er opnieuw een school gezocht of volgt een doorverwijzing naar een project ? - school/Codi zoekt in eerste instantie naar oplossing binnen eigen SG - Codi meldt dossier aan bij CMP als er geen oplossing is - het CMP werkt altijd in overleg met het CLB - LOP deskundige kan ingeschakeld worden

7 Begeleidingsplan voor leerlingen die definitief op grond van een tuchtprocedure uitgesloten werden
Stap 2: Voor een schoolbare jongere: nieuwe school. Ouders, leerling en CLB worden altijd betrokken! - school/codi zoeken oplossing binnen eigen SG - indien geen school binnen de eigen SG worden scholen van een andere SG binnen eigen net en/of in andere netten gezocht door CLB - vervolgens wordt gezocht buiten het LOP-gebied - er wordt maximaal rekening gehouden met afstand, studierichting,… Dit alles i.s.m. hulpverlening, betrokken scholen en CLB om integratie zo goed mogelijk te laten verlopen. LOP-deskundige kan bij elke stap betrokken worden.

8 Begeleidingsplan voor leerlingen die definitief op grond van een tuchtprocedure uitgesloten werden
Voorstellen worden geweigerd: Indien ouders weigeren in te gaan op het ultieme voorstel van een nieuwe school: - CLB meldt aan CMP - CMP meldt aan LOP-deskundige - LOP-deskundige meldt aan departement - hier eindigt de verantwoordelijkheid van de school en van het CLB - Departement stuurt dossier naar het parket - jeugdsectie - CMP blijft het dossier opvolgen

9 Begeleidingsplan voor leerlingen die definitief op grond van een tuchtprocedure uitgesloten werden
Stap 3: Voor een tijdelijk niet schoolbare jongere: doorverwijzing naar SWAT Ouders, leerling en CLB worden altijd betrokken! Een jongere kan doorverwezen worden naar SWAT project indien hij: - meerdere verwijderingen heeft - tijdelijk niet schoolbaar is - niet gebaat is bij een schools traject op korte termijn Na grondige analyse wordt dossier aangemeld bij het CMP dat bekijkt of de jongere tijdelijk niet schoolbaar is. Steunfiguren en laagdrempelige hulpverlening worden maximaal betrokken. Voorstel wordt geweigerd: - LOP-deskundige meldt aan departement - Departement stuurt dossier naar het parket - jeugdsectie

10 Begeleidingsplan voor leerlingen die definitief op grond van een tuchtprocedure uitgesloten werden
Stap 4: Een niet schoolbare jongere Ouders, leerling en CLB worden altijd betrokken! Het betreft hier jongeren die niet aan een school kunnen toevertrouwd worden vanwege een specifieke achtergrond. Vanuit het bestaande hulpverleningsnetwerk wordt gezocht naar een specifieke begeleiding op maat. - CLB meldt aan CMP - CMP meldt aan LOP-deskundige - LOP-deskundige meldt aan departement - Departement stuurt het dossier naar het parket - jeugdsectie


Download ppt "Lokaal Overlegplatform Antwerpen Secundair Centraal Meldpunt"

Verwante presentaties


Ads door Google