De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project 2 DIVERSITEIT Secundair Onderwijs Resonantienamiddag Ouderbetrokkenheid 27 januari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project 2 DIVERSITEIT Secundair Onderwijs Resonantienamiddag Ouderbetrokkenheid 27 januari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Project 2 DIVERSITEIT Secundair Onderwijs Resonantienamiddag Ouderbetrokkenheid 27 januari 2010

2 Welkom & Bedoeling

3 Programma resonantienamiddag 13.30uOntvangst met koffie 13.45uToelichting stand van zaken: visie en instrument 14.15uWerkgroepen: uitproberen van instrument 15.30uPauze 15.45uPlenum: voorstelling WIKI + feedback 16.30uAfsluiting met een drankje

4 NOvELLe Netwerk voor Ontwikkeling van Expertise voor de Limburgse Lerarenopleidingen -8 partners: UHasselt, XIOS, PHL, KHLim, CVO De Oranjerie, CVO Limlo, CVO Lino, CVO Step. -O.a. 3 projectgroepen rond diversiteit (binnen BaO, S.O., H.O.) -www.novelle.bewww.novelle.be -www.novelle.be/ouderbetrokkenheid

5 Project 2 DIVERSITEIT Secundair Onderwijs Projectteam: Els Keunen (CVO Limlo Diepenbeek) (promotor) Greet Van Doren (CVO Limlo Diepenbeek) (promotor) Guido Swinnen (Katholieke Hogeschool Limburg) (co- promotor) werkten eerder mee: Johan Ardui ( 2007-2008) Daniël Vandersmissen (2009-2010) Marijke Hendrickx (XIOS Hogeschool Limburg) Ingrid Heps (XIOS Hogeschool Limburg) Leon Timmermans (CVO STEP Hasselt)

6 Stand van zaken fase 1: analyse van praktijkvoorbeelden inventariseren van goede praktijkvoorbeelden (interviews, literatuuronderzoek, studiedagen) identificatie van bevorderende en belemmerende factoren fase 2 : ontwikkelen van een visietekst en instrument om de eigen visie en initiatieven in kaart te brengen en (verder) uit te werken opzetten van een WIKI om uitwisseling en kruisbestuiving te bevorderen feedback vanuit het werkveld fase 3: verspreiden van WIKI (incl. forum) met instrument (incl. draaiboek) en visietekst

7 Project 2 DIVERSITEIT Secundair Onderwijs Inleiding Diversiteit Is er op heel wat terreinen. Etnische verschillen, verschillen in sociaal culturele achtergrond, verschillen m.b.t. manieren van leren, verschillen m.b.t. talenten, verschillen in waarden, verschillen m.b.t. gewoontes, handelswijzen en normen, verschillen m.b.t. seksuele geaardheid … Verschillend zijn betekent tegelijkertijd dat ieder ook zijn eigenheid heeft.

8 Inleiding Taken voor onderwijs 1. Inspelen op eigenheid van de leerling 2. Leren omgaan met verschillen a. als leerkracht kunnen omgaan met de verschillen b. de leerlingen leren omgaan met de verschillen

9 Inleiding Leerlingen vallen soms onterecht uit omdat men niet adequaat inspeelt op de eigenheid en daardoor krijgen ze geen gelijke onderwijskansen.

10 Inleiding Scholen en overheid investeren hierin. Toch gebeurt het nog dat leerlingen uitvallen omdat o.a. thuiscultuur en schoolcultuur te weinig afgestemd zijn op elkaar. Focus: ouderbetrokkenheid

11 Inleiding Ouders en school zijn beide betrokken op de leerling, ieder vanuit zijn perspectief. Een regelmatig contact tussen ouders en school bevordert een goede uitwisseling van informatie en draagt bij tot een betere afstemming en effectievere begeleiding van de leerling(en).

12 Ervaring en onderzoek heeft aangetoond dat “een goede samenwerking tussen de ouders en de school een positieve invloed heeft op de leerresultaten van leerlingen” (Verhoeven et al. Ouders over scholen, Antwerpen : Garant, 2003)

13 Inleiding Op basis van interviews, literatuurstudie en studiedagen ontstond: visietekst op ouderbetrokkenheid instrument om de eigen visie en initiatieven m.b.t. ouderbetrokkenheid in kaart te brengen

14 Visie Belangrijk om als team een visie te ontwikkelen: –waarom en in welke mate willen wij ouders betrekken? –waarom en in welke mate willen ouders betrokken worden? Welke initiatieven willen we dan nemen?

15 Het instrument 5 kernvragen: 1. WAAROM WILLEN WE OUDERS BETREKKEN? 2. WELK INSPRAAKGEHALTE WILLEN WE DE OUDERS GEVEN EN VIA WELKE INITIATIEVEN WILLEN WE DIT REALISEREN? 3. WELKE ZIJN VOLGENS ONS BEHOEFTEN EN VERWACHTINGEN VAN OUDERS? 4. MAKEN WE DE OUDERS DUIDELIJK DAT WE ZE WILLEN BETREKKEN? 5. WIE IS ER ALLEMAAL BETROKKEN BIJ HET BELEID INZAKE OUDERBETROKKENHEID?

16 Instrument Als team aan de slag met het instrument.

17 Werken rond de 5 kernvragen Doel: reflecteren over de huidige situatie Groepsindeling + toewijzing van kernvragen Ronde 1: Brainstorming (20 min.) 5 flappen met telkens 1 kernvraag Iedere groep start bij zijn kernvraag en schuift dan door naar een volgende kernvraag zo heeft het hele team alle kernvragen doorlopen. Ronde 2: Analyse (40 min.) De eigen kernvraag in groep verder uitdiepen + prioritaire werkpunten bepalen. Kort plenum met uitleg over het vervolg van de methodiek.

18 Schetsen van verder verloop van methodiek Draaiboek + instrument

19 Verder verloop van deze opdracht = Opdracht 1: verkennen van de beginsituatie + bepalen van werkpunten Opdracht 2: acties opzetten om de werkpunten te realiseren Opdracht 1 & 2 verspreiden in de tijd of op op 1 dag.

20 PAUZE

21 Plenum WIKI Feedback

22 BEDANKT Reacties steeds welkom via: http://novelle2.wikispaces.com Of Project2.novelle@uhasselt.be


Download ppt "Project 2 DIVERSITEIT Secundair Onderwijs Resonantienamiddag Ouderbetrokkenheid 27 januari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google