De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAMEN LEVEN Team projecten en evenementen. VERLOOP INFO SESSIE  1. De dienst “Samen leven”  2. Projectwerking Antwerpen Noord (team projecten en evenementen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAMEN LEVEN Team projecten en evenementen. VERLOOP INFO SESSIE  1. De dienst “Samen leven”  2. Projectwerking Antwerpen Noord (team projecten en evenementen)"— Transcript van de presentatie:

1 SAMEN LEVEN Team projecten en evenementen

2 VERLOOP INFO SESSIE  1. De dienst “Samen leven”  2. Projectwerking Antwerpen Noord (team projecten en evenementen)  3. Bazaar  4. Sultan der Maanden  5. Maanfeest  6. Uitdagingen  7. Vragen en opmerkingen

3 SAMEN LEVEN  1. De dienst “Samen leven” (Veiligheid en Wijkwerking)  2. Afdeling Ontmoeting / Sociale Netwerken  3. Team projecten en evenementen  4. Servicepunt Vrijwilligers (nieuw / aanvulling team verenigingen / andere manier om specifieke doelgroepen te bereiken)

4 SAMEN LEVEN: Opdracht team evenementen en projecten  Ondersteunen van netwerken door verknopende activiteiten te organiseren  Groepsgericht (verengingen / organisaties)  Met aandacht voor diversiteit

5 Manier van werken  Opstart in een nieuwe wijk: verkennende gesprekken en laagdrempelige acties voor divers publiek  Rond de tafel brengen van gemeenschappen in een wijk (levensbeschouwelijke feesten, culturele feesten,…)  Rond de tafel brengen van verenigingen (rond breed gemeenschappelijk thema vb voetbal, koken,..)  Bewonersgroepen stimuleren over het muurtje te kijken (buurtfeesten, laagdrempelige buurtactiviteiten,…)  Ingaan op vragen vanuit de wijk – Bottom up benadering  Aanpassen aan de wijk

6 PROJECTWERKING ANTWERPEN NOORD Team projecten en evenementen

7 PROJECTWERKING ANTWERPEN NOORD  1. Opstart: uitwerken algemene doelstellingen POW + Aanvullend en ondersteunend  2. Opstart: In kaart brengen partners / Mogelijkheden  3. Opstart: gesprekken / waar is er nood aan?  4. Overleg / Bazaar: rode draad / dubbele doelstelling

8 BAZAAR/OVERLEG: WAAROM?  1. Vraag vanuit diverse gemeenschappen voor meer samenwerking.  2. Activiteiten meestal voor eigen achterban.  3. Doorbreken “gemeenschapsgrenzen”.  4. Bundeling van krachten en middelen.  5. Verbetering onderlinge contacten en informatie-doorstroming.  6. Nood aan een neutrale trekker

9 OVERLEG: Doelstellingen  1. Samenwerkingsverbanden uitwerken.  2. Een overzicht bekomen van geplande activiteiten per gemeenschap en bekijken hoe we deze activiteiten kunnen aankondigen/promoten.  3. De aanwezigen informeren over buurtgerichte activiteiten van stadsdiensten.  4. Een wijkgericht feest met diverse gemeenschappen organiseren op het Sint-Jansplein op 24 juni 2006.  5. Andere doelstellingen nog te bepalen samen met de deelnemers.  6. Verzelfstandiging

10 OVERLEG: Inzet deelnemers  1. Brugfunctie naar eigen gemeenschap, organisatie. Geen officiële vertegenwoordiging.  2. Informering van aanwezigen van eigen activiteiten.  3. Overleg mee inhoudelijk invullen.  4. Bazaar inhoudelijk en praktisch mee uitwerken.

11 BAZAAR concreet  1. Overleg en informering  2. Activiteit Bazaar: gemeenschappelijk thema en inspraak  3. Deelnemende verenigingen (vlotte samenwerking – voordeel diverse culturen – moeilijkheid samenwerking binnen 1 groep)  4. UITDAGINGEN (verzelfstandiging) (reactie wijk) (taakverdeling stad – verenigingen) (meer vrouwelijke aanwezigheid) (alcohol of geen alcohol)  5. Toekomst

12 SULTAN DER MAANDEN  1. Opstart: vraag van UTV  2. Doelstellingen (diverse moslimgemeenschap / wijkfeest / andere religies)  3. Partners (UTV / SOS / Pak Moskee / VOEM / KMS)  4. Programma  5. Meerwaarde? Valkuilen? (reactie buurt) (ondersteuning religie door stad – neutraliteit, wijkgerichte insteek)  6. Alcohol: ja of neen (bepaald door het soort van evenement ) (Viering verjaardag Boeddha)  7. Toekomst

13 MAANFEEST 2009  1. Opstart ( 2005 en 2006) (unieke Aziatische wijk)  2. Partners  3. Programma 2009  4. Doelstellingen (promotie verenigingen en wijk / samenwerking)  5. Meerwaarde? Valkuilen? (benadrukken etnisch karakter van een wijk) (lokaal / bovenlokaal) (contactpersoon – vertrouwen)  6. Toekomst

14 UITDAGINGEN  1. VERZELFSTANDIGING / OVERDRACHT (enkel ondersteuning kleine projecten ?)  2. WELKE TAKEN ALS MEDEWERKER STAD OPNEMEN (ondersteunend? Coördinerend? Praktisch?)  3. SPANNINGSVELD BINNEN EEN WIJK (links/rechts, multicultureel/1 cultuur) (neutraal / iedereen aan bod laten komen)  4. OVERBEVRAGING  5. OVER AANBOD VAN ACTIVITEITEN

15 VRAGEN + OPMERKINGEN + BEDENKINGEN


Download ppt "SAMEN LEVEN Team projecten en evenementen. VERLOOP INFO SESSIE  1. De dienst “Samen leven”  2. Projectwerking Antwerpen Noord (team projecten en evenementen)"

Verwante presentaties


Ads door Google