De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitgevoerd bodemonderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitgevoerd bodemonderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Uitgevoerd bodemonderzoek
Jelle de Gier (BK Bodem bv)

2 Onderzochte locaties Brabantpark (29 t/m, 31 mei en 13 juni )
Voormalig vloeiveld (Stormstraat e.o.) (5 t/m 13 juni)

3 Aanleiding bodemonderzoek
Brabantpark: Graafwerkzaamheden voor aanleg van een pad In april 2013 is hiervoor een indicatief grondonderzoek uitgevoerd Uit de resultaten bleek dat in de grond een hoog gehalte aan chroom aanwezig was Park was vroeger een slibput van de leerindustrie Voormalig vloeiveld: Voormalig gebruik van de locatie (vloeiveld) Vermoeden van aanwezigheid van een bodemverontreiniging

4 Doel bodemonderzoek Brabantpark:
onderzoek naar de verspreiding van eerder aangetoonde verontreiniging nader onderzoek Onderzoeksvragen: Wat is de verspreiding van de verontreiniging? Is de verontreiniging aanwezig in het grondwater? Bestaan er risico’s? Zijn vervolg (onderzoeks)stappen noodzakelijk?

5 Doel bodemonderzoek Voormalig vloeiveld:
onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen verkennend/indicatief onderzoek Eerste indicatie van de bodemkwaliteit Onderzoeksvragen: Is er een verontreiniging in de bodem of het grondwater aanwezig? Wat is de eerste inschatting van enige risico’s? Zijn vervolg (onderzoeks)stappen noodzakelijk?

6 Onderzoeksplan Het onderzoeksplan is gebaseerd op de NEN 5740:
De NEN 5740 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij bodemonderzoek Inspanning gebaseerd op oppervlakte en verwachte verontreinigingen Analyse op standaard pakket (vastgesteld in NEN) Tevens analyse aanvullende verdachte stoffen (zoals chroom) Inzet XRF meter in het veld

7 Locaties boringen Brabantpark
Boringen ruimtelijk verdeeld over de locatie 18 boringen 2 tot 5 meter diep in het park 20 boringen 3 tot 3 meter diep rond het park 2 x peilbuis

8 Locaties boringen vloeiveld
Boringen ruimtelijk verdeeld over de locatie binnen de contour van het oude vloeiveld 16 boringen 2 tot 5 meter diep. 2 x peilbuis

9

10 Resultaten veldwerk Brabantpark:
Park: tot rond het grondwaterniveau (2,7 á 3,6 m-mv) is geroerde grond aangetroffen zand met plaatselijk bodemvreemde bijmengingen Baksteen, kalk, kolengruis, beton Buiten het park: geen geroerde grond Plaatselijk wat sporen baksteen Voormalig vloeiveld: Zandgrond zonder bijmengingen

11 Analyseresultaten De analyseresultaten zijn getoetst aan de:
Achtergrondwaarde: van nature in de bodem aanwezige gehalte aan verontreinigende stoffen Bij overschrijding is de grond licht verontreinigd Interventiewaarde: geeft aan bij welke gehalte mogelijk sprake is van risico’s voor het gebruik, mens, ecologie of verspreiding Bij overschrijding spreekt men van een sterke verontreiniging

12 Aangetroffen stoffen Zware metalen (voornamelijk chroom)
Chroom (III) > interventiewaarde Chroom (VI) meest toxische chroom nauwelijks aangetoond Arseen, op enkele punten in de ondergrond boven de interventiewaarde PAK en PCB’s, minerale olie Enkele deellocaties > Achtergrondwaarde Te relateren aan de bijmengingen en het historische gebruik (leerindustrie, vloeiveld)

13 Conclusies Brabantpark
Bovengrond: Chroom tot boven interventiewaarde Ondergrond (tot circa 3 meter): Plaatselijk ook arseen Boven- en ondergrond: Overige zware metalen en plaatselijk PAK, PCB en minerale olie > AW Grondwater: Op één plaats lichte verontreiniging met chroom

14 Conclusies Brabantpark
Bovengrond (0,0 – 0,5 m -mv

15 Conclusies Brabantpark
Ondergrond (0,5 – 2,0 m –mv)

16 Conclusies Brabantpark
Binnen het park: Geroerde laag sterk verontreinigd De contactzone ter plaatse van de speelplaats en het sportveld is niet verontreinigd met de onderzochte stoffen. De toplaag bestaat hier uit schoon aanvulzand Buiten het park: in de boven- als de ondergrond van de tuinen geen sterk verhoogde gehaltes aangetroffen

17 Voorlopige conclusies Vloeiveld
Bovengrond: Chroom tot boven interventiewaarde Plaatselijk ook zink Ondergrond: Plaatselijk ook arseen Boven- en ondergrond: Overige zware metalen en plaatselijk, PCB en minerale olie > AW Grondwater: Op één plaats lichte verontreiniging met chroom

18 Conclusies Vloeiveld Bovengrond (0,0 – 0,5 m -mv

19 Conclusies Vloeiveld Ondergrond (0,5 – 2,0 m –mv)

20 Voorlopige conclusies Vloeiveld
Op basis van de eerste indicatieve gegevens: In de boven- en ondergrond chroom boven de interventiewaarde. Tot gemiddeld 0,5 a 1 meter diepte Geen duidelijke kern. Aanwezig op verschillende plaatsen binnen het oude vloeiveld.

21 Onderzoeksvragen Brabantpark:
Wat is de verspreiding van de verontreiniging? Voornamelijk binnen grenzen van het park Is de verontreiniging aanwezig in het grondwater? Alleen maximaal een lichte verontreiniging Zijn vervolg (onderzoeks)stappen noodzakelijk Ja, enkele aanvullende boringen ter definitieve afkadering buiten het park

22 Onderzoeksvragen Voormalig vloeiveld:
Is er een verontreiniging in de bodem of het grondwater aanwezig? Ja sterke verontreingingen in de bodem Lichte verontreingingen in het grondwater Zijn vervolg (onderzoeks)stappen noodzakelijk Ja, indicatief onderzoek uitbreiden naar standaard onderzoek Vaststellen of verontreinigingen buiten het vloeiveld aanwezig

23 Vragen over het uitgevoerde bodemonderzoek?


Download ppt "Uitgevoerd bodemonderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google