De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gerald Laheij | 30 mei 2007 Zoneringafstanden buisleidingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gerald Laheij | 30 mei 2007 Zoneringafstanden buisleidingen."— Transcript van de presentatie:

1 Gerald Laheij | 30 mei 2007 Zoneringafstanden buisleidingen

2 Herziening zoneringafstanden Hoge druk aardgastransportleidingen (Gasunie) -methodiek vastgesteld (m.u.v. afwijkende staalsoorten) -consequentieonderzoek op landelijk niveau Natgasleidingen (NAM) -kan worden aangesloten bij Gasunie methodiek? K1, K2, K3 leidingen -methodiek vastgesteld -consequentieonderzoek in detail, effect maatregelen CO 2 leiding -vaststellen methodiek verspreiding vaststelling probit relatie Kennistafel buisleidingen, 30 mei 2007

3 Faalfrequenties buisleidingen Breuken bepalen het risico voor de brandbare stoffen Lekken kunnen belangrijk zijn voor toxische stoffen Kennistafel buisleidingen, 30 mei 2007

4 Faalfrequentie aardgas Beschadiging door derden is hoofdoorzaak voor optreden van een breuk bij aardgasleidingen Kans op raken van leiding -factor 10 per meter gronddekking Kans op leidingbreuk gegeven raken afhankelijk van diepte en lengte van beschadigingen wanddikte, staalsoort, druk Kennistafel buisleidingen, 30 mei 2007

5 Faalfrequenties aardgas Vergelijking met casuïstiek (1977-2005) diametermodel waargenomen 0 - 44,33 6 - 10118 12 - 162,61 18 - 221,20 24 - 280,90 30 - 480,60 Significante trend in data over de laatste 10 jaar geeft aanleiding tot reductiefactor (≈ 3) Kennistafel buisleidingen, 30 mei 2007

6 Faalfrequenties aardgas Effect grondroerdersregeling (factor 2,5) -evaluatie van KLIC systeem bij Gasunie Aanvullende maatregelen Gasunie (factor 1,2) -m.n. introductie actief rappelsysteem Conservatieve inschatting bijdrage corrosie is meegenomen Natgasleidingen kunnen op een vergelijkbare wijze worden meegenomen -invloed gebruik andere staalsoorten Kennistafel buisleidingen, 30 mei 2007

7 Faalfrequenties K1, K2, K3-leidingen Cijfers CONCAWE, VELIN ondersteunen cijfers Paarse Boek - P breuk = 1,5 10 -4 per km.jaar Onderverdeling in oorzaken alleen in CONCAWE Geen invloed diepteligging en wanddikte http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/620120001.html Overige leidingen generieke Paarse Boek waarde opstellen voorwaarden voor aansluiting bij Gasunie data Kennistafel buisleidingen, 30 mei 2007

8 Modellering van een leidingbreuk (aardgas) gemiddelde uitstroom over eerste 20 seconden en na 120 s gemodelleerd als een verticale jet natgasleidingen kunnen op zelfde wijze worden benaderd Kennistafel buisleidingen, 30 mei 2007

9 K1, K2, K3 leidingen Uitbreiding voor grotere diameters K1-leidingen circulaire 1990 tot 12 inch nu ook afstanden voor grotere diameters (tot 36 inch) Uitstroomberekeningen Bijdrage pompdebiet (max. 1 minuut) Expansie samengedrukte vloeistof (Leegloop hellende leiding) Grootte van de plas bepaalt het risico Max. straal van plas, 30 meter (36 inch leiding) Lek en bijdrage hellende leiding geeft met vloeistof verzadigde bodem Kennistafel buisleidingen, 30 mei 2007

10 Ontstekingskans Aardgas Casuïstiek beschikbaar voor vrije veld P ontsteking afhankelijk van diameter en druk (5-80%) Invloed bebouwde omgeving niet duidelijk -mechanisme van ontsteking onduidelijk -geen casuïstiek voor bebouwde omgeving -tijdstip van ontsteking niet bekend Inschatting dat bebouwde omgeving voor leidingen tot 18 inch een extra factor van 0,1 geeft K1,K2,K3-leidingen Paarse Boek waarde (K1 0,065+vertraagd; K2/3 0,01) Kennistafel buisleidingen, 30 mei 2007

11 Maatregelen Kennistafel buisleidingen, 30 mei 2007 Reductie faalfrequentie Voor aardgasleidingen m.n. gericht op "graafschade" -fysieke maatregelen -beheer Voor K1-leidingen ook andere faaloorzaken van belang


Download ppt "Gerald Laheij | 30 mei 2007 Zoneringafstanden buisleidingen."

Verwante presentaties


Ads door Google